Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Curriculum Vitae
Publikacje
Konwersatoria
KoKon
Kontakt 

 
 


Curriculum vitae
 

Data i miejsce urodzenia: 

13 III 1975, Poznań.


Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:X 2003 - VII 2004

Pobyt badawczy na Uniwerystecie Humboldta w Berlinie (stypendium DAAD).

Od X 2003

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Katedra Prawa Konstytucyjnego.

Temat pracy doktorskiej: Odpowiedzialność odszkodowaw- cza państwa za niekonstytucyjne ustawy (promotor: prof. dr hab. Sławomira Wronkowska).

VII 2003 - VIII 2003

Pobyt badawczy w Instytucie Badawczym Carré de 
Malberg
Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu.

X 2001 - II 2003

Studia podyplomowe (Magister iuris comparativi) na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (stypendium Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft).

Praca magisterska: Die Haftung der Bundesrepublik  Deutschland für legislatives Unrecht (promotor: prof. Fritz Ossenbühl).

Od I 2001

Praca na stanowisku asystenta w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Kierunki badań: prawo konstytucyjne Polski i Niemiec, europjeskie prawo wspólnotowe.

1994 - 2000

Studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz studia prawa Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Ottona Fryderyka w Bambergu (stypendium Sokrates-Erasmus).

Praca magisterska: Prawnokarne aspekty odpowiedzial-ności polityków (promotor: prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc).

1990 - 1994

Nauka w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Mar-cinkowskiego w Poznaniu.


Znajomość języków obcych:

Niemiecki, angielski, francuski.
Rosyjski, łaciński (znajomość podstawowa).Copyright B. P. W. © 2004 - 2005. Ostatnio zmodyfikowane: 3 XI 2005.