Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Curriculum Vitae
Publikacje
Konwersatoria
KoKon
Kontakt

 


Konwersatoria z prawa konstytucyjnegoZasady uzyskania zaliczenia


1.

Podstawą do uzyskania zaliczenia jest obecność na konwersatoriach oraz zdanie kolokwium zaliczeniowego.

2.

W uzasadnionych przypadkach wcześniejsze uzyskanie zaliczenia możliwe jest na dyżurze. W takiej sytuacji obowiązuje zakres materiału z kolokwium zaliczeniowego.

3.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na konwersatoriach bez względu na przyczynę. W przypadku każdej kolejnej absencji materiał przerabiany na danym konwersatorium musi zostać zaliczony na dyżurze.

4.

Podstawą uzyskania końcowej oceny z konwersatoriów są wyniki kolokwium zaliczeniowego oraz aktywność na konwersatoriach.Copyright B. P. W. © 2004 - 2006. Ostatnio zmodyfikowane: 1 II 2006.