Reformowanie edukacji

Arciszewska Ewa
- 19 Doskonalenie nauczycieli a ewaluacja jakości pracy szkoły. EM 4/01, s.19-22

Banach Czesław
- Reforma systemu edukacji w Polsce wyzwaniem i nadzieją. EM 1/99, s. 21-27
- Założenia rozwoju edukacji do roku 2020. EM 4/01, s. 5-10 (współautor: Czesław Kupisiewicz)

Burewicz Andrzej
- Strategia zdalnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. EM 2/01, s. 11-13

Cieślak Małgorzata
- I etap reformy edukacji narodowej w ocenie nauczycieli i dyrektorów szkół. EM 1/01, s. 19-21 (współautor: Danuta Retkowska)

Denek Kazimierz
- Wewnątrz szkolne ocenianie osiągnięć ucznia. EM 1/00, s. 8-13
- Ogląd kształcenia z perspektywy rynkowej. EM 2/01, s. 4-10

Dylak Stanisław
- Wczesnoszkolna edukacja medialna w Podstawach programowych. EM 1/98, s. 27-30 (współautor: Ryszard Pęczkowski)

Gapski Włodzimierz
- Dyrektor szkoły a edukacja medialna. EM 3/98, s. 32-34

Goban-Klas Tomasz
- Szkoła w erze cyfrowej, czyli poza lekcję, książkę i kredę. EM 4/00, s. 9-13

Julkowska Violetta
- Niezbędne minimum kompetencji dydaktycznych nauczyciela humanisty w zreformowanej szkole. EM 1/00, s. 13-16 (współautor: Izabela Skórzyńska)
- Historia dla nowej generacji.EM 2/00, s. 6-11

Jurek Monika
- Europejski program "Leonardo da Vinci" w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. Em 1/02, s. 15-18

Kaczmarek Irena
- Hospitacja diagnozująca jako przykład monitoringu rozwoju ucznia. EM 2/01, s. 17-19

Kaczmarek Żanetta
- Uwierzyć i osiągnąć sukces, czyli o zajęciach korekcyjno-wyrównawczych w zreformowanej szkole. EM 1/00, s. 17-22

Kantowski Jacek
- Jak skomputeryzować szkołę nie czekając na dotację. EM 4/99, s. 14-20

Kąkolewicz Mariusz
- Kompetencje szczegółowe w edukacji medialnej - propozycje zadań dla II etapu kształcenia. EM 2/98, s. 24-33
- Infrastruktura szkolna, media i technologia kształcenia a wymagania reformy edukacji. EM 3/98, s. 27-32
- Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum - kompetencje szczegółowe z propozycjami zadań. EM 1/99, s. 37-47
- Promowanie wizerunku szkoły (cz. 1). EM 1/01, s. 7-11
- Promowanie wizerunku szkoły (cz. II - wyniki badań). EM 4/01, s. 15-19

Komorowski Tadeusz
- Reforma, a prawo oświatowe. EM 1/99, s. 51-55

Kostka Monika
- Kształcenie nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej. EM 2/99, s. 13-17

Kujawska Maria
- O standardach wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych po ukończeniu gimnazjum. EM 2/00, s. 4-6

Kupisiewicz Czesław
- Założenia rozwoju edukacji do roku 2020. EM 4/01, s. 5-10 (współautor: Czesław Banach)

Łęszczak Damian
- W drodze do Europy. EM 2/02, s. 12-14 (współautor: Anna Rogacz-Siwińska)

Mach Artur
- Mierzenie jakości pracy szkoły - procedura hospitowania zajęć. EM 2/01, s. 14-17

Małuszek Mirosław
- Program wychowawczy szkoły (na przykładzie programu Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie). EM 3/00, s. 13-20

Menz Mariusz
- Szkoła - medium wobec mediów. EM 2/00, s. 20-25

Muszyński Heliodor
- Uczeń - przedmiot czy podmiot w procesie kształcenia ogólnego. EM 3/98, s. 18-22

Olejniczak Tomasz
- Odczucia nauczycieli w przededniu reformy edukacji. EM 3/99, s. 18-20
- Przygotowujemy kadrę do zadań wynikających z reformy oświaty EM 4/02, s.13-15

Pęczkowski Ryszard
- Wczesnoszkolna edukacja medialna w Podstawach programowych. EM 1/98, s. 27-30 (współautor: Stanisław Dylak)

Pielachowski Józef
- Tworzymy program nauczania (część pierwsza). EM 1/98, s. 16-18
- Tworzymy programy nauczania (część druga). EM 2/98, s. 20-23
- Lekcja "kompetencyjna". EM 3/98, s. 22-26
- Jakość celów uczniowskich warunkiem wysokiej jakości kształcenia i wychowania. EM 4/98, s. 22-28
- Klasa szkolna, czyli kluczowe miejsce osiągania celów programu szkoły. EM 1/99, s. 28-36
- Klasa szkolna, czyli kluczowe miejsce osiągania celów programu szkoły (cz. II). Jak konstruować konspekt zajęć. EM 2/99, s. 9-13
- Jak porozumieć się w sprawie programu wychowawczego gimnazjum. EM 3/99, s. 9-14
- Koncepcja organizacji i planowania mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej (cz. 1). EM 3/00, s. 8-12
- Wyrównywanie szans edukacyjnych, czyli kto komu powinien dorównać. EM 3/00, s.21-24
- Koncepcja organizacji i planowania mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej (cz. 2). EM 4/00, s. 4-8
- Nauczyciel a reforma edukacji - zmiana roli zawodowej i sytuacji prawnej. EM 3/01, s. 5-10
- Co jest treścią nauczycielskiego programowania, planowania, projektowania? EM 4/01, s. 10-14
- Wybieranie optymalnego programu nauczania przez nauczycieli. EM 1/02, s. 11-15
- Sami klienci, czyli recepta na jakość szkoły. EM 2/02, s. 5-12

Pietraszewski Marian
- Z nową reformą oświaty w nowe tysiąclecie. EM 1/98, s. 14-15

Poczęsna Janina
- Przygotowanie przyszłych nauczycieli przedmiotów technicznych do wykorzystania mediów w procesie kształcenia. EM 4/98, s. 35-39

Retkowska Danuta
- I etap reformy edukacji narodowej w ocenie nauczycieli i dyrektorów szkół. EM 1/01, s. 19-21 (współautor: Małgorzata Cieślak)

Rogacz-Siwińska Anna
- W drodze do Europy. EM 2/02, s. 12-14 (współautor: Damian Łęszczak)

Skórzyńska Izabela
- Niezbędne minimum kompetencji dydaktycznych nauczyciela humanisty w zreformowanej szkole. EM 1/00, s. 13-16 (współautor: Violetta Julowska)
- W poszukiwaniu przestrzeni spotkania. O "innym" i teatrze w edukacji. EM 2/00, s.11-19

Sobecka-Szcześniak Klaudia
- Miejsce zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zreformowanej szkole. EM 1/02, s. 19-20

Socha Rafał M.
- Pracownia internetowa w każdej szkole. EM 4/99, s. 12-13

Staszak Bogumiła
- Realizacja ścieżki edukacja europejska w Publicznym Gimnazjum w Golinie. EM 2/01, s. 19-21

Strykowska Justyna
- Wychowanie w zreformowanej szkole. EM 1/99, s. 48-50
- Jak kształtować umiejętności skutecznego porozumiewania się. EM 3/99, s. 15-17

Strykowski Wacław
- Projektowanie zajęć dydaktycznych w świetle założeń reformy. EM 2/99, s. 4-8
- Poznawanie uczniów ważnym ogniwem pracy nauczyciela. EM 3/99, s. 4-8
- Podstawy teoretyczne kształcenia i wychowania w zreformowanej szkole. EM 4/99, s. 4-11
- Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu. EM 1/00, s. 4-7
- Operacyjne formatowanie celów kształcenia. EM 3/00, s.4-8
- Standardy wyposażenia i obudowy medialnej elementem reformy edukacji.EM 1/01, s. 4-7
- Jak zmieniać edukację? W świetle raportów oświatowych. EM 1/02, s. 5-11
- Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej EM 4/02, s. 5-13

Suchoński Adam
- Standardy obudowy medialnej dla potrzeb edukacji historycznej na przykładzie wybranych państw europejskich. EM 4/98, s. 29-34

Sysło Maciej M.
- Technologia informacyjna a edukacja medialna. EM 1/98, s. 19-27

Witkowski Ireneusz
- Program rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Chmielniku. EM 1/01, s. 11-18


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu