Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Curriculum Vitae
Publikacje
Konwersatoria
KoKon
Kontakt


Publikacje
 

I.

Monografie.

II.

Varia.

III.

Recenzje i noty bibliograficzne. I.

Monografie.


 

1.

Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland.
Eine rechtsgeschichtliche, rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Untersuchung,

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005, 124 ss.

 

2.

Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne,
Instytut Zachodni, Poznań 2005, 128 ss. II.

Varia.


 

1.

Unia Europejska wobec Europy Wschodniej: Szanse i bariery polsko-niemieckiego współdziałania,
Przegląd Zachodni 2005, nr 3, ss. 267-272 (sprawozdanie).

 

2.

Roland Koch - Premier Kraju Hesji w Instytucie Zachodnim,
Przegląd Zachodni 2004, nr 4, ss. 247-249 (sprawozdanie).

 

3.

Jubileusz 85-lecia Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
,
Przegląd Zachodni 2004, nr 4, ss. 244-246 (sprawozdanie).

 

4.

Prawa człowieka jako kryterium konstytucyjności ustawodawstwa i orzecznictwa,
PiP 2004, nr 5, ss. 110-111 (sprawozdanie).

 

5.

Polska racja stanu a problem niemiecki,
Przegląd Zachodni 2004, nr 2, ss. 23-31 (omówienie).

 

6.

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie administracji regionalnej w przededniu
akcesji do Unii Europejskiej
,
Przegląd Zachodni 2004, nr 1, ss. 225-229 (sprawozdanie).

 

7.

Konstytucja dla Europy: Modele i opcje. Granice z Schengen - europejski limes?,
Przegląd Zachodni 2003, nr 2, ss. 3-17 (omówienie).

 

8.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni,
Przegląd Zachodni 2003, nr 1, ss. 203-206.

 

9.

Z perspektywy Rosji,
Przegląd Zachodni 2001, nr 3, ss. 51-56 (tłumaczenie).

 

10.

Jakiej tożsamości potrzebuje współczesna demokracja? Dyskusja polityków,
Przegląd Zachodni 2001, nr 3, ss. 65-74 (omównienie).

 

11.

Społeczeństwo i państwo w XXI wieku. Drogi i bezdroża demokracji,
Przegląd Zachodni 2001, nr 3, ss. 229-231 (sprawozdanie). III.

Recenzje i noty bibliograficzne.


 

1.

Detlef Merten, Hans-Jürgen Papier (Hrsg.) - Handbuch der Grundrechte
in Deutschland und Europa, Bd. I - Entwicklung und Grundlagen,

RPEiS 2005, nr 4, ss. 313-314.

 

2.

Josef Isensee, Paul Kirchhof (Hrsg.) - Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I - Historische Grundlagen,
PiP 2005, nr 11. ss. 106-107.

 

3.

Piotra Tuleja - Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności
(wybrane problemy)"
,
RPEiS 2004, nr 1, ss. 210-214.


 


Copyright B. P. W. © 2004 - 2005. Ostatnio zmodyfikowane: 3 XI 2005.