DSTD: Struktury dyskretne


    Wykład:   Tomasz Łuczak, czwartek 15:30-17:00, aula A
Małgorzata Bednarska-Bzdęga, wtorki 17:15-18:45, sala A2-23
Małgorzata Bednarska-Bzdęga, czwartki 13:45-15:15, sala A2-14
Małgorzata Bednarska-Bzdęga, czwartki 17:15-18:45, sala A2-21
Oceny:   Wyniki drugiego kolokwium i końcowe oceny mogą Państwo poznać odwiedzając system USOS. Tym z Państwa, którym nie udało się zdobyć zaliczenia przypominam, że kolokwium poprawkowe, obejmujące całość przerobionego na kursie materiału, odbędzie się 6 września o godz. 9:00 w sali A2-24. Aby zaliczyć ćwiczenia, trzeba z niej zdobyć ponad 90-x punktów, gdzie x jest liczbą punktów, które uzyskali Państwo do tej pory. Wyniki poprawki (a dokładniej końcowa ocena, którą Państwo otrzymali z kursu) znajdują się już w systemie USOS. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć swoje kolokwium zapraszam do pokoju B3-30, najlepiej w godzinach dyżurów.
  Materiał:   Celem przedmiotu jest zapoznanie Państwa z podstawowymi technikami matematycznymi, które szanujący się informatyk powinien, mniej lub bardziej dogłębnie, znać. Materiał, który przerobimy w czasie kursu, można podzielić na kilka, w miarę odrębnych, jednak w wielu miejscach ze sobą powiązanych, części. Niestety, w związku z nieco eklektycznym charakterem kursu nie ma jednego podręcznika, który obejmowałby jego całość - podstawowe wiadomości, potrzebne do prawidłowego rozwiązania ćwiczeń będą podane na wykładzie.
Plan pracy:  Podstawy teoretyczne metod, których używali będą Państwo w czasie ćwiczeń, będą podane na wykładzie (krótkie zestawienia najważniejszych wiadomości i twierdzeń z wykładów postaram się umieszczać na tej stronie, jednakże gorąco zachęcam Państwa do uczęszczania na wykłady). Po każdym wykładzie znajdą Państwo na stronie dr hab. Małgorzaty Bednarskiej-Bzdęgi zestaw zadań domowych, związanych z zagadnieniami przedstawionymi na wykładzie, które należy rozwiązać bowiem na następnych ćwiczeniach pierwszych kilka minut będzie poświęcone na kartkówkę, w trakcie której będą Państwo proszeni o rozwiązanie prostego zadania związanego z zadaniami domowymi. Dlatego przerabianie zadań domowych jest rzeczą bardzo istotną! Grupa wtorkowa będzie miała na to pięć dni, grupa czwartkowa tydzień. Jeśli mają Państwo w związku z zadaniami jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, proszę zapytać o to prowadzących, czy to wysyłając list, czy też pojawiając się na dyżurach. Zadania przerabiane na ćwiczeniach również znajdą Państwo na stronie dr hab. Małgorzaty Bednarskiej-Bzdęgi; jeśli zechcą je Państwo przed zajęciami przeczytać i zabrać ich kopię na ćwiczenia to, niewątpliwie, nasze zajęcia będą przebiegać szybciej i sprawniej.
Oceny:   Podstawą zaliczenia będą 2 kolokwia (za każde z nich można zdobyć 30 punktów) i kartkówki, za które będzie można otrzymać w sumie aż 40 punktów. W przypadku kartkówek zasady punktowania są następujące. Za każdą z kartkówek można otrzymać 0, 1, lub 2 punkty. Na końcu semestru każdemu z Państwa skreślimy trzy najgorsze wyniki i sumaryczny wynik pozostałych kartkówek przeskalujemy, tak by maksymalnie można było z nich zdobyć 40 punktów. Należy przy tym podkreślić, że w owych trzech pominiętych kartkówkach mieszczą się te zajęcia, w czasie których Państwo byli nieobecni, na przykład z powodu choroby czy wyjazdu na zawody (chyba, że ktoś był nieobecny przez więcej niż trzy ćwiczenia, powiedzmy pięć z nich, wtedy przeskalujemy wszystkie kartkówki z wyjątkiem owych pięciu, na które osoba przedstawi usprawiedliwienie).
Od czasu do czasu na arkuszu zadań domowych znajdą się Zadania Odrobinkę Trudniejsze (ZOTy), które traktowane są nieco odmiennie. Pisemne rozwiązania tych zadań będziemy zbierali od Państwa na ćwiczeniach. Przy każdym z takich zadań będzie podana liczba punktów, które bedą dzielone wśród tych z Państwa, którzy przedstawili prawidłowe rozwiązania. Zatem, na przykład, jeśli ZOT za 6 punktów rozwiążą prawidłowo 3 osoby, każda z nich otrzyma dodatkowo 2 punkty. Proszę zwrócić uwagę, że częściowe (lub częściowo poprawne) rozwiązania ZOTów nie będą w ogóle punktowane.
Dodatkowe punkty można otrzymac także ze Zadania Odkrywcze lub Rozrywkowe (ZORy). Tutaj zasady są następujące. Jeśli wymyślą Państwo oryginalne zadanie związane z tematyką wykładu, które spodoba się prowadzącym, mogą Państwo za nie otrzymać dwa punkty. Przy czym należy pamiętać, że zadanie musi być oryginalne (co oznacza, w szczególności, że podobne zadanie nie pojawiło się w poprzednich kursach, ani nie można go odnaleźć w internecie) i prócz tego, musi przypaść prowadzącym do gustu. Co więcej, jedna osoba nie może zgłosić więcej niż jednego ZORa tygodniowo.
Aby zaliczyć ćwiczenia należy zebrać co najmniej 51 punktów z kolokwiów, kartkówek i, ewentualnie, ZOTów lub ZORów. Ocena z ćwiczeń będzie równocześnie oceną z egzaminu.
Wszystkie osoby, które zdobędą x punktów, gdzie x<51, będą mogły pisać kolokwium poprawkowe, obejmujące całość materiału. Aby je zaliczyć, muszą otrzymać z niego co najmniej 90-x punktów. W takim wypadku otrzymają z pierwszego terminu ćwiczeń i egzaminu oceną niedostateczną.


Wypisy z wykładów: 23 lutego, 2 marca, 9 marca, 16 i 23 marca, 30 marca, 20 i 27 kwietnia, 11 maja, 18 i 25 maja, 1 czerwca.