Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu