Kontakt  |  PRS 170  |  ALK 420  |  PZR 420  |  SIK 420  |  JPR 222  |  SOP 121


Algorytmy kombinatoryczne - pseudokod algorytmów omawianych na ćwiczeniach


Pseudokody wszystkich poznanych dotychczas algorytmów jako PDF: pobierz

 Reprezentacja zbiorów


 Generowanie ciągów długości k z liczb {1,...,n}


 Generowanie podzbiorów zbioru {1,...,n}


 Generowanie k-elementowych podzbiorów zbioru {1,...,n}

Porządek co-lex:
Porządek minimalnych zmian (revolving door):

 Generowanie permutacji zbioru {1,...,n} w porządku minimalnych zmian

 Podziały liczb

 Podziały zbiorów

 Kod Prüfera

 Trwałe skojarzeniaValid HTML 4.01!