Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Curriculum Vitae
Publikacje
Konwersatoria
KoKon
Kontakt

 


Konwersatoria z prawa konstytucyjnegoKonspekty konwersatoriów


1.

Konwersatorium - 20 II 2007

Zasady uzyskania zaliczenia. Materiały do nauki prawa konstytucyjnego.
Plan tematyczny konwersatoriów.

2.

Konwersatorium - 27 II 2007

Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucja jako akt normatywny.
Charakter prawny Preambuły do Konstytucji RP.

3.

Konwersatorium - 6 III 2007

Konstytucyjny system źródeł prawa.

4.

Konwersatorium - 13 III 2007

Zasady podstawowe Konstytucji RP. Zasada demokratycznego państwa prawa.

5.

Konwersatorium - 20 III 2007

Zasada suwerenności Narodu. Formy sprawowania władzy przez Naród. Zasada suwerenności i niepodległości RP. Suwerenność RP w kontekście członkowstwa w UE.

6.

Konwersatorium - 27 III 2007

Konstytucyjne prawa i wolności - wprowadzenie.

7.

Konwersatorium - 3 IV 2007

Zasady przewodnie statusu jednostki w Konstytucji RP: godność, wolność, równość.

8.

Konwersatorium - 17 IV 2007

Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności.

9.

Konwersatorium - 24 IV 2007

Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności.

10.

Konwersatorium - 8 V 2007

Zasada podziału władzy. Władza ustawodawcza - pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu.

11.

Konwersatorium - 15 V 2007

Władza wykonawcza - pozycja Prezydenta i Rady Ministrów.

12.

Konwersatorium - 22 V 2007

Władza sądownicza: sądy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.

13.

Konwersatorium - 29 V 2007

Tanie i uczciwe państwo - propozycje zmiany Konstytucji RP.

14.

Konwersatorium - 5 VI 2007

Kolokwium zaliczeniowe.

15.

Konwersatorium - 12 VI 2007

Wyniki kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium zaliczniowe - Episode II. Wyjaśnienie pytań i wątpliwosci egzaminacyjnych.
Copyright B. P. W. © 2004 - 2007. Ostatnio zmodyfikowane: 24 I 2007.