Wydarzenia i aktualności

Batorowska Hanna
- Komputer w bibliotece szkolnej - snobizm czy konieczność? EM 3/97, s. 72-73

Branecka Maria
- Próba modernizacji wyposażenia szkół. EM 3/97, s. 71 (współautor: Bożena Skrajnowska)

Brelińska Krystyna
- XII Konferencja "Informatyka w szkole" Lublin 11-14 września 1996. EM 2/96, s. 73-77
- Sprawozdanie z XIII Konferencji "Informatyka w szkole". EM 4/97, s. 58-60

Brycki Bogdan
- Festiwal filmów naukowych w Krakowie. EM 3/98, s. 56-59

Frołow Jakub
- Targi Książki - Edukacja - Reforma szkolnictwa. 6 Targi Książki Szkolnej "Edukacja". EM 1/99, s. 80

Goźlińska Elżbieta
- Jak pracownia Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych CODN popularyzuje media wspomagające kształcenie zawodowe. EM 2/97, s. 68-70

Jagielska-Judek Ewa
- Podyplomowe Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej. EM 3/01, s. 64-65 (współautorki: Maria Monika Klein, Urszula Woźniczak)

Jarosz Bożena
- Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego. EM 4/98, s. 64-65
- Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym". EM 4/99, s. 69-70

Kaniewska Maria
- Konferencje o mediach. EM 1/96, s. 68
- Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 1/97, s. 69-70
- Międzynarodowa konferencja naukowa "Media a edukacja". EM 2/97, s. 56-59
- Konferencje o mediach. EM 3/97, s. 74
- Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 1/98, s. 72-73
- II Międzynarodowa Konferencja "Media a Edukacja". EM 2/98, s. 67-72
- Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (sprawozdanie). EM 4/98, s. 65-66
- Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji "Media a Edukacja". EM 3/00, s.66-70
- Skomplikowane prawo. (Relacja z konferencji wydawców). EM 4/00, s. 67-68
- "Nowowieczne" Towarzystwo (sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych). EM 1/01, s. 66-67
- Medienforum NRW 2001. EM 4/01, s. 60-61
- Forum Kommunikationskultur 2001 "Medien und Demokratie". EM 1/02, s. 65-67
- Kompetencje medialne w epoce integrowania się światów medialnych Medienkompetenz im Zeitaler kovergierender Medienwelten. EM 2/02, s. 60-61
- IV Międzynarodowa Konferencja "Media a edukacja w dobie integracji". EM 2/02, s. 63-66

Kąkolewicz Mariusz
- Targi "Infosystem", "Multimedia", "Poligrafia". EM 2/98, s. 73-74
- Międzynarodowe Targi Edukacyjne. EM 1/99, s. 79
- Wyjazd studyjny członków PTTiME do Bretanii. EM 4/99, s. 68

Klein Maria Monika
- Podyplomowe Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej. EM 3/01, s. 64-65 (współautorki: Ewa Jagielska-Judek, Urszula Woźniczak)

Konkurs i wystawa prac uczniów. EM 1/97, s. 71

Kralewska Małgorzata
- Centrum Komputerowo-Językowe. EM 2/98, s. 60-62

Kurkowski Zdzisław
- Nadzieja wobec bezradności. EM 2/98, s. 65-66

Kwiek Jadwiga
- Media jako zagrożenie - młodzieżowa sesja popularno-naukowa. EM 4/97, s. 55-57
- "Media a edukacja" - zaproszenie do współpracy. Odpowiedzialność mediów za dehumanizację i brutalizację stosunków społecznych. EM 4/97, s. 64
- Pożegnanie przyjaciela, prof. dr. Dietera Baackego. EM 4/99, s. 66-67

Matyjaszczyk Elżbieta
- Wystawa książki szkolnej. EM 2/97, s. 64-65
- "Uzdolnienia twórcze i intelektualne - problemy, koncepcje, perspektywy". EM 3/97, s. 73-74

Międzynarodowa Konferencja Dziecko w świecie przyrody i nauki. EM 1/97, s. 71-72

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media a Edukacja". EM 2/96, s. 77-80

II Międzynarodowa Konferencja "Media a Edukacja". EM 4/97, s. 62-63

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media a Edukacja". EM 4/99, s. 72-76

Milanowski Jerzy
- Wdrażanie nowych technologii w niemieckich szkołach. EM 2/97, s. 60-63

Mitka-Marszalik Hanna
- III Miedzygminny Turniej Wiedzy Ekonomicznej. EM 2/02, s. 61-62

Młodzikowska Bogusława
- Media i oświata w Belgii. EM 1/96, s. 64-67

Pielachowski Józef
- Seminaria nauczycielskie Rady Europy poświęcone mediom w Edukacji. EM 2/96, s. 69-73

Pulak Irena
- Sprawozdanie z 10 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym". EM 1/01, s. 60-61
- Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. EM 1/02, s. 63-64
- Sprawozdanie z 12. ogólnopolskiego sympozjum naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym" EM 4/02, s. 60-61

Raczek Ewa
- Przedszkole na targach. EM 1/96, s. 60-61

Sikorska Olcha
- Tłok w Collegium Maius. EM 4/98, s. 67

Skórzyńska Izabela
- Pytanie o dialog... EM 1/97, s. 64-65
- Uczeń i nowa humanistyka. EM 2/00, s. 65-67

Skrajnowska Bożena
- Próba modernizacji wyposażenia szkół. EM 3/97, s. 71 (współautor: Maria Branecka)

Słopień Stanisław
- Europejska współpraca szkół w zakresie infrastruktury informatycznej nauki (EUNIS). EM 3/97, s. 68-71

Smoleń-Przybylska Alfreda
- Konferencje o mediach. EM 1/98, s. 78
- Konferencje o mediach. EM 2/98, s. 74-76
- Konferencje o mediach. EM 3/98, s. 60-61
- Konferencje o mediach. EM 4/98, s. 68
- Konferencje o mediach. EM 1/99, s. 80-81
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/99, s. 57-59
- Sala imienia Profesora Leona Leji. EM 3/99, s. 69-70
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/99, s. 70-71
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 4/99, s. 71-72
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 1/00, s. 70 -71
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/00, s. 68-69
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/00, s.71-72
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 1/01, s. 68
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/01, s. 65-67
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/01, s.66
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 1/02, s. 68
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/02, s. 67-68
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/02, s. 59
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 4/02, s. 62

Sobków Joanna
- Wyjazd studyjny członków PTTiME do Wilna. EM 3/01, s. 63-64

Socha Rafał M.
- Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 3/99, s. 68

Sosnowski Jan
- Seminarium na temat komputerowego konstruowania odzieży w polskich szkołach zawodowych. EM 2/97, s. 66-68
- Doskonalenie kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży. EM 1/98, s. 77

Strzelecka Krystyna
- Targi książki szkolnej "Edukacja '97". EM 2/97, s. 63-64
- "Edukacja '98". EM 2/98, s. 62-63
- Targi w Wiedniu. EM 1/99, s. 78

Terebecka Beata
- Krakowskie "wspominki"... EM 1/99, s. 77
- Edukacja '99 raz jeszcze. EM 2/99, s. 56

Tomczak Krzysztof
- Informatyka w szkole w innych dziedzinach nauczania. EM 4/01, s. 61-62

Wach-Kąkolewicz Anna
- Wizualne projektowanie informacji - sprawozdanie z sympozjum. EM 1/00, s.64-65
- Alfabetyzacja wizualna - Konferancja 2001. EM 1/01, s. 64-65

Wawrzkiewicz Krystyna
- Unia Europejska wczoraj, dziś, jutro... EM 1/02, s. 64-65

Wegner-Maruszewska Iwona
- Reminiscencje z 41 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. EM 1/96, s. 61-63
- Targi książki. EM 1/97, s. 66-68
- Spotkanie z książką naukową. EM 1/98, s. 73-74
- Wiosenne spotkania z książką we Wrocławiu. EM 2/98, s. 63-64
- Dni książki nad Brdą. EM 3/98, s. 60
- O spotkaniach z książką naukową - wiosennych i jesiennych. EM 3/99, s. 65-67
- Róg obfitości z książką naukową (i nie tylko). EM 1/00, s. 65-69
- Wiosenny urodzaj, czyli o targach książki. EM 3/00, s.63-65
- Uniwersyteckie publikacje za granicą. Spotkanie z wielkim światem książek we Frankfurcie.
EM 1/01, s. 62-63
- Wiosna z książką. EM 2/01, s. 64-65
- Targi małe i duże. EM 3/01, s. 61-62

Więch Jan
- VI Giełda Szkolnictwa Zawodowego. EM 4/97, s. 60-61

Witkowski Ireneusz
- Wystawa prac uczniów z techniki i informatyki. EM 2/97, s. 65-66
- Seminarium "Konstruowanie programów nauczania". EM 2/99, s. 54
- Media w szkołach francuskich. EM 2/99, s. 55

Woźniczak Urszula
- Podyplomowe Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej. EM 3/01, s. 64-65 (współautorki: Ewa Jagielska-Judek, Maria Monika Klein)

Zając Antoni
- V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Media w kulturze, nauce i oświacie". EM 1/98, s. 75-76


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu