Bartłomiej P. WróblewskiHomepage

Constitutional Law
Curriculum Vitae
Publications
Contact


Kontakt

Address:
Wydział Prawa i Administracji UAM
(Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University)
Katedra Prawa Konstytucyjnego (Department of Constitutional Law)
ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań
Website: www.amu.edu.pl

Office hours
:
Tuesday: 12.00-13.00
Room 210/211
Tel: (+48) 61 829 42 16
e-mail:
wroblew@amu.edu.pl

Address:
Instytut Zachodni
(Institute for Western Affaires)
 Ul. Mostowa 27
61-854 Poznań
Website: 
www.iz.poznan.plCopyright B. P. W. © 2004 - 2005. Ostatnio zmodyfikowane: 3 XI 2005.