Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Polska
Francja
Niemcy
Stany
Zjednoczone

Wielka
Brytania
Konstytucje
Doktryna
Linki

 

 

 

 


Konstytucje
 

I.

Konstytucje polskie.

II.

Konstytucja brytyjska.

III.

Konstytucje francuskie.

IV.

Konstytucje niemieckie.

V.

Konstytucje Stanów Zjednoczonych.

VI.

Konstytucje wybranych państw świata.

VII.

Prawo Unii Europejskiej.

VIII.

Europejska Konwencja Praw Człowieka. I.

Konstytucje polskie.


 

1.

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

 

2.

Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r.

 

3.

Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r.

 

4.

Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej 1918 r.

 

5.

Mała Konstytucja z 1919 r.

 

6.

Konstytucja marcowa z 1921r.

 

6a.

Nowela sierpniowa z 1926 r.

 

7.

Konstytucja kwietniowa z 1935 r.

 

8.

Manifest lipcowy z 1944.

 

9.

Mała Konstytucja z 1947 r.

 

10.

Konstytucja PRL z 1952 r.

 

10a.

Konstytucja PRL z 1952 r. (stan z 1976 r.).

 

11.

Mała Konstytucja z 1992 r.

 

12.

Konstytucja RP z 1997 r. II.

Konstytucja brytyjska.


 

1.

Magna Carta 1215.

 

2.

Petition of Rights 1628.

 

3.

Bill of Rights 1689.

 

4.

Act of Settelment 1701.

 

5.

Scotland Act 1998.

 

6.

Government of Wales Act 1998.

 

7.

Northern Ireland Acts 1998 and 2000.

 

8.

Human Rights Act 1998. III.

Konstytucje francuskie.


 

1.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789.

 

2.

Constitution 1791.

 

3.

Constitution de l'An I 1793 (Premiere République).

 

4.

Constitution de l'An III 1795 (Directoire).

 

5.

Constitution de l'An VIII 1799 (Consulat).

 

6.

Constitution de l'An X 1802 (Consulat a vie).

 

7.

Constitution de l'An XII 1804 (Empire).

 

8.

Charte constitutionnelle 1814 ( Restauration).

 

9.

Acte additionnel aux constitutions de l'Empire 1815 (Cent-jours).

 

10.

Charte constitutionnelle 1830 (IIe Restauration).

 

11.

Constitution 1848 (IIe République).

 

12.

Constitution 1852 (Second Empire).

 

13.

Constitution 1875 (IIIe République).

 

14.

Loi constitutionnelle 1940 (Vichy).

 

15.

Loi constitutionnelle 1945 (Gouvernement provisoire).

 

16.

Constitution 1946 (IVe République).

 

17.

Constitution 1958 (Ve République).

 

18.

Constitution 1958 (Ve République; stan z I 2005 r.). IV.

Konstytucje niemieckie.


 

1.

Verfassung des Deutschen Reiches 1849.

 

2.

Verfassung des Norddeutschen Bundes 1867.

 

3.

Verfassung des Deutschen Reiches 1871.

 

4.

Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt 1919

 

5.

Verfassung des Deutschen Reiches 1919.

 

5a.

Ermächtigungsgesetz 1933.

 

6.

Grundgesetz 1949.

 

6a.

Grundgesetz 1949 (stan z I 2005 r.). V.

Konstytucje Stanów Zjednoczonych.


 

1.

Declaration of Independence 1776.

 

2.

Virginia Declaration of Rights 1776.

 

3.

Articles of Confederation 1777.

 

4.

Constitution 1787 (Amendments - stan z I 2005 r.) VI.

Konstytucje wybranych państw świata.


 

1.

Australia.

 

2.

Austria.

 

3.

Belgia.

 

4.

Irlandia.

 

5.

Kanada.

   

a.

Constitution.

   

b.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

 

6.

Luksemburg.

 

7.

Szwajcaria.

 

8.

Teksty konstytucji państw świata (w różnych wersjach językowych).

   

a.

Constitutions of the World, Würzburg/Bern.

   

b.

Constitutions of the World II, Trier.

   

c.

Constitution Finder, Richmond.

   

d.

National Constitutions.

   

e.

Verfassungen der Welt.

   

f.

Constitutions du Monde, Perpignan.

   

g.

Constitutions du Monde, Lyon. VII.

Prawo Unii Europejskiej.


 

1.

Zbiór traktatów (w językach wszystkich państw członkowskich).

 

2.

Zbiór traktatów (w języku polskim - strona UKIE). VIII.

Europejska Konwencja Praw Człowieka.


 

1.

European Convention on Human Rights
(w językach większości państw stron konwencji).

 

2.

Europejska Konwencja Praw Człowieka
(w języku polskim - Dz. U. RP).

Copyright B. P. W. © 2004 - 2005. Ostatnio zmodyfikowane: 3 XI 2005.