Bartłomiej P. WróblewskiHomepage

Constitutional Law
Curriculum Vitae
Publications
Contact


Publications
 

I.

Monographs.

II.

Varia.

III.

Reviews. I.

Monographs.


 

1.

Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland.
Eine rechtsgeschichtliche, rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Untersuchung Untersuchung (State liability for illegal legislative acts in Germany. Study of historic, dogmatic and comparative character),

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005, 124 ss.

 

2.

Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne (Non-contractual liability of the European Community for its normative acts),
Instytut Zachodni, Poznań 2005, 128 ss. II.

Varia.


 

1.

Unia Europejska wobec Europy Wschodniej: Szanse i bariery polsko-niemieckiego współdziałania,
Przegląd Zachodni 2005, nr 3, ss. 267-272 (sprawozdanie).

 

2.

Roland Koch - Premier Kraju Hesji w Instytucie Zachodnim,
Przegląd Zachodni 2004, nr 4, ss. 247-249 (sprawozdanie).

 

3.

Jubileusz 85-lecia Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
,
Przegląd Zachodni 2004, nr 4, ss. 244-246 (sprawozdanie).

 

4.

Prawa człowieka jako kryterium konstytucyjności ustawodawstwa i orzecznictwa,
PiP 2004, nr 5, ss. 110-111 (sprawozdanie).

 

5.

Polska racja stanu a problem niemiecki,
Przegląd Zachodni 2004, nr 2, ss. 23-31 (omówienie).

 

6.

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie administracji regionalnej w przededniu
akcesji do Unii Europejskiej
,
Przegląd Zachodni 2004, nr 1, ss. 225-229 (sprawozdanie).

 

7.

Konstytucja dla Europy: Modele i opcje. Granice z Schengen - europejski limes?,
Przegląd Zachodni 2003, nr 2, ss. 3-17 (omówienie).

 

8.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni,
Przegląd Zachodni 2003, nr 1, ss. 203-206.

 

9.

Z perspektywy Rosji,
Przegląd Zachodni 2001, nr 3, ss. 51-56 (tłumaczenie).

 

10.

Jakiej tożsamości potrzebuje współczesna demokracja? Dyskusja polityków,
Przegląd Zachodni 2001, nr 3, ss. 65-74 (omównienie).

 

11.

Społeczeństwo i państwo w XXI wieku. Drogi i bezdroża demokracji,
Przegląd Zachodni 2001, nr 3, ss. 229-231 (sprawozdanie). III.

Reviews.


 

1.

Detlef Merten, Hans-Jürgen Papier (Hrsg.) - Handbuch der Grundrechte
in Deutschland und Europa, Bd. I - Entwicklung und Grundlagen,

RPEiS 2005, nr 4, ss. 313-314.

 

2.

Josef Isensee, Paul Kirchhof (Hrsg.) - Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I - Historische Grundlagen,
PiP 2005, nr 11, ss. 106-107.

 

3.

Piotra Tuleja - Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności
(wybrane problemy)"
,
RPEiS 2004, nr 1, ss. 210-214.Copyright B. P. W. © 2004 - 2005. Ostatnio zmodyfikowane: 3 XI 2005.