Zasady Rules
 1. Ponizej przedstawione sa zarysy ksztaltow parkow narodowych w Polsce.
 2. Celem gry jest nauka nazw wszystkich parkow narodowych poprzez ich odgadywanie.
 3. Wszystkie parki narodowe sa zorientowane w kierunku polnocnym.
 4. Ksztalty parkow sa pomniejszone do jednakowej szerokosci 100 pikseli.
 5. Jesli nie mozesz odgadnac jaki to jest park, to kliknij i przytrzymaj wskaznik myszki na pomaranczowym polu ponizej tego parku.
 6. Jesli chcesz odwiedzic dany park, to kliknij na zlotawy klawisz ponizej tego parku.
 1. Shape outlines of national parks in Poland are presented below.
 2. Goal of this game is studying names of all national parks through its divination.
 3. All national parks are directed to the North.
 4. Shapes of parks are reduced to the same width equal 100 pixels.
 5. If you don't guess what is it a park then click and hold mouse indicator on the orange cell below that park.
 6. If you would like to visit a given park then click on golden-hued button below that park.
Baw sie dobrze! Have a fun game!
Karkonoski NP Kampinoski NP Slowinski NP Pieninski NP Nic = Nothing
Poleski NP Swietokrzyski NP Tatrzanski NP Gorczanski NP Stolowe Mts. NP
Bieszczadzki NP Babiogorski NP Nic = Nothing Biebrzanski NP Wolinski NP
Wielkopolski NP Nic = Nothing Drawienski NP Roztoczanski NP Ojcowski NP
Bialowieski NP Magurski NP Wigierski NP Narwianski NP Borow Tucholskich NP


© 1996 by Zbigniew Zwolinski. All rights reseved
Page created: January 1, 1996; Last updated: April 20, 2008