ZAKŁADY
1.Zakład Chemii Fizycznej
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Molski
2.Zakład Chemii Teoretycznej
Kierownik: Prof. dr hab. Marek Kręglewski
3.Zakład Fizyki Chemicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
4.Zakład Fotochemii i Spektroskopii
Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Koput
5.Zakład Chemii Supramolekularnej
Kierownik: Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
6.Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Koroniak
7.Zakład Stereochemii Organicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Gawroński
8.Zakład Biochemii
Kierownik: Prof. dr hab. Bogumił Brzezinski
9.Zakład Chemii Bioorganicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Zdzisław Paryzek
10.Zakład Chemii Bionieorganicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Wanda Radecka-Paryzek
11.Zakład Ziem Rzadkich
Kierownik: Prof. dr hab. Stefan Lis
12.Zakład Krystalografii
Kierownik: Prof. dr hab. Maria Gdaniec
13.Zakład Chemii Analitycznej
Kierownik: Prof. dr hab. Wiesław Wasiak
14.Zakład Analizy Wody i Gruntów
Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Siepak
15.Zakład Technologii Uzdatniania Wody
Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Nawrocki
16.Zakład Kinetyki i Katalizy
Kierownik: Prof. dr hab. Marek Łaniecki
17.Zakład Chemii Metaloorganicznej
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Cezary Pietraszuk
18.Zakład Dydaktyki Chemii
Kierownik: Prof. dr hab. Hanna Gulińska
19.Zakład Chemii Materiałów
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak
20.Zakład Chemii Koordynacyjnej
Kierownik: Prof. dr hab. Lechosław Łomozik
21.Zakład Technologii Chemicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Kowalak
22.Zakład Katalizy Heterogenicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Maria Ziółek

PRACOWNIE
1.Pracownia Spektrochemii Organicznej
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Jan Milecki
2.Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Piotr Barczyński
3.Pracownia Chemii Nukleozydów i Nukleotydów
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Lech Celewicz
4.Pracownia Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Jerzy Langer
5.Pracownia Chemii Mikrobiocydów
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Bogumił Brycki
6.Pracownia Chemii Kwantowej
Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Komasa
7.Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
Kierownik: Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
8. Pracownia Fotochemii Stosowanej
Kierownik: - Prof. UAM dr hab. Marek Sikorski
9. Pracownia Chemii Bioanalitycznej
Kierownik: - Prof. dr hab. Bernard Juskowiak
10. Pracownia Chemii Ogólnej
Kierownik: - Dr hab. Włodzimierz Gałęzowski
11. Pracownia Chemii Stosowanej
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Izabela Nowak
12. Pracownia Chemii i Technologii Polimerów Nieorganicznych
Kierownik: - Prof. UAM dr hab. Hieronim Maciejewski

ZESPOŁY DYDAKTYCZNE
1.Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
Kierownik - Prof. UAM dr hab. J. Milecki
2.Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
Kierownik - Prof. dr hab. L. Łomozik
3.Zespół Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Teoretycznej
Kierownik - Prof. UAM dr hab. S. Lamperski
4.Zespół Dydaktyczny Chemii Ogólnej i Analitycznej
Kierownik - Prof. dr hab. W. Wasiak
5.Zespół Dydaktyczny Technologii Chemicznej i Badań Materiałów
Kierownik - Prof. dr hab. S. Kowalak