Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński

Instytut Geoekologii i Geoinformacji – Institute of Geoecology and Geoinformation

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Adam Mickiewicz University

Poznań, Poland

ZbZw@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

WYKAZ   PUBLIKACJI

LIST   OF   PUBLICATIONS

 

 

 

 

1.         Arche, A., Lopez-Martinez, J., Zwoliński, Zb., 1998. Zmienność granulometryczna osadów potoku proglacjalnego, Wyspa Livingston, Południowe Szetlandy. W: III Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, A.Kostrzewski (red.), Poznań.

2.         Arche, A., Lopez-Martinez, J., Zwoliński, Zb., 1999-. Zmienność granulometryczna osadów potoku proglacjalnego, Wyspa Livingston, Południowe Szetlandy. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań. Online.

3.         Beylich, A.A., Lamoureux, S.F., Decaulne, A., Dixon, J.C., Orwin, J.F., Otto, J., & Zwolinski, Zb., 2010 – Sedimentary fluxes and budgets in changing cold environments: The global IAG/AIG sediment budgets in cold environments (SEDIBUD) programme. Geografiska Annaler, Ser. A: Physical Geography, 92(2): 151-153. DOI.

4.         Beylich, A.A., Lamoureux, S.F., Decaulne, A., Dixon, J.C., Orwin, J.F., Overeem, I., Sæmundsson, Þ., Warburton, J., Zwoliński, Zb., 2008. Sediment Budgets in Cold Environments: The I.A.G./A.I.G. SEDIBUD programme. In: A.A.Beylich, S.F.Lamoureux, A.Decaulne (eds.), Third I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop, Boulder, U.S.A.: Sediment Fluxes and Sediment Budgets in Changing High-Latitude and High-Altitude Cold Environments. Trondheim, Report NGU no. 2008.058: 19-20. Online.

5.         Borówka, R.K., Gonera, P., Kostrzewski, A., Nowaczyk, B., Zwoliński, Zb., 1986. Stratigraphy of eolian deposits in Wolin Island and the surrounding area, North-West Poland. Acta Univ. N. Copernici, Geogr., 21(67): 119-124.

6.         Borówka, R.K., Gonera, P., Kostrzewski, A., Nowaczyk, B., Zwoliński, Zb., 1986. Stratigraphy of eolian deposits in Wolin Island and the surrounding area, North-West Poland. Boreas, 15: 301-309.

7.         Borówka, R.K., Gonera, P., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1982. Origin, age and paleogeographic significance of cover sands in the Wolin end moraine area, North-West Poland. Quaest. Geogr., 8: 19-36.

8.         Borówka, R.K., Gonera, P., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1983. Geneza i wiek pokryw piaszczystych w obrębie Wolińskiej Moreny Czołowej. Spraw. PTPN, 97-99: 135-137.

9.         Borówka, R.K., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1980. Sygnatury do kartowania litologiczno-morfologicznego jaskiń. Arch. Inst. Geogr. UAM, Poznań: 1-12.

10.       Borówka, R.K., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1980. The reconstruction of the cave deposits sedimentation on different levels in Chochołowska valley caves, West Tatra Mountains, Poland. W: Europ. Reg. Conf. of Speleology, Sofia Abstracts of papers: p. 27.

11.       Borówka, R.K., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1982. Morphology of the Chochołowska valley caves genesis of their deposits and their paleogeographical significance (the Tatra Mountains, Poland). W: Conv. Int. sul carso di alta montagna, Imperia Abstracts: 3-4.

12.       Borówka, R.K., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1983. Morphology of Chochołowska valley caves, origin of cave deposits and their paleogeographical significance (Tatra Mts., Poland). Atti Conv. Int. sul carso di alta montagna, Imperia Vol. 1: 1-12.

13.       Borówka, R.K., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1983. Popytka riekonstruirowat usłowia siedimientacii pieszcziernych otłożenij na raznych urowniach pieszczier Chochołowskoj Doliny, Zapadnyje Tatry, Polsza. W: Proc. Europ. Reg. Conf. on Speleology, Sofia Vol. 2: 288-292.

14.       Borówka, R.K., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1983. Próba rekonstrukcji warunków sedymentacji osadów jaskiniowych na różnych poziomach jaskiń Doliny Chochołowskiej (Tatry Zachodnie). Spraw. PTPN, 97-99: 138-142.

15.       Borówka, R.K., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1985. Cave sediments from the Chochołowska valley (the Tatra Mountains, Poland): Interpretation of sequences and depositional processes. Quaest. Geogr., 9: 5-24.

16.       Dmowska, A., Gudowicz, J., Zwoliński, Zb., 2010. Cyfrowa adaptacja analogowych map geomorfologicznych. W: Metody badań w geomorfologii, T.Kalicki, J.Szmańda (red.), Landform Analysis, 12: 35-47. Online.

17.       Dobrucki, P., Gałążewska, G., Kostrzewski, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Tylkowski, J., Zwoliński, Zb., 2000. Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego dorzecza Parsęty. W: Masterplan Rozwoju Zrównoważonego Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Warszawa.

18.       Dudek, K., Zwoliński, Zb., 1973. Zanieczyszczenie powietrza w Poznaniu i jego związek ze strukturą wiatru. Probl. Stud. Ruchu Nauk., 1(17): 49-55.

19.       Dudek, K., Zwoliński, Zb., 1973. Zanieczyszczenie powietrza w Poznaniu oraz jego związek ze strukturą wiatru. W: Zjazd 50-lecia Koła Nauk. Geogr. Stud. UAM, Poznań: 39-41.

20.       Florek, W., Zwoliński, Zb., Andrzejewski, L., Kostrzewski, A., Smolska, E., Szmańda, J., 2008. Współczesne procesy kształtujące rzeźbę dolin rzecznych. W: L.Starkel, A.Kostrzewski, A.Kotarba, K.Krzemień (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków: 292-305.

21.       Gawron, E., Lipiecka, B., Zwoliński, Zb., 1975. Charakterystyka strukturalna i litologiczna północnej części wolińskiej moreny czołowej na przykładzie odsłonięcia klifu Grodno-Międzyzdroje. W: IX Ogólnopol. Zjazd Stud. Kół Nauk. Geogr., Poznań-Świnoujście: 32-33.

22.       Głowacki, P., Zwoliński, Zb., 2007. Recent and present-day glaciological and geomorphological processes at Hornsund. W: Geodiversity of polar landforms, A.Kostrzewski, Zb.Zwoliński (eds.), Landform Analysis, 5: 187-207. Online.

23.       Gonera, P., Kijowski A., Zwoliński, Zb., 1981. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach akumulacyjnych form powezbraniowych na wybranych odcinkach terasy zalewowej Warty i Parsęty. W: X Ogólnopol. Konf. Fotointerpretacji, Gdańsk: 25-26.

24.       Gonera, P., Kijowski, A., Zwoliński, Zb., 1985. Powezbraniowe formy akumulacyjne na terasie zalewowej Warty i Parsęty w świetle analizy zdjęć lotniczych. Fotointerpretacja w geografii, 8(18): 24-42. Online.

25.       Gudowicz, J., Zwoliński, Zb., 2009. Geoinformacyjne modelowanie hydrologiczne. W: GIS – platforma integracyjna geografii, Zb.Zwoliński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 101-114.

26.       Jesionowska, M., Zwoliński, Zb., 2002. Zastosowanie technik cyfrowych w monitoringu porostów. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, streszczenia referatów i posterów, XIII Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP, Szymbark 12-14 czerwca 2002: 21-25.

27.       Karczewski, A., Zwoliński, Zb., (red.), 2001. Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wyd. Nauk., Poznańs. 587.

28.       Kijowski, A., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1984. Wykorzystanie fotogrametrii naziemnej dla kartowania morfologicznego wybrzeży klifowych. Spraw. PTPN, 100: 123-128.

29.       Kijowski, A., Młynarczyk, Z., Słowik, M., Zwoliński, Zb., 2009. Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 19: 141-152.

30.       Kijowski, A., Zwoliński, Zb., 1979. Możliwości interpretacyjne zdjęć pionowych i pomiarów densytometrycznych w badaniach współczesnych koryt rzecznych. Spraw. PTPN, 95: 61-64.

31.       Kijowski, A., Zwoliński, Zb., 2003. Obieg wody w strefie środkowopomorskiego ciągu czołowomorenowego w świetle fotomapy Barwice-Połczyn Zdrój. W: Kostrzewski, A., Szpikowski, J. (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody: uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Poznań, s. 33-51.

32.       Klimczak, R., Kostrzewski, A., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1987. Efekty jakościowe i ilościowe ulewnego deszczu na obszarze nizinnym Pomorza Zachodniego (Dolina Parsęty). Spraw. PTPN, 104: 50-53.

33.       Kostrzewski, A., Kaniecki, A., Kapuściński, J., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1986. Uwarunkowania fizyczno-geograficzne współczesnego systemu denudacyjnego ujściowego odcinka Ebby (Petuniabukta). Synteza zadania badawczego CPBP 03.03.B12. Arch. Inst. Geofizyki PAN w Warszawie: 1-14.

34.       Kostrzewski, A., Kaniecki, A., Kapuściński, J., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1987. Przebieg denudacji chemicznej i mechanicznej w zlewniach Dynamiskbekken i Ebbaelva (Petuniabukta, Spitsbergen) w sezonie letnim 1985. W: XIV Sympozjum Polarne, Lublin: 279.

35.       Kostrzewski, A., Kaniecki, A., Kapuściński, J., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1987. Współczesny system denudacyjny zlewni potoku Dynamisk i rzeki Ebby. Synteza zadania badawczego CPBP 03.03.B12. Arch. Inst. Geofizyki PAN w Warszawie: 1-20.

36.       Kostrzewski, A., Kaniecki, A., Kapuściński, J., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1989. The dynamics and rate of denudation of a glaciated and an unglaciated catchments, Central Spits-bergen. Pol. Polar Res., 10(3): 317-367.

37.       Kostrzewski, A., Kaniecki, A., Kapuściński, J., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1988. Metody badań wybranych procesów morfogenetycznych współczesnego systemu denudacyjnego strefy polarnej (Ekspedycja Instytutu Badań Czwartorzędu UAM, Spitsbergen 1985). Spraw. PTPN, 105: 69-71.

38.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1986. Erozja eoliczna gleb na obszarze młodoglacjalnym Pojezierza Drawskiego (na przykładzie zlewni górnej Parsęty). Raport etapowy RP II 15 Arch. Zakł. Geogr. Fiz. UMCS w Lublinie: 1-14.

39.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1986. Wpływ ulewnego deszczu na przekształcenie rzeźby strefy krawędziowej doliny środkowej Parsęty. W: Ogólnopol. Symp. Erozyjne "Racjonalna gospodarka - ochroną potencjału produkcyjnego gleb Pomorza Zachodniego", Szczecin: 78-81.

40.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1986. Współczesne pokrywy ujściowego odcinka doliny Ebby (Petuniabukta) – opracowanie wstępne. Synteza zadania badawczego CPBP 03.03.B7 Arch. Inst. Geofizyki PAN w Warszawie: 1-11.

41.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1989. Catastrophic processes and their influence on functions of the present denudative system in Lateglacial regions, Western Pomerania. W: VII Biraterale Arbeitskonf. VR Polen - DDR, Poznań Kurzfassung der Referate: 13.

42.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1989. Mapa morfodynamiczna Dynamiskbekken. Opracowanie szczegółowe do mapy geomorfologicznej otoczenia Petuniabukta. Poznań.

43.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1989. Morphologic effects of heavy rainfall (24 may,1983) over relief features of the scarpland in the middle Parsęta valley, west Pomerania, Poland. Quaest. Geogr., Spec. Iss. 2: 101-110.

44.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1990. Mapa morfodynamiczna zlewni Dynamiskbekken (1:10000), Spitsbergen Zachodni. Synteza zadania badawczego CPBP 03.03.B12. Arch. Inst. Geofizyki PAN w Warszawie: 1-3.

45.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1990. Mapa morfodynamiczna zlewni Dynamiskbekken. W: A. Karczewski (red.), Petuniabukta, Billefjorden, Spitsbergen: Geomorfologia, Geomorphology, 1:40000, UAM. Poznań.

46.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1991. Mapa morfodynamiczna zlewni Dynamiskbekken (1:10000), Spitsbergen Zachodni. Spraw. PTPN, 108: 62-66.

47.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1992. Extreme rainfalls and their influence on functioning of the present-day denudative system in a young glacial region, West Pomerania. Quaest. Geogr., Spec. Iss. 3: 97-113.

48.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1992. Wpływ procesów katastrofalnych na funkcjonowanie współczesnego systemu denudacyjnego obszarów młodoglacjalnych - Pomorze Zachodnie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 43: 55-82.

49.       Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., Kaniecki, A., Kapuściński, J., 1988. Współczesny system denudacyjny zlewni Dynamiskbekken i Ebbaelva (Petuniabukta, Spitsbergen). W: A.Jahn, J.Pereyma, A.Szczepankiewicz-Szmyrka (red.), Stan obecny i wybrane problemy polskich badań polarnych, XV Sympozjum Polarne, Wrocław: 101-108.

50.       Kostrzewski, A., Kolander, R., Zwoliński, Zb., 2004. Geoekosystem zlewni jeziora Turkusowego. W: XV Sympozjum Zintegrowanego monitoringu Środowiska Przyrodniczego: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Międzyzdroje, 1-3 września 2004: 127.

51.       Kostrzewski, A., Kozacki, L., Zwoliński, Zb., 1997. Georóżnorodność krajobrazu. Arch. Państ. Inst. Geol., Warszawa.

52.       Kostrzewski, A., Kozacki, L., Zwoliński, Zb., 1998. Georóżnorodność krajobrazu. Arch. Państ. Inst. Geol., Warszawa.

53.       Kostrzewski, A., Kozarski, S., Zwoliński, Zb., (red.), 1991. I Zjazd Geomorfologów Polskich. Program zjazdu i streszczenia referatów. Poznań 1-112.

54.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Piotrkowska, I., Stach, A., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 1992. 10 lat Stacji naukowej Zakładu Geomorfologii Dynamicznej Instytutu Badań Czwartorzędu UAM w Storkowie (Pojezierze Drawskie). W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego Str. ref., Poznań:41-44.

55.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 2003. Współczesne procesy morfogenetyczne w dolinie Ebby. W: Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, A. Kostrzewski, Zb. Zwoliński (red.) SGP, Poznań-Longyearbyen: VI-39-VI-40.

56.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 1991. Stacja Naukowa UAM w Storkowie. Monitoring środowiska w zlewni górnej Parsęty. W: Sem. Kompleksowy monitoring środowiska przyrodniczego: metodologia, metodyka, założenia realizacyjne, Szczecinek-Storkowo Str. ref.: 16-20.

57.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1992. Hydrochemiczna interpretacja przepływów wezbraniowych w zlewniach młodoglacjalnych. W: A.Kostrzewski, M.Pulina (red.), Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej. Wybrane problemy Katowice: 127-142.

58.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1999. Funkcjonowanie geoekosystemu dorzecza Parsęty w warunkach wezbraniowych. W: A.Kostrzewski (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Powodzie rzek Przymorza Bałtyku i innych regionów Polski - uwarunkowania, skutki w środowisku przyrodniczym. Poznań: 87-100.

59.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1999. Funkcjonowanie geoekosystemu dorzecza Parsęty w warunkach wezbraniowych. W: Seminarium - Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych - Powodzie rzek Przymorza Bałtyku - Uwarunkowania, skutki w środowsiku przyrodniczym, Kołobrzeg 25-27.10.1999: 51-52.

60.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Tomczak, G., Zwoliński, Zb., 1993. Rezerwat „Jezioro Czarne”. Dokumentacja przyrodnicza. Arch. Woj. Konserw. Przyr., Koszalin.

61.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Tomczak, G., Zwoliński, Zb., 1997. Współczesne procesy morfogenetyczne w świetle analizy mapy morfodynamicznej byłego poligonu Borne Sulinowo. W: E.Bukowska-Jania, M.Pulina (red.), Studia nad środowiskiem przyrodniczym geograficznym Bornego Sulinowa PWN, Warszawa: 89-100.

62.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Tylkowski, J., Zwoliński, Zb., 2002. Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty – stan aktualny, ochrona. W: A.Kostrzewski, J.Szpikowski (red.), Materiały Seminarium Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody: uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Poznań – Storkowo 16-18.10.2002: 131-156.

63.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 1997. Podział regionalny Drawskiego Parku Krajobrazowego. Arch. Draw. Parku Krajobraz., Złocieniec.

64.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 1998. Podział Drawskiego Parku Krajobrazowego na jednostki geomorfologiczne. Division of the Drawski Landscape Park on geomorphological units. W: K.Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich., UMCS, Lublin: 17-26.

65.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Tomczak, G., Zwoliński, Zb., 1994. Geoekosystem jeziora Czarnego, zlewnia górnej Parsęty. W: A.Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Storkowo, Bibl. Monitor. Środ., Warszawa: 185-211.

66.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1991. Reżim transportu fluwialnego a charakter procesów denudacyjnych w zlewni górnej Parsęty. W: I Zjazd Geomorf. Pol., Program zjazdu i streszczenia referatów, Poznań: 61-62.

67.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1992. Uwarunkowania sezonowej zmienności składu chemicznego wód górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie). W: V Konf. Nauk. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Wyd. Uniw. Łódź: 52-53.

68.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1993. Sezonowa zmienność składu chemicznego wód górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie) jako odzwierciedlenie funkcjonowania systemu zlewni. W: A.Kostrzewski (red.), Geoekosystem obszarów nizinnych Z. Nauk. Kom. Nauk. PAN "Człowiek i środowisko" 6, Ossolineum, Wrocław: 79-99.

69.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1994. Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznańss. 165.

70.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1994. Monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny w Stacji Geoekologicznej w Storkowie. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Storkowo Bibl. Monitor. Środ., Warszawa: 45-68.

71.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1995-. Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni. Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań. Online.

72.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1995. Źródła dostawy materiału do transportu fluwialnego w profilu podłużnym górnej Parsęty. W: III Zjazd Geomorfologów Polskich - Procesy geomorfologiczne: zapis w rzeźbie i osadach. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec: 37-39.

73.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1997. Sources of material supply and nature of fluvial transport in post-glacial agricultural-forested catchment (the upper Parsęta river, Poland). Landform Analysis, 1: 19-31.

74.       Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1999. Transport fluwialny w zlewni górnej Parsęty. W: Seminarium: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Powodzie rzek Przymorza Bałtyku - uwarunkowania, skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 25-27.10.1999: 128-129.

75.       Kostrzewski, A., Mizgajski, A., Zwoliński, Zb., 2006. Typology of cross-boundry fluxes of mineral matter between geoecosystems of Ebbadalen, Central Spitsbergen. W: Fourth ESF SEDIFLUX Science Meeting and Workshop of I.A.G./A.I.G. SEDIBUD, Trondheim, Norway, October 29th-November 02th, 2006:52.

76.       Kostrzewski, A., Noel, M., Thistlewood, L., Zwoliński, Zb., 1989. Sedimentological and paleomagnetic studies of cave deposits in the Chochołowska valley, Tatra Mts. Royal Geophysical Jour., Londyn: 1-8.

77.       Kostrzewski, A., Noel, M., Thistlewood, L., Zwoliński, Zb., 1991. Osady jaskiniowe Doliny Chochołowskiej w Tatrach. W: A.Kostrzewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych Geografia, 50: 289-308.

78.       Kostrzewski, A., Noel, M., Zwoliński, Zb., 1989. Sedimentological and palaeomagnetic studies of cave deposits in Chochołowska valley, Tatra Mts., Poland. W: Internat. Cong. on Speleology, Budapest.

79.       Kostrzewski, A., Pulina, M., Zwoliński, Zb., (red.), 2004. Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen: 310 + CD-ROM.

80.       Kostrzewski, A., Pulina, M., Zwoliński, Zb., (red.), 2004. Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen: 310. Online.

81.       Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 1998. Mapa geomorfologiczna zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego. Geomorphological map of west coast of the Admirality Bay King George Island. W: J.Repelewska-Pękalowa (red.), Relief, Quaternary Paleogeography and Changes of the Polar Environment. W: IV Conference of Polish Geomorphologists., UMCS, Lublin: 71-77.

82.       Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 1999-. Mapa pokryw zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka. W: A. Kostrzewski (red.), III Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Online.

83.       Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 2001. Współczesne pokrywy zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe). W: A. Kostrzewski (red.), Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań Wyd. Nauk. UAM, Ser. Geogr., 64: 219-235.

84.       Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 2003. Dynamika transportu fluwialnego Ebby. W: Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, A. Kostrzewski, Zb. Zwoliński (red.) SGP, Poznań-Longyearbyen: VI-36-VI37.

85.       Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 2003. The relief of the western coast of Admiralty Bay, King George Island, South Shetlands. Quaest. Geogr., 22: 43-58.

86.       Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 2007. Present-day geomorphological activity in the Arctic. W: Geodiversity of polar landforms, A.Kostrzewski, Zb.Zwoliński (eds.), Landform Analysis, 5: 41-46. Online.

87.       Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 2007. Zmiany funkcjonowania geoekosystemów lądowych Arktyki. W: Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe. A.Styszyńska, A.A.Marsz (red.), Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Meteorologii i Klimatologii, Gdynia, s. 289-309. Online.

88.       Kostrzewski, A., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1991. Formy spłukiwania skoncentrowanego w krawędzi doliny Parsęty w Krosinie. W: I Zjazd Geomorf. Pol., Poznań Program zjazdu i streszczenia referatów: 43-45.

89.       Kostrzewski, A., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1994. Transport of suspended load in the Parsęta River during the flash flood of June 1988, Poland. Geographia Polonica, 63: 63-73.

90.       Kostrzewski, A., Starkel, L., Zwoliński, Zb., 1997. Georóżnorodność rzeźby. Arch. Państ. Inst. Geol., Warszawa.

91.       Kostrzewski, A., Starkel, L., Zwoliński, Zb., 1998. Georóżnorodność rzeźby. Arch. Państ. Inst. Geol., Warszawa.

92.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb. (eds.), 2007. Geodiversity of polar landforms. Landform Analysis, 5: 220 ss. Online.

93.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb. (red.), 2003. Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Poznań-Longyearbyen: 190. Online.

94.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1981. Współczesne procesy denudacji, erozji, transportu i sedymentacji na wybranych typach rzeźby strefy młodoglacjalnej. Sprawozdanie etapowe z prac wykonanych w roku 1981 w ramach problemu MR I/25.05.1.6. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-16.

95.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1982. Współczesne procesy denudacji, erozji, transportu i sedymentacji na wybranych typach rzeźby strefy młodoglacjalnej. Sprawozdanie etapowe z prac wykonanych w roku 1982 w ramach problemu MR I/25.05.1.6. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-12.

96.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1983. Badania współczesnych i dawnych procesów fluwialnych w świetle obrad II Międzynarodowej Konferencji Fluwialnej w Keele. Spraw. PTPN, 97-99: 179-186.

97.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1983. Współczesne procesy denudacji, erozji, transportu i sedymentacji na wybranych typach rzeźby strefy młodoglacjalnej. Sprawozdanie etapowe z prac wykonanych w roku 1983 w ramach problemu MR I/25.05.1.6. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-18.

98.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1984. Morfodynamika koryta górnej Parsęty w rocznym cyklu obserwacyjnym: wstępne wyniki badań. Spraw. PTPN, 100: 145-149.

99.       Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1984. Uwarunkowania współczesnych procesów morfogenetycznych modelujących wybrzeże klifowe Wyspy Wolin w oparciu o cykl obserwacyjny 1982/83. Spraw. PTPN, 101: 41-48.

100.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1984. Współczesne procesy denudacji, erozji, transportu i sedymentacji na wybranych typach rzeźby strefy młodoglacjalnej. Sprawozdanie etapowe z prac wykonanych w roku 1984 w ramach problemu MR I/25.05.1.6. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-16.

101.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1984. Zastosowanie metody hydrometrycznej do analizy tempa denudacji chemicznej na obszarze nizinnym Pomorza Zachodniego: wstępne opracowanie metodyczne. Spraw. PTPN, 100: 150-158.

102.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1985. Chemical denudation rate in the upper Parsęta catchment, Western Pomerania: research methods and preliminary results. Quaest. Geogr., Special Iss., 1: 121-138.

103.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1985. Kartowanie morfologiczne brzegów koryt rzecznych na przykładzie Parsęty: propozycja sygnatury. Spraw. PTPN, 101: 32-41.

104.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1985. Operation and morphologic effects of present-day morphogenetic processes modelling the cliffed coast of Wolin Island, Northwestern Poland. W: 1st Int. Conf. on Geomorphology, Manchester. Abstracts of Papers: 333.

105.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1985. Współczesne procesy denudacji, erozji, transportu i sedymentacji na wybranych typach rzeźby strefy młodoglacjalnej. Synteza problemu badawczego MR I/25.05.1.6. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-73.

106.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Chemizm wód jeziora Czarnego, Pojezierze Drawskie. Spraw. PTPN, 103: 46-48.

107.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Chemizm wód zlewni górnej Parsęty w roku 1982. Spraw. PTPN, 103: 29-32.

108.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Kartowanie morfologiczne współczesnego systemu denudacyjnego wybrzeży klifowych Wyspy Wolin: propozycja sygnatury. Spraw. PTPN, 103: 49-52.

109.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Kras wysokogórski – terminologia, zakres badań. Spraw. PTPN, 103: 8-11.

110.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Operation and morphologic effects of present-day morphogenetics processes modelling the cliffed coast of Wolin Island, N.W. Poland. W: V.Gardiner (ed.), International Geomorphology 1986 John Wiley and Sons, Pt 1: 1231-1252.

111.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Relacje między wielkością spływu jonowego a tempem denudacji chemicznej. Spraw. PTPN, 103: 39-42.

112.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Zmiany koncentracji substancji chemicznych w profilu podłużnym górnej Parsęty. Spraw. PTPN, 103: 36-39.

113.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Zmienność obróbki ziarn kwarcowych materiału dennego w powiązaniu ze strefami morfodynamicznymi dna koryta górnej Parsęty. Spraw. PTPN, 103: 33-35.

114.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986. Znaczenie składników chemicznych pochodzenia atmosferycznego w badaniach denudacji chemicznej. Spraw. PTPN, 103: 43-45.

115.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1987. Chemizm wód zlewni górnej Parsęty - 1983/1984. Spraw. PTPN, 104: 79-82.

116.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1987. Denudacja chemiczna w zlewni górnej Parsęty - 1983/84. Spraw. PTPN, 104: 83-86.

117.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1987. Formy erozyjnej i akumulacyjnej działalności wód na wybrzeżu klifowym Wyspy Wolin (propozycja klasyfikacji). Spraw. PTPN, 104: 72-75.

118.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1987. Zróżnicowanie ruchów masowych i form z nimi związanych na wybrzeżu klifowym Wyspy Wolin (propozycja klasyfikacji). Spraw. PTPN, 105: 75-79.

119.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Cechy teksturalne współczesnych pokryw aluwialnych ujściowego odcinka doliny Ebby (Spitsbergen, Petuniabukta). Spraw. PTPN, 105: 62-65.

120.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Chemizm wód zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 105: 47-50.

121.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Denudacja chemiczna i mechaniczna w zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 106: 38-41.

122.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Koncentracja i ładunek materiału zawieszonego i rozpuszczonego w zlewniach cząstkowych dorzecza górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 105: 51-54.

123.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Morphodynamics of the cliffed coast, Wolin Island. Geographia Polonica, 55: 69-81.

124.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Speleological mapping and its usefulness in establishing stages of cave development: the Tatra Mts., Poland. W: Proceed. 21st Cong. IAH: Karst Hydrology and Karst Environment Protection, Guilin vol. 21 part 1: 269.

125.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Tempo denudacji regionalnej w zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 105: 57-61.

126.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Uwarunkowania zmienności sezonowej chemizmu wód rzecznych zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 106: 35-38.

127.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988. Współczesne pokrywy ujściowego odcinka doliny Ebby (Spitsbergen, Petuniabukta), propozycja klasyfikacji, wstępne wyniki badań. Spraw. PTPN, 105: 54-56.

128.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1989. Bank erosion on the Parsęta River, NW Poland. W: II Int. Conf. on Geomorphology, Abstracts of Posters and Papers, D.Busche (ed.), Frankfurt/Main: 158.

129.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1989. Geometria hydrauliczna potoku supraglacjalnego, Ragnar-breen, Spitsbergen. W: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych, A.Olszewski (red.), XVI Sympozjum Polarne, Toruń: 118-121.

130.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1990. Denudacja chemiczna i mechaniczna zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Dokum. Geogr., 1: 13-30.

131.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1990. Denudacja regionalna zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1987. Spraw. PTPN, 107: 118-121.

132.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1990. Seminarium - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych - poświęcone pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego (Poznań 3-4 marca 1988). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 41: 5-13.

133.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1992. Denudacja chemiczna w zlewniach młodoglacjalnych: zlewnia górnej Parsęty, rok hydrologiczny 1987. W: A.Kostrzewski, M.Pulina (red.), Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej. Wybrane problemy, Katowice: 106-126.

134.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1992. Udział denudacji chemicznej i mechanicznej we współczesnym systemie geomorficznym górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie). Prace Geogr. IGPZ PAN, 155: 11-45.

135.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1993. Koncepcja mapy morfodynamicznej wybrzeża klifowego Wyspy Wolin. W: Seminarium Stan i perspektywy badań naukowych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, Międzyzdroje: 42-43.

136.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1994. Bałtyckie wybrzeże klifowe Wyspy Wolin - stan aktualny, tendencje rozwoju. Klify, 1: 81-97.

137.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1994. Contemporary morphodynamics of the cliff coasts of Wolin Island. W: K. Rotnicki (ed.), Changes of the Polish Coastal Zone, QRI, AMU, Poznań: 145-155.

138.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1995. Hydraulic geometry of a supraglacial stream. Quaestiones Geographicae, Spec. Iss. No. 4: 165-176.

139.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1995. Present-day morphodynamics of the cliff coasts of Wolin Island. Jour. of Coast. Res., Spec. Iss. 22: 293-303.

140.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1996-. Hydraulic geometry of a supraglacial stream. Poznań. Online.

141.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1997. Shoreline dynamics of the cliff coast, Wolin Island, Poland. Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, Torino, Suppl. III, Tomo 1: 234.

142.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1998. Wpływ sztormów na rzeźbę wybrzeża klifowego wyspy Wolin. The influence of storms on relief of the cliff coasts of Wolin Island. W: K.Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. UMCS, Lublin: 129-132.

143.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1999. Erozja boczna w korycie Parsęty. W: Seminarium: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Powodzie rzek Przymorza Bałtyku - uwarunkowania, skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 25-27.10.1999: 129.

144.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2000. Erozja boczna w korycie Parsęty – uwarunkowania, przebieg. W: V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 Streszczenia .

145.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2000. Współczesna zmienność morfologiczna bałtyckiego wybrzeża klifowego Wyspy Wolin. W: Przekształcenia gleb w ekosystemach zagrożonych erozją. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna. Szczecin, 30.08-1.09.2000. Mat. konf.: 54-60.

146.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2000. Współczesne tendencje rozwoju wybrzeża klifowego Wyspy Wolin. W: Przekształcenia gleb w ekosystemach zagrożonych erozją. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna. Szczecin, 30.08-1.09.2000. Materiały konferencyjne: 100-101.

147.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2003. Dynamika transportu fluwialnego Dynamiskbekken. W: Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, A. Kostrzewski, Zb. Zwoliński (red.). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Poznań-Longyearbyen: VI-48.

148.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2003. Geometria hydrauliczna potoków supraglacjalnych. W: Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, A. Kostrzewski, Zb. Zwoliński (red.). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Poznań-Longyearbyen: VI-46-VI-48.

149.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2003. Środowisko sedymentacyjne stożków piargowych. W: Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, A. Kostrzewski, Zb. Zwoliński (red.). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Poznań-Longyearbyen: VI-49-VI-52.

150.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2004. Wybrzeże klifowe Wyspy Wolin – monitoring geomorfologiczny. W: XV Sympozjum Zintegrowanego monitoringu Środowiska Przyrodniczego: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Międzyzdroje, 1-3 września 2004: 119-120.

151.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2005. Geodiversity of the cliff coast of Wolin Island, NW Poland. W: 6th International Conference of Geomorphology, Zaragoza, September 7-11, 2005. Abstract volume: 254.

152.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2006. Erozja boczna Parsęty. W: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Poznań-Storkowo: 163-164.

153.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2007. Foreword. W: Geodiversity of polar landforms, A.Kostrzewski, Zb.Zwoliński (eds.), Landform Analysis, 5: 3. Online.

154.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2008. Podsumowanie. W: L.Starkel, A.Kostrzewski, A.Kotarba, K.Krzemień (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków: 314-316.

155.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Andrzejewski, L., Florek, W., Mazurek, M, Niewiarowski, W., Podgórski, Z., Rachlewicz, G., Smolska, E., Stach, A., Szmańda, J., Szpikowski, J., 2008. Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego. W: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red), Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków: 271-325.

156.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Andrzejewski, L., Florek, W., Mazurek, M., Niewiarowski, W., Podgórski, Z., Rachlewicz, G., Smolska, E., Stach, A., Szmańda, J., Szpikowski, J., 2008. Współczesny morfosystem strefy młodoglacjalnej. W: Wybrane zagadnienia geomorfologii pobrzeża i pojezierzy. W.Florek (red.), Landform Analysis, Vol. 7: 7–11. Online.

157.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Klimczak, R., Stach, A., 1986. Funkcjonowanie współczesnego systemu denudacyjnego obszarów nizinnych. Raport etapowy CPBP 03.13.02.2.1. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-29.

158.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Klimczak, R., Stach, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Bekker, W., Gałążewska, G., Kozacka, U., 1988. Funkcjonowanie współczesnego systemu denudacyjnego obszarów nizinnych. Raport etapowy CPBP 03.13.02.2.1. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-59.

159.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Klimczak, R., Stach, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Bekker, W., Gałążewska, G., Kozacka, U., 1989. Funkcjonowanie współczesnego systemu denudacyjnego obszarów nizinnych. Raport etapowy CPBP 03.13.02.2.1. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-3.

160.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Klimczak, R., Stach, A., Mazurek, M., Szpikowski, J., Kozacka, U., Bekker, W., 1987. Funkcjonowanie współczesnego systemu denudacyjnego obszarów nizinnych. Raport etapowy CPBP 03.13.02.2.1. Arch. Zakł. Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie: 1-65.

161.     Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Tylkowski, J., Domańska, M., Stach, A., Szpikowski, J., 2006. Transport fluwialny ze zlewni górnej Parsęty w warunkach ekstremalnego wezbrania. W: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Poznań-Storkowo: 76-80.

162.     Kozak, J., Werner, P., Zwoliński, Zb., 2009. Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. Roczniki Geomatyki, 3(33): 57-73. Online.

163.     Krawczyk, E.W., Zwoliński, Zb., 2003. Geologia i geomorfologia półwyspu Brøgger. W: Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, A. Kostrzewski, Zb. Zwoliński (red.). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Poznań-Longyearbyen: VI-71-VI-80.

164.     Latocha, A., Zwoliński, Zb., 2004. Warsztaty geomorfologiczne TUNEZJA 2004, 15-29.04.2004 Czas. Geogr., 75 (1-2).

165.     Mazurek, M., Kostrzewski, A., Piotrowska, I., Stach, A., Zwoliński, Zb., 2006. Soil erosion and floods in postglacial areas of Northern Poland (the Parseta catchment). W: Indo-Polish Joint Seminar on „ Environmental Changes and Geomorphic Hazards” Indopol, Shillong, India, 20-22. November 2006: 20-21.

166.     Mazurek, M., Paluszkiewicz, Re., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., in press. The hydrochemistry of small tundra lakes, Ebbadalen, Central Spitsbergen. Permafrost and Periglacial Processes.

167.     Mazurek, M., Paluszkiewicz, Re., Zwoliński, Zb., 2006. The geoecosystem of small tundra lakes on terrace levels of the Petunia Bay coast (Billefjorden, Central Spitsbergen). W: Fourth ESF SEDIFLUX Science Meeting and Workshop of I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Trondheim, Norway, October 29th-November 02th, 2006: 55.

168.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1998. IV Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna [Bolonia, 28 VIII - 3 IX 1997 r.]. Czas. Geogr., 69(1): 118-120.

169.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1998-. System rzeczny (fluwialny). UAM, Poznań. Online.

170.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2000-. Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w świetle pomiarów monitoringowych w roku hydrologicznym 1999. UAM, Poznań. Online.

171.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2001. Stan geoekosystemów Polski w roku 2000. UAM, Poznań. Online.

172.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2002. Jak przestrzenna analiza środowiska przyrodniczego zmienia oblicze współczesnego świata. GIS Day w UAM. Życie Uniwersyteckie, grudzień 2002, 12(116): 16-17.

173.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2002. Stan geoekosystemów Polski w roku 2001. UAM, Poznań. Online.

174.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2004. Geoinformacyjna metoda identyfikacji obszarów źródliskowych w południowej części dorzecza Parsęty (Pomorze Zachodnie). W: Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego, Kozacki, L., Medyńska-Gulij, B., (red.). Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych25: 267-274.

175.     Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2004. Integration of data for headwater areas in the southern part of the Parsęta catchment (West Pomerania). W: International Workshop „Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality”. IUNG, EC Centre of Excellence PROLAND, Puławy 4-6.03.2004: 11-12 XX. Online.

176.     Michalska, G., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 2002. Wody powierzchniowe – jeziora – H2. W: A.Kostrzewski (red.), Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2001. MS, Storkowo-Poznań, s. 1-6.

177.     Michalska, G., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 2003. Wody powierzchniowe – jeziora – H2. W: A.Kostrzewski (red.), Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok hydrologiczny 2002. MS, Storkowo-Poznań, s. 1-7.

178.     Paluszkiewicz, R., Mazurek, M., Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 2008. Hydrogeochemia zagłębień tundrowych na podniesionych terasach morskich, Petuniabukta, Spitsbergen Środkowy. W: A.Kowalska, A.Latocha, H.Marszałek, J.Pereyma (red.), Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych, GAJT Wyd. s.c., Wrocław: 141-149.

179.     Piotrowska, I., Zwoliński, Zb., (red.), 2001. Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001s 165.

180.     Przybylak, R., Araźny, A., Gluza, A., Hojan, M., Migała, K., Sikora, S., Siwek, K., Zwoliński, Zb., 2006. Zróżnicowanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w czasie lata 2005. Probl. Klimatol. Polar. 16: 125-138.

181.     Przybylak, R., Kejna, M., Araźny, A., Maszewski, R., Gluza, A., Hojan, M., Migała, K., Sikora, S., Siwek, K., Zwoliński, Zb., 2007. Zróźnicowanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim i jego przyczyny. W: W.Majewski (red.), Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (2004-2007). IGF PAN, Warszawa: 46-48. Online.

182.     Przybylak, R., Kejna, M., Araźny, A., Maszewski, R., Gluza, A., Hojan, M., Migała, K., Sikora, S., Siwek, K., Zwoliński, Zb., 2007. Porównanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim 2006 r. W: R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, P. Głowacki (eds.): Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. Wyd. Zakł. Klim. UMK Toruń: 179-196.

183.     Rachlewicz G., Zwoliński Zb., 2008. Przygotowania do Międzynarodowego Roku Polarnego w okolicach Zatoki Petunia, Spitsbergen Środkowy. Biuletyn Polarny, 14: 23-26.

184.     Rachlewicz, G., Kostrzewski, A., Kasprzak L., Zwoliński, Zb., 2007. Funkcjonowanie geoekosystemów glacjalnych i peryglacjalnych w otoczeniu zatoki Petunia, Środkowy Spitsbergen. W: W.Majewski (red.), Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (2004-2007). IGF PAN, Warszawa: 49-52. Online.

185.     Rachlewicz, G., Zwoliński, Zb., 1996-. A Pole At Both Poles. MultiWorld, 2(1), New York. Online.

186.     Stach, A., Kostrzewski, A., Mazurek, M., Michalska, G.M., Zwoliński, Zb., 2002. Types of stream alimentation in lowland areas of NW Poland. A geoststistical analysis. W: L.Holko, P.Miklanek, J.Parajka, Z.Kostka (eds.), Interdyscyplinary approaches in small catchment hydrology: monitoring and research, ERB and Northern European FRIEND Project 5 conference, Demänovská dolina, Slovakia, September 25-28, 2002 Slovak Committee for Hydrology-NC IHP UNESCO and Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 140-143.

187.     Stach, A., Kostrzewski, A., Mazurek, M., Michalska, G.M., Zwoliński, Zb., 2002. Zasilanie cieków na obszarach o rzeźbie młodoglacjalnej. W: A.Kostrzewski, J.Szpikowski (red.), Materiały Seminarium Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody: uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Poznań – Storkowo 16-18.10.2002: 75-78.

188.     Stach, A., Kostrzewski, A., Mazurek, M., Michalska, G.M., Zwoliński, Zb., 2003. Spatial patterns of stream alimentation in lowland ares of NW Poland. A hydrochemical and geoststistical analysis. J. of Hydrology and Hydromechanics, 51(3): 221-240. Online.

189.     Stach, A., Kostrzewski, A., Mazurek, M., Michalska, G.M., Zwoliński, Zb., 2003. Types of stream alimentation in lowland areas of NW Poland. A geostatistical analysis. In: Interdyscyplinary approaches in small catchment hydrology: Monitoring and research. L. Holko, P. Miklanek (eds.). IHP-VI, Technical Documents in Hydrology, UNESCO, Paris.67: 237-243.

190.     Stach, A., Kostrzewski, A., Mazurek, M., Michalska, G.M., Zwoliński, Zb., 2003. Zasilanie cieków na obszarach o rzeźbie młodoglacjalnej (Polska NW). W: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody: uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. A.Kostrzewski, J.Szpikowski (red.). Poznań: 247-259.

191.     Stach, A., Kostrzewski, A., Mazurek, M., Szpikowska, G., Zwoliński, Zb., 2008. Spatial patterns of stream alimentation in lowland areas of NW Poland. A hydrochemical and geostatistical analysis. W: A.Kostrzewski (ed.), International Seminar of the IAG Working Group on Small Catchments, Seminar Proceedings, Międzyzdroje 22-23 April 2008, s. 31-32. Online.

192.     Stach, A., Kostrzewski, A., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 2000. Causes and magnitude of ephemeral gully erosion in Northwest Poland. W: International Symposium on Gully Erosion under Global Change, Leuven, Belgium, 16-19.IV.2000 Abstracts, p. 128.

193.     Stach, A., Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 2002. Nietypowe relacje między przepływem a stężeniem substancji rozpuszczonych w cieku. W: A.Kostrzewski, J.Szpikowski (red.), Funkcjonowanie geoekosytemów zlewni rzecznych. Obieg wody, uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18.X.2002: 79-81.

194.     Szpikowska, G., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 2004. Wody powierzchniowe – jeziora – H2. W: A.Kostrzewski (red.), Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2003. MS, Storkowo-Poznań, s. XI.1-XI.5.

195.     Szpikowska, G., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 2005. Wody powierzchniowe – jeziora – H2. W: A.Kostrzewski (red.), Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2004. MS, Storkowo-Poznań, s. XI.1-XI.4.

196.     Szpikowska, G., Szpikowski, J., Zwoliński, Zb., 2007. Wody powierzchniowe – jeziora – H2. W: A.Kostrzewski (red.), Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2006. MS, Storkowo-Poznań, s. XI.1-XI.4.

197.     Wojewoda, J., Zwoliński, Zb., (red.), 1992. Przewodnik Seminarium Sedymentologicznego "Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym". Poznań: 1-145.

198.     Wojewoda, J., Zwoliński, Zb., 1992. Słowo wstępne. W: Przew. Sem. Sedyment. "Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym", Poznań: 139-140.

199.     Zwoliński Z., 2007: Polarny monitoring hydrologiczny – propozycja metodyczna (Hydrological polar monitoring – methodical proposition), Monitoring Środowiska Przyrodniczego,8: 29-39. Online.

200.     Zwoliński Zb. (red.), 2009. GIS – platforma integracyjna geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 207.

201.     Zwoliński, Z., Mizgajski, A., Szpikowski, J., 2007. Wybrane właściwości morfodynamiczne, sedymentacyjne i hydrochemiczne geoekosystemów zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego. W: W.Majewski (red.), Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (2004-2007). IGF PAN, Warszawa: 64-66.

202.     Zwoliński, Zb. (red.), 1995-. Geomorfologia Wirtualna / The Virtual Geomorphology. UAM, Poznań. Online.

203.     Zwoliński, Zb. (red.), 2010.GIS – woda w środowisku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: ss. 183. ISBN 978-83-61320-91-3.

204.     Zwoliński, Zb., 1973. Powstanie i program badań grupy speleologicznej Koła Naukowego Geografów Studentów UAM. W: Zjazd 50-lecia Koła Nauk. Geogr. Stud. UAM, Poznań: 47-48.

205.     Zwoliński, Zb., 1975. Nowe obserwacje nad krą glacjalną turońskiej kredy marglistej w Wicku (Wolin). W: IX Ogólnopol. Zjazd Stud. Kół Nauk. Geogr., Poznań-Świnoujście: 44.

206.     Zwoliński, Zb., 1975. Publikować tylko najlepsze materiały. Probl. Stud. Ruchu Nauk., 1(17).

207.     Zwoliński, Zb., 1975. Sprawozdanie z dyskusji na Ogólnopolskim Seminarium Historii Kół Naukowych Geografów w Krakowie 29-30.3.1974. W: IX Ogólnopol. Zjazd Stud. Kół Nauk. Geogr., Poznań-Świnoujście 15-17.

208.     Zwoliński, Zb., 1975. Stanowisko: Wicko. Objaśnienia stanowisk wycieczki zjazdowej; część geomorfologiczna. W: IX Ogólnopol. Zjazd Stud. Kół Nauk. Geogr., Poznań-Świnoujście: 66-67.

209.     Zwoliński, Zb., 1975. Wyprawa naukowo-badawcza Koła Naukowego Geografów do Australii. Informator UAM, 2(20):.

210.     Zwoliński, Zb., 1976. Morfodynamika rzeki okresowej w południowej części Pustyni Simpson w świetle granulometrii aluwiów. Pr. mgr Arch. Inst. Geogr. UAM, Poznań: 1-63.

211.     Zwoliński, Zb., 1977. Układ stref morfodynamicznych koryta w oparciu o zmienność uziarnienia osadów rzeki okresowej na Pustyni Simpson (Australia). W: X Ogólnopol. Zjazd Stud. Kół Nauk. Geogr., Gdańsk Str. ref.: 51-54.

212.     Zwoliński, Zb., 1980. A reconstruction of the morphodynamics of a creek channel on the basis of the graining of alluvia, Cooper Creek Basin, Australia. Quaest. Geogr., 6: 115-146.

213.     Zwoliński, Zb., 1980. Morphology and evolutionary cycle of kamenitzas and limestone rocks' degradation, Mostar area, Yugoslavia. Europ. Reg. Conf. on Speleology, Sofia Abstracts of papers: 26.

214.     Zwoliński, Zb., 1980. Przebieg i formy akumulacji aluwiów na terasie zalewowej Parsęty (wezbranie wiosenne 1979 r.). W: Konf. Nauk. "Współczesne i kopalne środowiska sedymentacji skał okruchowych", Warszawa, cz. 2: 33-34.

215.     Zwoliński, Zb., 1980. Zastosowanie stopnia wysortowania dla różnicowania osadów o zbliżonych wartościach miar dyspersji. W: Konf. Nauk. "Współczesne i kopalne środowiska sedymentacji skał okruchowych", Warszawa, cz. 1: 19-21.

216.     Zwoliński, Zb., 1980. Zjazd absolwentów geografii. Informator UAM, 11(93): 17.

217.     Zwoliński, Zb., 1981. Distinguishing facies of alluvial deposits in a dry creek channel, Simpson Desert, Australia. W: 2nd Conf. on Fluvial Sediment. "Modern and ancient fluvial systems: Sedimentology and Processes", Keele Abstracts: 129.

218.     Zwoliński, Zb., 1982. Facies model of vertical accretion deposits included within a floodplain along meandering lowland rivers, the Parsęta River, Poland. W: 11th Int. Cong. on Sediment., IAS, Hamilton Abstracts: 22.

219.     Zwoliński, Zb., 1983. Morphology and evolutionary cycle of kamenitzas and limestone rocks' degradaion, Mostar area, Yugoslavia. W: Proc. of Europ. Reg. Conf. on Speleology, Sofia Vol. 1: 192-196.

220.     Zwoliński, Zb., 1983. Stopień wysortowania - konstrukcja wskaźnika i jego zastosowanie. Spraw. PTPN, 97-99: 155-157.

221.     Zwoliński, Zb., 1984. Zastosowanie stopnia wysortowania dla zróżnicowania osadów o zbliżonych wartościach miar dyspersji. Ann. Soc. Geol. Polon., 54(1/2): 227-239.

222.     Zwoliński, Zb., 1985. Depositional model for desert creek channels: Lake Eyre Region, Central Australia. Zeit. Geomorph., Suppl.-Bd. 55: 39-56.

223.     Zwoliński, Zb., 1985. Depositional model of the Parsęta River floodplain. W: 3rd Int. Fluvial Sediment. Conf., Fort Collins Abstracts Vol.: 39.

224.     Zwoliński, Zb., 1985. Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego. Pr. dr. Arch. Inst. Badań Czwart. UAM, Poznań: 1-205 + dokum.

225.     Zwoliński, Zb., 1985. Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego. Pr. dr. Bibl. Gł. UAM, Poznań: 1-205.

226.     Zwoliński, Zb., 1985. Przegląd metod badania erozji bocznej. Spraw. PTPN, 101: 18-20.

227.     Zwoliński, Zb., 1985. Sedymentacja osadów przyrostu pionowego na terasie zalewowej Parsęty. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 35: 205-238. Online.

228.     Zwoliński, Zb., 1985. Zmiany allometryczne transportu fluwialnego Parsęty (1979-1981). W: Mat. Ogólnopol. Zjazdu Pol. Tow. Geogr., Opole: 71.

229.     Zwoliński, Zb., 1986. Counterpoint sedimentation at sharply curved bends, the Parsęta River, Poland. W: 7th Reg. Meet. Sediment., IAS, Kraków Abstracts: 196.

230.     Zwoliński, Zb., 1986. Kooperacja przepływowa jako miernik zmian reżimu rzecznego. W: A. Kaniecki (red.), Hydrologia regionalna i procesy hydrologiczne w zlewniach, Mat. Ogólnopol. Konf. Hydrograf., Poznań: 221-225.

231.     Zwoliński, Zb., 1986. Morphogenetic activity of overbank flows on the Parsęta River floodplain, the Pomeranian Lakeland; general outline. Acta Univ. N. Copernici, Geogr., 21(67): 81-86. Online.

232.     Zwoliński, Zb., 1986. Postęp w badaniach środowiska terasy zalewowej: podejście hydrologiczne. Spraw. PTPN, 103: 102-104.

233.     Zwoliński, Zb., 1986. Postęp w badaniach środowiska terasy zalewowej: podejście morfogenetyczne. Spraw. PTPN, 103: 109-112.

234.     Zwoliński, Zb., 1986. Postęp w badaniach środowiska terasy zalewowej: podejście sedymentologiczne. Spraw. PTPN, 103: 105-108.

235.     Zwoliński, Zb., 1986. Współczesne zmiany geometrii hydraulicznej koryta Parsęty. W: II Zjazd Geogr. Pol., Łódź, Str. ref.: 31-33.

236.     Zwoliński, Zb., 1987. Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego. Spraw. PTPN, 104: 173-175.

237.     Zwoliński, Zb., 1987. Stan badań rzek Przymorza w aspekcie geomorfologii fluwialnej. Koszal. Stud. i Mater. 3/4(53): 125-150.

238.     Zwoliński, Zb., 1988. Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego. Dokum. Geogr., Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986, 1987: 58-60.

239.     Zwoliński, Zb., 1988. Metody badań erozji bocznej w korytach rzecznych: przegląd i zastosowane techniki na Parsęcie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 38: 179-212.

240.     Zwoliński, Zb., 1988. Seminarium poświęcone pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego. Informator UAM, 15 kwietnia 1988: 11-12.

241.     Zwoliński, Zb., 1988. Zmienność teksturalna osadów wleczonych w korycie Parsęty. W: Geneza, Litologia i stratygrafia utworów czwartorzędo-wych, Sem. poświęcone pamięci Prof. B.Krygowskiego, Poznań, Str. ref.: 33.

242.     Zwoliński, Zb., 1989. Dynamics of bed load transport in the Parsęta River channel, Poland. W: 4t Cong. Int. de Sediment. Fluvial, Barcelona, Sitges Programma i resumes de comunicacions: 255.

243.     Zwoliński, Zb., 1989. Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecz-nego. Dokum. Geogr., 3/4: 1-144.

244.     Zwoliński, Zb., 1989. Geomorphic adjustment of the Parsęta channel to the present-day river regime. W: 28th Int. Geol. Cong., Washington DC, Abstracts Vol.: 3-454.

245.     Zwoliński, Zb., 1989. Hydraulic geometry of the Parsęta River channel. W: II Int. Conf. on Geomorphology, Abstracts of Posters and Papers, D.Busche (ed.), Frankfurt/Main: 330.

246.     Zwoliński, Zb., 1989. Morphogenetic operation of overbank flows on a lowland meandering river floodplain. W: 2nd Int. Conf. on Geomorphology, Symp. S9: Floodplain Evolution, Goettingen: 10.

247.     Zwoliński, Zb., 1991. I Zjazd Geomorfologów Polskich. Informator UAM, 30 listopada 1991:.

248.     Zwoliński, Zb., 1991. Zastosowanie formuły MP-M do badania transportu wleczonego w korycie Parsęty. W: I Zjazd Geomorf. Pol., Poznań Program zjazdu i streszczenia referatów: 66-67.

249.     Zwoliński, Zb., 1992. I Zjazd Geomorfologów Polskich (Poznań, 24-25 IX 1991 r.). Nauka Polska, 1-2: 157-159.

250.     Zwoliński, Zb., 1992. Model depozycyjny terasy zalewowej dla rzek nizinnych. W: Przew. Sem. Sedyment. "Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym" Poznań: 139-140.

251.     Zwoliński, Zb., 1992. Pierwsza automatyczna rejestracja wybranych elementów meteorologicznych na Stacji Arctowskiego zimą 1990. Probl. Klim. Polar., 2: 50-60.

252.     Zwoliński, Zb., 1992. Projekt systemu informatycznego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: Seminarium Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - metodologia, metodyka, realizacja. Szczecinek-Storkowo: 37-39.

253.     Zwoliński, Zb., 1992. Sedimentology and geomorphology of overbank flows on meandering river floodplains. W: R.Brakenridge, J.Hagedorn (eds.), Floodplain Evolution Geomorphology, Spec. Iss., 4(6): 367-379. Online, DOI.

254.     Zwoliński, Zb., 1992. Transformation chain of mineral matter in the coastal geoecosystem of the Admiralty Bay, Antarctica. W: Int. Symp. "Functioning of coastal ecosystems in various geogra-phical regions", Gdańsk Program & Abstracts: 31-32.

255.     Zwoliński, Zb., 1992. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Przegl. Geogr., 64(3-4): 426-427.

256.     Zwoliński, Zb., 1993. Dynamics of bed load transport in the Parsęta River channel, Poland. W: M.Marzo, C.Puigdefábregas (eds.), Alluvial Sedimentation Spec. Publs Int. Ass. Sediment., 17: 77-87.

257.     Zwoliński, Zb., 1993. Projekt baz danych w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów. Szczecinek-Storkowo: 38-39.

258.     Zwoliński, Zb., 1993. Projekt systemu informatycznego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Wybrane problemy. Bibl. Monitor. Środ., Warszawa: 101-109.

259.     Zwoliński, Zb., 1994. Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej w realizacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów. Jodłowy Dwór-Święty Krzyż: 33-34.

260.     Zwoliński, Zb., 1995. Dynamika procesów fluwialnych Parsęty. W: Seminarium Stan badań środowiska przyrodniczego dorzecza Parsęty w warunkach różnokierunkowej antropopresji. Kołobrzeg: 29-31.

261.     Zwoliński, Zb., 1995. Propozycja systemu informacji geograficznej dla dorzecza Parsęty. W: Seminarium Stan badań środowiska przyrodniczego dorzecza Parsęty w warunkach różnokierunkowej antropopresji. Kołobrzeg: 31-33.

262.     Zwoliński, Zb., 1995-. The Great Globe Gallery on the World Wide Web. UAM, Poznań. Online.

263.     Zwoliński, Zb., 1995. Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w badaniach fluwialnych. W: Sympozjum Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego. Poznań: 44-46.

264.     Zwoliński, Zb., 1996. Morphological types of kamenitzas. Karren landforms, 80: 239-242.

265.     Zwoliński, Zb., 1996-. Polish Geoscience Resources on the WWW. ANON - Another Node On the interNet, Houston. Online.

266.     Zwoliński, Zb., 1996. Polish Geoscience Resources on the WWW. Computers & Geosciences, 22 (10): 457-458.

267.     Zwoliński, Zb., 1996-. Polish National Parks. UAM, Poznań. Online.

268.     Zwoliński, Zb., 1997-. Internet Resources for Geomorphologists. UAM, Poznań. Online.

269.     Zwoliński, Zb., 1997. Mineral matter circulation within a polar geoecosystem, South Shetland Islands. Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, Torino, Suppl. III, Tomo 1: 418.

270.     Zwoliński, Zb., 1997-. Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996. UAM, Poznań. Online.

271.     Zwoliński, Zb., 1997. Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996. W: L.Krzysztofiak, M.Romański (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych. Wigierski Park Narodowy, Suwałki: 8-21.

272.     Zwoliński, Zb., 1997-. Trzęsienia ziemi w Polsce. W: Zb.Zwoliński (red.), Geomorfologia Wirtualna / The Virtual Geomorphology. Online.

273.     Zwoliński, Zb., 1997-2002. Baza danych meteorologicznych Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka. UAM, Poznań. Online: http://romer.amu.edu.pl/kgi/.

274.     Zwoliński, Zb., 1998. Geoindykatory w badaniach współczesnej dynamiki geosystemów. W: K.Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. I. Referaty i komunikaty. Lublin. 223-227.

275.     Zwoliński, Zb., 1998. Geoindykatory w badaniach współczesnej dynamiki geoekosystemów. W: A.Kostrzewski (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Bibl. Monit. Środ.,. Warszawa. 163-167.

276.     Zwoliński, Zb., 1998. Krążenie materii mineralnej w geoekosystemach lądowych Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka. W: J.Repelewska-Pękalowa (red.), Rzeźba, paleogeografia czwartorzędu oraz problemy zmian środowiska obszarów polarnych, SGP, Lublin: 2005-207.

277.     Zwoliński, Zb., 1998. Propozycja Systemu Informacji Geograficznej dla dorzecza Parsęty. W: A.Kostrzewski (red.), Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych: 1. Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty: stan badań, zagospodarowanie, ochrona. Poznań: 260-270.

278.     Zwoliński, Zb., 1999. Formy i osady terasy zalewowej Parsety. W: Seminarium - Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych - Powodzie rzek Przymorza Bałtyku - Uwarunkowania, skutki w środowisku przyrodniczym, Kołobrzeg, 25-27.10.1999: 83-84.

279.     Zwoliński, Zb., 1999. Geoindykatory w badaniach współczesnej dynamiki geosystemów. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań. Online.

280.     Zwoliński, Zb., 1999. Geoprzestrzeń zlewni rzecznej w zastosowaniu dla programu ZMŚP. W: X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 8-10.09.1999: 99-101.

281.     Zwoliński, Zb., 1999. SIG w programie studiów geograficznych UAM w Poznaniu. W: Seminarium Naukowe: Systemy informacji przestrzennej - Automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów. Wrocław, 5-6 marca 1999 r. CD-ROM: Zbigniew Zwoliński.mp3: 3MB.

282.     Zwoliński, Zb., 1999. Terasa zalewowa Parsęty. W: Seminarium: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Powodzie rzek Przymorza Bałtyku - uwarunkowania, skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 25-27.10.1999: 130.

283.     Zwoliński, Zb., 1999. Transport fluwialny w korycie Parsęty. W: Seminarium: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Powodzie rzek Przymorza Bałtyku - uwarunkowania, skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 25-27.10.1999: 128.

284.     Zwoliński, Zb., 1999. Wprowadzenie do zagadnień fluwialnych Parsęty. W: Seminarium: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Powodzie rzek Przymorza Bałtyku - uwarunkowania, skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 25-27.10.1999: 123.

285.     Zwoliński, Zb., 1999. Wybrane problemy topologiczne geoprzestrzenni zlewni rzecznych. W: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza Kraków: 169-172.

286.     Zwoliński, Zb., 2000. Przekształcenia antropogeniczne krajobrazu wyspy Wolin. W: Przekształcenia gleb w ekosystemach zagrożonych erozją. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna, Szczecin: 61-62.

287.     Zwoliński, Zb., 2000. Stanowisko Trzęsacz. Przebieg i tempo cofania klifu. W: Przekształcenia gleb w ekosystemach zagrożonych erozją. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna, Szczecin: 39-40.

288.     Zwoliński, Zb., 2001. Profesor Andrzej Kostrzewski – uczony, menedżer nauki, pedagog. W: A.Karczewski, Zb.Zwoliński (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 19-41. Online.

289.     Zwoliński, Zb., 2001. Uwarunkowania struktury sezonowej aktywności geomorficznej na obszarach wolnych od lodu, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia. W: W: A.Karczewski, Zb.Zwoliński (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 575-587.

290.     Zwoliński, Zb., 2002. Aktywność geomorficzna oaz jako odzwierciedlenie sezonowości klimatycznej. W: VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Środowiska górskie - ewolucja rzeźby, Jelenia Góra - Cieplice, 11-14 września 2002 Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: 149-151.

291.     Zwoliński, Zb., 2002. Hipsometria obszarów górskich na świecie. W: VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Środowiska górskie - ewolucja rzeźby, Jelenia Góra - Cieplice, 11-14 września 2002 Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: 148-149.

292.     Zwoliński, Zb., 2002. Hypsometric and morphometric features of the mountains in the global scale. W: L.Borgatti, M.Soldati (eds.), IAG Symposium Proceedings, Relationships between man and the mountain environment in terms of geomorphological hazards and human impact in Europe, Dornbirn: 90.

293.     Zwoliński, Zb., 2002. Model krążenia materii mineralnej na obszarach wolnych od lodu, Wyspa króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych, A.Kostzrewski, G.Rachlewicz (red.) Polish Polar Studies, Poznań: 371-395.

294.     Zwoliński, Zb., 2002. Uwarunkowania klimatyczne aktywności geomorficznej, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe. Probl. Klimat. Polar., 12: 33-63.

295.     Zwoliński, Zb., 2003. Geoinformacja – studia uniwersyteckie. W: Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”. Wrocław-Polanica Zdrój, 15-17 września 2003CD-ROM: GI-ZZ-Polanica.pps – 5,1 MB.

296.     Zwoliński, Zb., 2003. Geoinformacja – studia uniwersyteckie. W: Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”. Wrocław-Polanica Zdrój, 15-17 września 2003, Streszczenia: 77.

297.     Zwoliński, Zb., 2003. Morphoclimatic changes during winters, King George Island, Maritime Antarctica. W: Regional Geomorphology Conference Mexico 2003 “Geomorphic hazards: Towards the prevention of disasters”. IAG, Mexico City: 153-154.

298.     Zwoliński, Zb., 2003. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi (LU/C) w programie ZMŚP. Sympozjum ZMŚP, Toruń, wrzesień 2003.

299.     Zwoliński, Zb., 2004. Counterpoint sedimentation at sharply curved bends, the Parsęta River, Poland. Online.

300.     Zwoliński, Zb., 2004. Dobowy rytm transportu jonowego w ciekach otoczenia Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka). XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia 22-25.09.2004 r., streszczenia wystąpień: 223-224.

301.     Zwoliński, Zb., 2004. Geodiversity. W: Encyclopedia of Geomorphology, A.Goudie (ed.), Routledge: 417-418.

302.     Zwoliński, Zb., 2004. Geoindicators. W: Encyclopedia of Geomorphology, A.Goudie (ed.), Routledge: 418-419.

303.     Zwoliński, Zb., 2004. Geoinformacja – studia uniwersyteckie. ESRI Polska. Online.

304.     Zwoliński, Zb., 2004. Geosukcesja – na przykładzie systemów oazowych regionów polarnych, Spitsbergen i Wyspa Króla Jerzego. W: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Dokumentacja Geograficzna, 31: 129-131.

305.     Zwoliński, Zb., 2004. Koncepcja mapy geoturystycznej. W: Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego, Kozacki, L., Medyńska-Gulij, B., (red.). Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych: 293-301.

306.     Zwoliński, Zb., 2005. Dylematy geoinformacji. Online.

307.     Zwoliński, Zb., 2005. Geosuccession - changes of morphogenetic domains as an amendment in the holistic theory of nature. W: C.S.Renschler (ed.), 36th Binghamton Geomorphology Symposium Geomorphology & ecosystems, University at Buffalo, Buffalo, New York, October 7-9 2005: 66. Online.

308.     Zwoliński, Zb., 2005. Geosuccession in the paraglacial concept: case studies from the Arctic and Antarctica. W: 6th International Conference of Geomorphology, Zaragoza, September 7-11, 2005. Abstract volume: 15.

309.     Zwoliński, Zb., 2005. Geosukcesja – zmiany domen morfogenetycznych jako dopełnienie holistycznej teorii przyrody. W: A.Kotarba, K.Krzemień, J.Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków: 549-553.

310.     Zwoliński, Zb., 2005. Geosukcesja w geomorfologii paraglacjalnej. W: M.Jóźwiak, R.Kozłowski (red.), Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach, AŚ, Kielce: 165-169.

311.     Zwoliński, Zb., 2005. Program pomiarowy HYDROLOGIA na polarnych obszarach badawczych (POB) w polarnym grancie zamawianym KBN PBZ-KBN-108/P04/2004 oraz dla expression of intent for IPY 2007-2008 no. 65 ARANDES. Online.

312.     Zwoliński, Zb., 2005. Zjawiska geosukcesji na Svalbardzie i Szetlandach Południowych – koncepcja metodologiczna. CD-ROM Seminarium: Interdyscyplinarne aspekty badań polarnych”, WarszawaZwolinski-Warszawa.pdf + Zwolinski-Warszawa.pps.

313.     Zwoliński, Zb., 2006. Program P1: Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi – program badawczy w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Online.

314.     Zwoliński, Zb., 2006. Trzęsienia ziemi w Polsce. Biul. Klubu Nauczyc., Geografia, 1: 2-4.

315.     Zwoliński, Zb., 2007. Co to jest GIS? Online.

316.     Zwoliński, Zb., 2007. Die Funktion des Geoökosystems von Anschwemmungen bei Tieflandflussen – Prozesse, Formen, Ablagerungen, Wiedervernässung von Fuechtgebieten, Brandenburgische Akademie Schloss Criewen, Criewen, Germany, 10-11 Mai 2007, 19-21.

317.     Zwoliński, Zb., 2007. Dissolved load. W: Analysis of Source-to-Sink-Fluxes and Sediment Budgets in Changing High-Latitude and High-Altitude Cold Environments: SEDIFLUX Manual, A.A.Beylich, J.Warburton (eds.), NGU Report 2007.053, Trondheim: 68-71.

318.     Zwoliński, Zb., 2007. Georóżnorodność rzeźby Polski - metodologia i metodyka. Online.

319.     Zwoliński, Zb., 2007. Methodology for determining landform geodiversity in Poland, IAG/AIG Regional Conference on Geomorphology, Kota Kinabalu, Malaysia, 25-29 June 2007, 30.

320.     Zwoliński, Zb., 2007. Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Geogr., 74: 266 ss. Info.

321.     Zwoliński, Zb., 2007. O kierunku studiów GeoInformacja – GI. Online.

322.     Zwoliński, Zb., 2007. The geoecosystem of polar oases within the ice drainage basin of Admiralty Bay, King George Island, Antarctica. W: Geodiversity of polar landforms, A.Kostrzewski, Zb.Zwoliński (eds.), Landform Analysis, 5: 107-112. Online.

323.     Zwoliński, Zb., 2008. Designing a map of the geodiversity of landforms in Poland. IAG and AIGEO International Meeting "Environmental Analysis and Geomorphological Mapping for a Sustainable Development", Addis Ababa, Ethiopia, February 26, 2008. Abstract Book, p. 18-22. Online.

324.     Zwoliński, Zb., 2008. Present-day geomorphological changes in polar regions. W: New Methodologies and Interdisciplinary Approaches in Global Change Research, J.Guiot, S.Thoron (eds.), ESF/FMSH, Porquerolles: 93-94. Online.

325.     Zwoliński, Zb., 2008. Small catchments in polar regions. W: A.Kostrzewski (ed.), International Seminar of the IAG Working Group on Small Catchments, Seminar Proceedings, Międzyzdroje 22-23 April 2008, s. 43-44. Online.

326.     Zwoliński, Zb., 2008. Wybrane zjawiska ekstremalne pojezierzy polskich. W: Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby. W.Florek (red.), Landform Analysis, 8: 98–106. Online.

327.     Zwoliński, Zb., 2009. Rozwój myśli geoinformacyjnej. W: GIS – platforma integracyjna geografii, Zb.Zwoliński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-21.

328.     Zwoliński, Zb., 2009. The routine of landform geodiversity map design for the Polish Carpathian Mts. W: Geoecology of the Euroasiatic Alpids, E.Rojan, A.Łajczak (Eds.). Landform Analysis, 11: 79-87. Online.

329.     Zwoliński, Zb., 2010. Aspekty turystyczne georóżnorodności rzeźby Karpat. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14: 316-327. Online.

330.     Zwoliński, Zb., 2010. O homologiczności terminologii geoinformacyjnej. W: GIS – woda w środowisku, Zb. Zwoliński (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 21-30.

331.     Zwoliński, Zb., 2010. Recenzja The Handbook of geographic information science by J.P.Wilson, A.S.Fotheringham. Geologos, 16(1): 79-80.

332.     Zwoliński, Zb., Dobiński, W., 2008. Recesja lądolodów i lodowców oraz degradacja wieloletniej zmarzliny. W: Globalne ocieplenie i jego skutki. Z.W.Kundzewicz, L.Starkel (red.), Kosmos, 57(3-4): 209-224. Online.

333.     Zwoliński, Zb., Kostrzewski, A., G. Rachlewicz, G., 2006. Geoecologic hazards in contemporary polar systems. Indo-Polish Joint Seminar „Environmental Changes and Geomorphic Hazards” Indopol 2006, Shillong, India, 20-22. November 2006, s.16.

334.     Zwoliński, Zb., Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., 2008. Environmental changes in the Arctic. W: Environmental Changes and Geomorphic Hazards, S.Singh., L.Starkel, H.J.Syiemlieh (eds.), Bookwell, Delhi: 23-36. Online.

335.     Zwoliński, Zb., Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., 2008. Przejawy globalnego ocieplenia w polarnej strefie krajobrazowej. W: Współczesne problemy geomorfologii. W.Florek, J.Kaczmarzyk (red.), Landform Analysis, 9: 21–24. Online.

336.     Zwoliński, Zb., Kostrzewski, A., Stach, A., 2008. Tło geograficzne współczesnej ewolucji rzeźby młodoglacjalnej. W: L.Starkel, A.Kostrzewski, A.Kotarba, K.Krzemień (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków: 271-276.

337.     Zwoliński, Zb., Mazurek, M., Paluszkiewicz, Re., Rachlewicz, G., 2008. The matter fluxes in the geoecosystem of small tundra lakes, Petuniabukta coast, Billefjorden, Central Spitsbergen. W: Sedimentary Source-to-Sink-Fluxes and Sediment Budgets in Changing Cold Environments, A.A.Beylich, K.-H.Schmidt (eds.), Zeit. Geomorph. N.F., 52, Suppl. 1: 79-101.

338.     Zwoliński, Zb., Rachlewicz, G., Mazurek, M., Paluszkiewicz, Re., 2007. The geoecological model for small tundra lakes, Ebbadalen, Central Spitsbergen. W: Geodiversity of polar landforms, A.Kostrzewski, Zb.Zwoliński (eds.), Landform Analysis, 5: 113-118. Online.

339.     Zwoliński, Zb., Tylkowski, J., Domańska, M., Kostrzewski, A., Stach, A., Szpikowski J., 2008. Snowmelt Flood and Sediment Flow in a Steep Lowland Catchment: The Parsęta River, Poland. W: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions, D.Balteanu, M.Jurchescu (eds.), IAG Regional Conference on Geomorphology, University Publishing House, Brasov: 120-121.