Wydział Chemii UAM, 60-614 Poznań, ul. Umultowska 89b

Witamy na stronie

Zakładu Chemii Teoretycznej

Wydziału Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu