Ścieżka edukacyjna

Berdyńska Beata
- Od koncepcji do realizacji Szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie. EM 1/02, s. 56-57 (współautor: Sawicka Anna)

Bis Monika
- Scenariusze zajęć edukacji czytelniczej w klasie I liceum technicznego. EM1/00, s. 47-50

Borowska Alina
- Gazety i czasopisma jako mass media. EM 1/01, s. 49-50

Chruściel Danuta
- Lekcja języka polskiego w klasie VI. EM 1/01, s.47- 49

Dobrzańska Anna
- Scenariusz lekcji. Temat: Wielki pokaz mody książkowej - szata zewnętrzna książki. EM 4/00, s.57-58

Kaczmarek Longina
- W jakim zakresie media wpływają na kształt edukacji w XXI wieku. EM 4/00, s. 55-56

Karolak Mirosław
- Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej. EM 2/02, s. 51-52 (współautor: Halina Sopicka)

Kąkolewicz Mariusz
- Edukacja medialna - nowa dziedzina kształcenia. EM 4/99, s. 41-46
- Edukacja medialna - scenariusz lekcji. EM 4/99, s. 48-49
- Edukacja medialna - scenariusz lekcji.EM 1/00, s. 51-52

Kędzierska Anna
- Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. EM 4/01, s. 51-52

Klein Maria Monika
- Nagrywamy słuchowisko radiowe. EM 3/00, s. 57

Klemba Grażyna
- Wędrówki po naszym mieście. Projekt zajęć pozalekcyjnych. EM 47-50

Konieczna Ewelina
- Przygotowanie do odbioru filmu w procesie edukacji medialnej. EM 1/00, s. 52-55

Kucharska Krystyna
- Projekt Centrum Informacji w Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu. EM 1/00, s. 56-60

Litewka Jolanta
- Media wobec obiektywnej rzeczywistości. Scenariusz lekcji ścieżki czytelniczej i medialnej w klasie V, opracowany zgodnie z modelem programu KREATOR. EM 3/01, s. 50-53

Niedzicki Wiktor
- Edukacja medialna - tarcza czy miecz? EM 1/02, s. 53-55

Piekar Mariola
- Konspekty zajęć zintegrowanych w klasie II szkoły podstawowej z wykorzystaniem technologii informacyjnej EM 4/02, s. 53-55

Pielachowski Józef
- Czym jest edukacja czytelnicza? EM 4/99, s. 37-40
- Edukacja czytelnicza i medialna - scenariusze zajęć lekcyjnych. EM 1/00, s. 42-43
- Prasa i czasopismo - ramowy scenariusz zajęć edukacyjnych. EM 1/00, s. 44-47

Sawicka Anna
- Od koncepcji do realizacji Szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie. EM 1/02, s. 56-57 (współautor: Beata Berdyńska)

Sopicka Halina
- Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej. EM 2/02, s. 51-52 (współautor: Mirosław Karolak)

Szczepańska Ewa
- Edukacja filmowe w praktyce szkolnej i nowych programach nauczania języka polskiego w szkołach kończących się maturą EM 4/02, s. 45-52

Szymko Danuta
- Scenariusz zajęć edukacji czytelniczej w klasie IV szkoły podstawowej. EM 3/00, s. 55 (współautor: Iwona Wolicka)

Talarczyk Monika
-Scenariusz lekcji języka polskiego. EM 4/01, s. 52-53

Talarczyk Zofia
- Przykład realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej. EM 4/01, s. 54-56

Walkiewicz Maria
- Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej oraz edukacji filozoficznej realizowany w pracowni komputerowej. EM 2/02, s. 52-55

Witkowski Ireneusz
- Jak w praktyce można zrealizować edukację medialną w szkole podstawowej. EM 4/99, s. 47-48

Wolicka Iwona
- Scenariusz zajęć edukacji czytelniczej w klasie IV szkoły podstawowej. EM 3/00, s. 55 (współautor: Danuta Szymko)

Wyrwa Emilia
- Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej w klasie gimnazjum. EM 3/00, s. 56


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu