Dziennik Internetowy
Dziennik Internetowy

Konferencja
z okazji 100 rocznicy
odkrycia radu i polonu

Kilkunastu laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny i pokojowej przybędzie na międzynarodową konferencję naukową z okazji 100-lecia odkrycia radu i polonu, która odbędzie się w dniach 17-20 września w Warszawie - podał komitet organizacyjny.

W konferencji "Odkrycie polonu i radu - konsekwencje naukowe i filozoficzne. Korzyści i zagrożenia dla ludzkości" swój udział zapowiedział m.in. brytyjski uczony, laureat pokojowej Nagrody Nobla - Joseph Rotblat, który urodził się w Polsce i będąc w latach 1933-1939 członkiem zespołu badań radiologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, miał naukowe kontakty z Marią Skłodowską-Curie.

W przeddzień otwarcia konferencji - 16 września w ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie kilkunastu laureatów Nagrody Nobla oraz wybitnych polskich uczonych posadzi drzewka i w ten sposób powstanie Aleja 100-lecia Odkrycia Polonu i Radu.

W programie konferencji przewidziano 7 sympozjów tematycznych.

PAP

ATOMISTYKA

W sto lat po odkryciu polonu i radu

Tego nasza rodaczka nie przewidziała

KRYSTYNA FOROWICZ

Sto lat minęło od czasu, gdy nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie rozpoczęli badania nad odkrytym w 1896 r. przez Henri Becquerela niewidzialnym promieniowaniem emitowanym przez sole uranu. Efektem ich prac było odkrycie pierwszych pierwiastków radioaktywnych Dziś wiemy, że Maria i Piotr Curie zbudowali fundamenty pod wzniesienie gmachu nowej dyscypliny nauki - promieniotwórczości, zapoczątkowali erę atomu.

Cały artykuł

Sesja naukowa
- w stulecie odkrycia polonu i radu

W dniach 17-20 września odbędzie się w Warszawie sesja naukowa nt. problemów związanym z zagrożeniem atomowym i wpływu badań nad radioaktywnością na rozwój nauki.

Sesja z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki polskiej i światowej - w tym kilkunastu laureatów Nagrody Nobla - będzie głównym akcentem uroczystości jubileuszowych związanych ze stuleciem odkrycia radu i polonu przez Marię Skłodowską-Curie.

"Konferencja, choć nawiązuje do wielkich osiągnięć Marii Skłodowskiej, będzie miała znacznie szerszy wymiar. Chodzi o pokazanie problemów, jakie stoją przed współczesną nauką u progu XXI wieku, o szanse i zagrożenia, jakie niosą badania, oraz o odpowiedzialność uczonych" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej prezes PAN, prof. Leszek Kuźnicki.

Dyskutowane będą również perspektywy współczesnej fizyki i nauk przyrodniczych i globalne zagrożenia ekologiczne.

"Rozwój nauki niesie także zagrożenia i stwarza dylematy moralne. Przeżywali to już wcześniej uczeni-atomiści, teraz podobne problemy pojawiają się w naukach przyrodniczych. Są to kwestie inżynierii genetycznej czy klonowania żywych organizmów" - przypomniał prof. Kuźnicki.

Warszawska sesja zakończy krajowe obchody stulecia odkrycia polonu i radu, nad którymi honorowy patronat sprawuje prezydent Aleksander Kwaśniewski. Pod koniec roku odbędą się podobne obchody we Francji z udziałem najwyższych władz i świata nauki.

PAP

WYSTAWA: Stulecie odkrycia radu i polonu

W hołdzie Marii

W Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (ul. Freta 16) zostanie dziś otwarta wystawa towarzysząca Obchodom Stulecia Odkrycia Radu i Polonu. Obchody odbywają się pod patronatem UNESCO oraz Międzynarodwej Rady Unii Naukowych (ISCU). Jednocześnie rozpocznie się w Warszawie międzynarodowa konferencja organizowana przez Polską Akademię Nauk "Odkrycie polonu i radu - konsekwencje naukowe i filozoficzne. Korzyści i zagrożenia dla ludzkości". Weźmie w niej udział około 20 noblistów, w tym Joseph Rotblatt - naukowiec, który współpracował z Marią Skłodowską-Curie. Przyjedzie również Helena Langevin, wnuczka Marii.

Cały artykuł

Nobliści
zasadzili w Powsinie drzewka

Dziewięciu laureatów Nagrody Nobla i grupa innych uczonych, uczestników rozpoczynającej się w czwartek w Warszawie Konferencji z okazji 100-lecia odkrycia polonu i radu, zasadziło w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie 19 drzewek, tworząc z nich Aleję upamiętniającą tę rocznicę.

fot. A.Urbanek

"W latach 30-tych przed warszawskim Instytutem Onkologii na Wawelskiej Maria Skłodowskia-Curie posadziła 3 drzewa, które do dzisiaj tam rosną. Uznaliśmy, że pomysł ten można powtórzyć dziś, gdy gościmy w Polsce wybitnych uczonych. Podpowiedziały nam go zresztą dzieci, biorące udział w konkursie na najlepszy sposób upamiętnienia wspomnianej rocznicy i wizyty w naszym kraju znakomitych uczonych" - powiedział prof. Mieczysław Mossakowski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Sadzonki buków pospolitych (czerwonolistnych) zasadzili m.in. profesorowie: Chris de Duve z Belgii i Edward Lewis z USA - laureaci Nobla w dziedzinie medycyny, Leo Esaki z Japonii, Jerome Friedman i Burton Richter z USA - nagrodzeni Noblem za osięgnięcia w fizyce, Jerome Karle i Sherwood Rowland z USA - wyróżnieni w dziedzinie chemii, a także Joseph Rotblat - laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

PAP

KONFERENCJA

Nobliści o odpowiedzialności uczonych

Pierwszy wiek ery atomu

KRYSTYNA FOROWICZ

Wczoraj w Warszawie na Zamku Królewskim rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja "Odkrycie polonu i radu - konsekwencje naukowe i filozoficzne. Korzyści i zagrożenia dla ludzkości". Biorą w niej udział uczeni z 13 krajów, w tym aż 12 laureatów Nagrody Nobla.

Cały artykuł

Wystawa
"W stulecie odkrycia radu i polonu".

W Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zostanie w czwartek otwarta wystawa towarzysząca Obchodom Stulecia Odkrycia Radu i Polonu. Obchody odbywają się pod patronatem UNESCO oraz Międzynarodwej Rady Unii Naukowych (ISCU).

fot. A.Urbanek

Jednocześnie rozpocznie się w Warszawie międzynarodowa konferencja organizowana przez Polską Akademię Nauk "Odkrycie Polonu i Radu - konsekwencje naukowe i filozoficzne. Korzyści i zagrożenia dla ludzkości". Weźmie w niej udział około 20 noblistów, w tym Joseph Rotblatt - naukowiec, który współpracował z Marią Skłodowską-Curie.

Wystawę zorganizowało Archiwum PAN oraz Politechnika Warszawska. Ma ona przedstawić konsekwencje odkryć dokonanych przez naszą rodaczkę dla rozwoju fizyki i chemii oraz medycyny nuklearnej i radioterapii.

Ekspozycja ma charakter edukacyjny, stąd - oprócz 200 zdjęć dokumentujących życie uczonej i jej najbliższych oraz osobistych pamiątek - znalazły się na niej plansze przedstawiające strukturę materii, naturę promieniotwórczości i jej zastosowanie w medycynie.

Wystawie będą towarzyszyć filmy dokumentalne (w tym jeden z głosem uczonej) oraz animacja komputerowa przedstawiająca rozpad radu. Całość przedstawiono w ciekawej formie wizualnej, na którą składają się m.in. aranżacja przestrzenna sal wystawowych oraz powiększenia archiwalnych zdjęć.

Wystawa jest sponsorowana przez firmę Renault, która w tym roku obchodzi stulecie powstania pierwszego swojego samochodu. Firma ta dostarczyła pojazdy dla zorganizowanych przez Marię Skłodowską-Curie podczas I Wojny Światowej ruchomych laboratoriów rentgenowskich.

PAP

ATOMISTYKA

W sto lat po odkryciu polonu i radu

Tego nasza rodaczka nie przewidziała

KRYSTYNA FOROWICZ

Sto lat minęło od czasu, gdy nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie rozpoczęli badania nad odkrytym w 1896 r. przez Henri Becquerela niewidzialnym promieniowaniem emitowanym przez sole uranu. Efektem ich prac było odkrycie pierwszych pierwiastków radioaktywnych Dziś wiemy, że Maria i Piotr Curie zbudowali fundamenty pod wzniesienie gmachu nowej dyscypliny nauki - promieniotwórczości, zapoczątkowali erę atomu.

Cały artykuł

Konferencja naukowa
"Okrycie radu i polonu
- konsekwencje naukowe i filozoficzne"

Na otwartą 17 września 1998 w Warszawie konferencję naukową "Okrycie radu i polonu - konsekwencje naukowe i filozoficzne" przyjechało ponad 100 naukowców z 13 krajów. Wśród gości warszawskiego forum jest 12 laureatów Nagrody Nobla: w dziedzinie medycyny - Baruch Blumberg (1976), Chris de Duve (1973), Edvard Levis (1995); chemii - Paul Crutzen (1995), Jerome Karle (1985), Sherwood Rowland (1995); fizyki: Carlo Rubbia (1984), Burton Richter (1976), Rudolf Mossbauer (1961), Jerome Friedman (1990) i Leo Esaki (1973) oraz laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1995 roku Jozeph Rotblat. Obecna jest także wnuczka Marii Skłodowskiej-Curie - Helene Langevin-Joliot.

W trakcie czterodniowych obrad naukowcy - przedstawiciele uczelni i placówek naukowych związanych z osobą Marii Skłodowskiej-Curie - dyskutować będą m.in. o perspektywach współczesnej fizyki i nauk przyrodniczych, globalnych zagrożeniach ekologicznych oraz odpowiedzialności uczonych za wyniki badań.

fot. D.Kwiatkowski

Obecny na uroczystości otwarcia konferencji w Sali Balowej Zamku Królewskiego prezydent Aleksander Kwaśniewski zaproponował, by zapoczątkowała ona cykl dorocznych "spotkań warszawskich" uczonych z politykami i przedstawicielami środowisk gospodarczych, podobnych do Forum Ekonomicznego w Davos. "Uważam, że naukowcy powinni mieć prawo do prowadzenia badań nawet w dziedzinach stwarzających potencjalne zagrożenie dla ludzkości - np. nad energią atomową. Prawo naukowców do ryzyka jest źródłem postępu" - powiedział prezydent, dodając, że przyszła pozycja Polski w świecie zależy bezpośrednio od stanu polskiej nauki.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Mirosław Mossakowski przypomniał, że konferencja jest głównym punktem trwających od 2 lat obchodów rocznicy odkrycia przez Marię Skłodowską-Curie nowych pierwiastków promieniotwórczych - radu i polonu.

Prezes PAN prof. Leszek Kuźnicki powiedział: "Trudno przecenić znaczenie odkrycia, w którego rocznicę organizowana jest konferencja. Okazało się jednak, że niesie ono też pewne zagrożenia. Z jednej strony mamy skuteczną metodę leczenia radioterapię, z drugiej - broń atomową".

PAP

WYSTAWA: Stulecie odkrycia radu i polonu

W hołdzie Marii

W Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (ul. Freta 16) zostanie dziś otwarta wystawa towarzysząca Obchodom Stulecia Odkrycia Radu i Polonu. Obchody odbywają się pod patronatem UNESCO oraz Międzynarodwej Rady Unii Naukowych (ISCU). Jednocześnie rozpocznie się w Warszawie międzynarodowa konferencja organizowana przez Polską Akademię Nauk "Odkrycie polonu i radu - konsekwencje naukowe i filozoficzne. Korzyści i zagrożenia dla ludzkości". Weźmie w niej udział około 20 noblistów, w tym Joseph Rotblatt - naukowiec, który współpracował z Marią Skłodowską-Curie. Przyjedzie również Helena Langevin, wnuczka Marii.

Cały artykuł

Warszawskie Forum Naukowe
będzie obradować co dwa lata

Uczestnicy zakończonej w niedzielę czterodniowej międzynarodowej konferencji "Stulecie odkrycia polonu i radu" przyjęli ideę, by co dwa lata obradowało w stolicy Forum Naukowe.

Pomysł takich regularnych spotkań uczonych z politykami i przedstawicielami świata biznesu wysunął w dniu inauguracji konferencji prezydent Aleksander Kwaśniewski.

"Konferencja z udziałem kilkudziesięciu uczonych różnych specjalności, w tym 13 noblistów, choć nawiązywała do historycznej rocznicy odkrycia radu i polonu, poświęcona była problemom współczesnym i przyszłości nauki " - powiedział na zakończenie dziennikarzom prezes PAN prof. Leszek Kuźnicki.

Efektem konferencji są przesłania świata nauki dla społeczeństwa. Pierwsze to idea utworzenia stałego Warszawskiego Forum Naukowego, które będzie dyskutować o aktualnych problemach związanych z rozwojem badań naukowych. Drugie przesłanie dotyczy konieczności wspierania nauki przez szerokie kręgi społeczeństwa.

"Wiek XX był wiekiem nauki " - przypomniał prof. Kuźnicki. "Zbliżające się nowe stulecie będzie jeszcze szerzej korzystać ze zdobyczy naukowych. Postęp nauki służy dobru ludzkości, ale trzeba też pamiętać, że wielkie wynalazki, efekty wielkich odkryć, jeśli dostaną się w niewłaściwe ręce, mogą spowodować wiele nieszczęść. Stąd niezwykle istotna sprawa odpowiedzialności uczonych " - stwierdził prezes PAN.

Prof. Joseph Rotblat, laureat pokojowej Nagrody Nobla, wspominając swą młodość i początki kariery naukowej w Warszawie, stwierdził, że "nauka wiele zrobiła dla dobra ludzkości, ale też często mijała się ze swym powołaniem. Dlatego uczony powinien stale pamiętać o swej odpowiedzialności wobec społeczeństwa ".

Prof. Mirosław Mossakowski przypomniał o różnych zagrożeniach, jakie niesie nauka. Jednak - jego zdaniem - "nie można dekretować swobody badań naukowych, nikt nie powstrzyma ludzkiej ciekawości, nie da się kierować nauką za pomocą administracyjnych zakazów ".

O wszystkim decyduje etyka i poczucie odpowiedzialności uczonych. I to jest główne przesłanie zakończonej w niedzielę konferencji.

PAP

KONFERENCJA

Nobliści o odpowiedzialności uczonych

Pierwszy wiek ery atomu

KRYSTYNA FOROWICZ

Wczoraj w Warszawie na Zamku Królewskim rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja "Odkrycie polonu i radu - konsekwencje naukowe i filozoficzne. Korzyści i zagrożenia dla ludzkości". Biorą w niej udział uczeni z 13 krajów, w tym aż 12 laureatów Nagrody Nobla.

Cały artykuł