Instytucje i organizacje

Dylak Stanisław
- Association for Educational Communications & Technology (USA). EM 1/96, s. 52-53

Jędrychowski Wojciech
- Działalność Redakcji Realizacji Wielomedialnych WSiP. EM 2/96, s. 45-48

Łasiński Gabriel
- Nowoczesny system prezentacji. EM 2/96, s. 52

Olęderek Bożena
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie. EM 1/96, s. 49-50

Powierza Elżbieta
- Media stosowane w szkołach medycznych. EM 2/96, s. 48-49

Sapiński Feliks
- Vulcan dla szkoły. EM 1/96, s. 50-52

Smoleń-Przybylska Alfreda
- 30 lat Zakładu Technologii Kształcenia UAM w Poznaniu. EM 1/96, s. 44-48
- Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 1/96, s. 54

Sosnowski Jan
- Współpraca polsko-niemiecka inspiracją do nowoczesnego kształcenia w szkołach włókienniczo-odzieżowych. EM 2/96, s. 50-51

Wojna o Internet. EM 2/96, s. 42-45


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu