Narzędzia techniczne

Głuszczak Magdalena
- Multimedialna baza mediów edukacyjnych. EM 2/98, s. 49

Jachowski Wojciech
- Multimedialny potop. EM 3/99, s. 55-56

Jurek Zenon
- Projektory wizyjne. EM 2/98, s. 52-53

Juszczyk Stanisław
- Edukacja w cyberprzestrzeni (część I). EM 1/98, s. 51-56
- Edukacja w cyberprzestrzeni (część II). EM 2/98, s. 43-47

Kąkolewicz Mariusz
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. I). EM 2/96, s. 58-61
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. 2). EM 1/97, s. 43-47
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. 3). EM 2/97, s. 39-41
- Komputer dla berbecia. EM 2/97, s. 42-44
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. 4). EM 3/97, s. 54-57
- Technologie informacyjne w Podstawach programowych. EM 4/97, s. 39-43
- Nowoczesne narzędzia w pracy nauczyciela - Mikroskopy i Video Flex firmy Ken-A-Vision. EM 2/98, s. 50-51

Kisiel Mirosław
- Komputer na lekcjach muzyki w szkole. EM 4/98, s. 53-58

Kurowski Zdzisław
- Technika na lekcjach muzyki. EM 1/98, s. 56-63
- Goniąc nowoczesność: multimedia w wychowaniu muzycznym. EM 2/99, s. 45-50

Moniak Agnieszka
- Francuska "rewolucja" komputerowa. EM 2/98, s. 54-56

Pielachowski Adam
- Internet rajem dla klientów. EM 4/98, s. 59-60
- Satelita zamiast komórki? Przyszłość telefonii satelitarnej. EM 1/99, s. 69-71

Pielachowski Józef
- Komputerowe wzmacnianie zmysłów. EM 1/98, s. 64-66
- Generacja WWW. EM 2/98, s. 47-48
- Wirtualny bliźniak Helsinek. EM 3/98, s. 47-48

Quittner Joshua
- Inwazja na naszą prywatność. EM 4/97, s. 47-49

Skórka Stanisław
- Zastosowanie hipermediów w dydaktyce (na przykładzie "Wirtualnej historii książki"). EM 3/98, s. 43-47

Socha Rafał M.
- Internet w edukacji europejskiej. EM 4/97, s. 44-47

Szymko Danuta
- Internet - medium (nie)osiągalne dla niewidomych. EM 1/99, s. 67-69

Topol Paweł
- Komputery multimedialne. EM 1/97, s. 39-42

Tyrała Paweł
- Symulatory lotnicze - wyrafinowane narzędzia dydaktyczne. EM 1/97, s. 47-52
- Strategie pedagogiczne w dydaktyce symulacji lotniczej. EM 2/97, s. 34-37


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu