Wersja angielska English version

Zbigniew

Zwoliński
Myśl globalnie,

działaj lokalnie

Pracownia Analiz Geoinformacyjnych
Zakład Geoekologii
Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
Ta strona jest przeznaczona
na moje zainteresowania
tylko i nie tylko
naukowe.
Dzięgielowa 27, 60-680 Poznań
tel.: +618296176, fax: +618296271
e-mail

Moje preferencje:

Elektroniczne nadbitki:

Sedymentacja osadów przyrostu pionowego na terasie zalewowej Parsęty
Zbigniew Zwoliński, 1985
Powezbraniowe formy akumulacyjne na terasie zalewowej Warty i Parsęty w świetle analizy zdjęć lotniczych
Przemysław Gonera, Andrzej Kijowski, Zbigniew Zwoliński, 1985
Morphogenetic activity of overbank flows on the Parsęta River floodplain, the Pomeranian Lakeland; general outline
Zbigniew Zwoliński, 1986
Counterpoint sedimentation at sharply curved bends, the Parseta River, Poland
Zbigniew Zwoliński, 1986
Sedimentology and geomorphology of overbank flows on meandering river floodplains or DOI
Zbigniew Zwoliński, 1992
Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni
Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 1995
Hydraulic geometry of a supraglacial stream, Ragnarbreen, Spitsbergen
Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński, 1995
A Pole At Both Poles
Grzegorz Rachlewicz, Zbigniew Zwoliński, 1995
Polish Geoscience Resources on the WWW
Zbigniew Zwoliński, 1996
Internet Resources for Geomorphologists
Zbigniew Zwoliński, 1997
Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996
Zbigniew Zwoliński, 1997
Trzęsienia ziemi w Polsce
Zbigniew Zwoliński, 1998
System rzeczny (fluwialny)
Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 1998
Zmienność granulometryczna osadów potoku proglacjalnego, Wyspa Livingston, Południowe Szetlandy
Alfredo Arche, Jeronimo Lopez-Martinez, Zbigniew Zwoliński, 1998
Mapa pokryw zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka
Andrzej Kostrzewski, Grzegorz Rachlewicz, Zbigniew Zwoliński, 1998
Geoindykatory w badaniach współczesnej dynamiki geosystemów
Zbigniew Zwolinski, 1998
Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w świetle pomiarów monitoringowych w roku hydrologicznym 1999
Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 2000
Stan geoekosystemów Polski w roku 2000
Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 2001
Stan geoekosystemów Polski w roku 2001
Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 2002
Profesor Andrzej Kostrzewski – uczony, menedżer nauki, pedagog
Zbigniew Zwoliński, 2001
Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu
Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński (red.), 2003. ISBN 83-909951-9-0 wydanie elektroniczne
Spatial patterns of stream alimentation in lowland ares of NW Poland. A hydrochemical and geoststistical analysis
Alfred Stach, Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Grażyna M. Michalska, Zbigniew Zwoliński, 2003
Integration of data for headwater areas in the southern part of the Parsęta catchment (West Pomerania)
Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 2004.
Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu
Andrzej Kostrzewski, Marian Pulina, Zbigniew Zwoliński (red.), 2004. ISBN 83-921088-1-7 wydanie elektroniczne, poprawione powarsztatowo
Program pomiarowy HYDROLOGIA na polarnych obszarach badawczych (POB) w polarnym grancie zamawianym KBN PBZ-KBN-108/P04/2004 oraz dla expression of intent for IPY 2007-2008 no. 65 ARANDES
Zbigniew Zwoliński, 2005
Geosuccession - changes of morphogenetic domains as an amendment in the holistic theory of nature
Zbigniew Zwoliński, 2005
Dylematy geoinformacji
Zbigniew Zwoliński, 2005
Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia / The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica
Zbigniew Zwoliński, 2007
Geodiversity of polar landforms, Landform Analysis, vol. 5
Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński (Eds.), 2007
Foreword, Landform Analysis, vol. 5
Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński, 2007
Present-day geomorphological activity in the Arctic
Andrzej Kostrzewski, Grzegorz Rachlewicz, Zbigniew Zwoliński, 2007
The geoecosystem of polar oases within the ice drainage basin of Admiralty Bay, King George Island, Antarctica
Zbigniew Zwoliński, 2007
The geoecological model for small tundra lakes, Spitsbergen
Zbigniew Zwoliński, Grzegorz Rachlewicz, Małgorzata Mazurek, Renata Paluszkiewicz, 2007
Recent and present-day glaciological and geomorphological processes at Hornsund
Piotr Głowacki, Zbigniew Zwoliński, 2007
Co to jest GIS?
Zbigniew Zwoliński, 2007
O kierunku studiów GeoInformacja - GI
Zbigniew Zwoliński, 2007
Georóżnorodność rzeźby Polski - metodologia i metodyka
Zbigniew Zwoliński, 2007
Environmental changes in the Arctic
Zbigniew Zwoliński, Andrzej Kostrzewski, Grzegorz Rachlewicz, 2008

Pełny spis publikacji

Webmajster:

Jestem członkiem: .....
Science in Poland
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Geomorfologia Wirtualna
3G na W3
Polish National Parks
Solo in Antarctica
Polska Gwiazdka na Biegunach

I inne ciekawostki: