Zastosowania i metody

Ambroziak Halina
- Reedukacja indywidualna dzieci upośledzonych umysłowo z wykorzystaniem komputera. Scenariusz zajęć. EM 3/01, s. 42-45

Bis Monika
- Budowa i układ graficzny książki. EM 2/98, s. 36-38
- Czasopismo źródłem wiedzy i informacji. EM 1/99, s. 57-60
- Edukacja czytelnicza w klasie I liceum technicznego. Konspekt zajęć. EM 2/99, s. 42-43

Borysik Elżbieta
- Praca ze zdolną młodzieżą w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. EM 3/01, s. 41-42

Burewicz Andrzej
- Pakiet wideoprogramów do nauczania chemii w szkołach podstawowych. EM 2/97, s. 28-32 (współautor: Hanna Gulińska)

Chachlikowska Aldona
- Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przygotowaniu medialnym studentów i pracowników. EM 4/00, s. 51-53 (współautor: Helena Olszewska)

Dałek Krystyna
- Indywidualizacja nauczania matematyki z użyciem środków multimedialnych. EM 2/97, s. 23-25

Filipiak Wiesława
- Czy można inaczej? EM 1/96, s. 33-35, (współautor: Arleta Nowak)

Gotojuch Stefan
- EUROPlus+ w szkole. EM 2/96, s. 36-39

Gruba Joanna
- Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych. EM 1/98, s. 39-42

Gulińska Hanna
- Pakiet wideoprogramów do nauczania chemii w szkołach podstawowych. EM 2/97, s. 28-32 (współautor: Andrzej Burewicz)

Henke Aleksandra
- Wykorzystanie Internetu w nauczaniu rysunku technicznego. EM 3/01, s.37-39

Jachowski Wojciech
- Internet bez Internetu, czyli jak niewielkim kosztem można uczyć korzystania z globalnej sieci komputerowej. EM 4/98, s. 49-51

Jarosz Bożena
- Wykorzystanie sieci Internet przez młodzież. EM 3/00, s. 50-53

Jarota-Halik Barbara
- Nauczanie ekonomiki handlu i towaroznawstwa w systemie blokowym z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. EM 3/01, s. 39-41 (współautor: Aleksandra Plesiak)

Jasińska Iwona
- Jak program "Układ okresowy pierwiastków" może pomóc w nauczaniu chemii? EM 2/01, s. 41-43

Julkowska Violetta
- Pomysły na scenariusz lekcji historii w klasie VI szkoły podstawowej. EM 3/98, s. 36-37
- Zdjęcia lotnicze w edukacji historycznej. EM 2/02, s. 39-44 (współautor: Włodzimierz Rączkowski)

Kaczmarek Irena
- Program "Kreator" na lekcjach z języka polskiego w klasie III. EM 4/00, s. 49-50

Kaczmarek Żanetta
- Lekcja matematyki w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera. EM 1/97, s. 25-27
- Spójrz w lustro..., uśmiechnij się i bądź grzeczny, czyli ciekawostki z USA. EM 4/97, s. 35-37
- Propozycje obudowy medialnej wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. EM 4/98, s. 40-42
- Konspekt zajęć korekcyjno-wyrównawczych klasy I-III (edukacja matematyczna). EM1/00, s. 36-37

Kartuszyńska Barbara
- Modele z modeliny w nauczaniu ochrony środowiska. EM 1/99, s. 60-61 (współautor: Danuta Kitowska)

Kielich Maria
- Savoir vivre w klasie III. EM 1/96, s. 36-38
- Savoir vivre w klasie III. EM 2/96, s. 32-34

Kitowska Danuta
- Wykorzystanie modeli surowców i produktów przemysłu spożywczego w nauczaniu chemii. EM 1/97, s. 28-30
- Modele z modeliny w nauczaniu ochrony środowiska. EM 1/99, s. 60-61 (współautor: Barbara Kartuszyńska)
- Scenariusz lekcji chemii w klasie 1 Technikum Ochrony Środowiska. EM 2/99, s. 38-41

Komorowski Tadeusz
- Zastosowanie mediów w technikum Kolejowym w Poznaniu. EM 3/97, s. 45-47
- Media w Zespole Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu. EM 1/98, s. 36-38

Konieczka-Śliwińska Danuta
- Zastosowanie wytycznych Programu KREATOR w edukacji obywatelskiej (scenariusz zajęć).EM 2/00, s. 44-47

Kostrzewski Janusz
- Fotografia w edukacji szkolnej - fikcja czy rzeczywistość. EM 1/02, s. 43-44

Kropaczewska Urszula
Wideo na lekcjii języka angielskiego. EM 2/02, s. 48-49

Krzysiak Zbigniew
- Wykorzystanie programu AutoCAD do nauki rysunku technicznego. EM 1/97, s. 32-35

Kujawska Maria
- Scenariusz lekcji historii w klasie VIII. EM 2/96, s. 34-35

Kuklis Danuta
- Wykorzystanie Internetu w nauczaniu matematyki. EM 1/01, s. 37-40

Kurkowski Zdzisław
- Na razie jeszcze magnetofon - propozycja pomocy audialnej na lekcje "Muzyki". EM 3/97, s. 47-52
- Jeśli nie magnetofon to... EM 4/97, s. 28-35

Lemisiewicz Renata
- Utrwalanie dodawania i odejmowania w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera. EM 1/00, s. 38-40

Lewandowska Izabela
- Lekcje historii z wykorzystaniem komputera. EM 4/99, s. 28-33

Łaganowska Renata
- Jak wykorzystać zjawisko reklamy na lekcjach języka polskiego? EM 4/98, s. 43-45

Łukanowska Natalia
- Wykorzystanie mediów we wspomaganiu osób z dysfunkcją wzroku EM 4/02, s. 41-43

Maciejewska Jadwiga
- Komputer w nauczaniu rachunkowości. EM 1/97, s. 30-31

Maculewicz Wiesława
- Projektowanie wizytówek przez uczniów. EM 1/02, s. 50-51

Markowska Małgorzata
- Scenariusz lekcji matematyki w klasie VIII. EM 1/96, s. 39-42

Matyjaszczyk Elżbieta
- Paleta w efektywnym nauczaniu. EM 2/96, s. 31-32
- Matematyka konkretna. EM 1/97, s. 22-24
- Piramida pomaga w nauce. EM 2/97, s. 20-21
- Media w naturalnej nauce języka. EM 3/98, s. 34-36
- Wykorzystanie Kompaktu Alfa w edukacji wczesnoszkolnej. EM 4/98, s. 39-40
- Gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym. EM 2/99, s. 30-31
- Mapy magnetyczne w edukacji. EM 3/00, s. 43-44
- Projektoskop w pracy nauczyciela. EM 4/00, s. 47-48
- Dlaczego PRYMUS zachwyca dzieci? EM 4/01, s. 43-44
- Wykorzystanie cyfrowego aparatu fotograficznego w szkole. EM 2/02, s. 44-45

Michalik-Szerszeń Elżbieta
- Media w kształceniu medycznym. EM 2/01, s. 49-53 (współautor: Elżbieta Powierza)

Musiał Dorota
- Projekt integracji technologii informacyjnej z innymi przedmiotami nauczania. EM 3/01, s. 35-37

Nowak Arleta
- Czy można inaczej? EM 1/96, s. 33-35, (współautor: Wiesława Filipiak)

Nowak Zbigniew
- Pomysł na wykorzystanie Internetu w szkole. EM 2/01, s. 36

Nowakowska Ilona
- Wykorzystanie komputera w edukacji przyrodniczej. EM 3/00, s. 45-47

Olchowski Wojciech
- Tylko pomyśl... EM 4/99, s. 33-35

Oleszko Teresa
- Media w przedszkolu. EM 4/01, s. 41-43

Olszewska Helena
- Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przygotowaniu medialnym studentów i pracowników. EM 4/00, s. 51-53 (współautor: Aldona Chachlikowska)

Ostrowski Kazimierz
- Autorski program wychowania fizycznego. EM 2/01, s. 43-45

Panasiuk Bernard
- Multimedialny Komputer w nauczaniu muzyki. EM 3/00, s. 47-49

Pelczar Wojciech
- Perspektywy i zagrożenia edukacji medialnej w procesie kształcenia polonistycznego w szkole. EM 3/99, s. 42-47

Pękała Tadeusz
- Lekcja otwarta przysposobienia obronnego. EM 3/97, s. 41-44
- Program komputerowy "Alarm" jako element obudowy medialnej podręcznika do przysposobienia obronnego. EM 1/99, s. 61-65
(współautor: Piotr Zając)
- Zarządzanie kryzysowe w formie multimedialnej. EM 3/99, s. 50-53

Pielachowski Józef
- Dyrektor szkoły a media edukacyjne. EM 1/96, s. 30-32
- Zastosowanie faxu jako europejskiego medium edukacyjnego. EM 1/97, s. 18-22

Piotrowski Mirosław
- Zastosowanie komputerów w nauczaniu historii. EM 2/99, s. 31-36

Plesiak Aleksandra
- Nauczanie ekonomiki handlu i towaroznawstwa w systemie blokowym z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. EM 3/01, s. 39-41 (współautor: Barbara Jarota-Halik)

Pomirska Zofia
- Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową. EM 2/01, s. 32-35

Powierza Elżbieta
- Media w kształceniu medycznym. EM 2/01, s. 49-53 (współautor: Elżbieta Michalik-Szerszeń)

Puszczewicz Barbara
- Wiedza w 1213 pigułkach. EM 1/98, s. 30-35

Rączkowski Włodzimierz
- Zdjęcia lotnicze w edukacji historycznej. EM 2/02, s. 39-44 (współautor: Violetta Julkowska)

Skórzyńska Izabela
- Scenariusz lekcji dla klasy VII szkoły podstawowej. EM 4/98, s. 46-47

Sobień Aldona
- Polacy nie gęsi, swój... Internet mają. EM 3/01, s. 31-34

Sobkowiak Włodzimierz
- Słownik z dostępem fonetycznym w nauce języka angielskiego. EM 1/98, s. 42-44

Sokołowski Marek
- Audiowizja i kościół. EM 3/97, s. 29-34
- Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej. EM 1/00, s. 33- 35

Sosnowska Wioletta
- Wykorzystanie gustu w nauczaniu języków obcych. EM 1/98, s. 44-49

Stróżyński Klemens
- Technologia informacyjna dla humanistów. EM 1/01, s. 41-45

Struś Maria
- Scenariusz dnia aktywności dzieci w klasie pierwszej. EM 3/97, s. 38-40

Strykowska Justyna
- Konflikty w rodzinie a media. EM 3/97, s. 34-37

Suchoński Adam
- Podwójne obrazy w szkolnej edukacji historycznej. EM 4/00, s. 44-46

Szczepaniec Halina
- Zastosowanie komputera w pracy domowej uczniów w ramach lekcji chemii. EM 3/98, s. 38-39
- Zastosowanie komputera przy pisaniu referatów w ramach lekcji chemii. EM 3/99, s. 48-50

Szczotkiewicz Romuald
- Skąd brać środki na media? EM 1/97, s. 36-37

Śmigielski Jerzy
- Metoda projektów w edukacji. EM 2/01, s. 46-49

Tabor-Witoń Liliana
- Scenariusz zajęć z języka polskiego. Propozycja pierwsza. EM 4/98, s. 48-49
- Scenariusz zajęć z języka polskiego. Propozycja druga. EM 1/99, s. 56-57
- Scenariusze zajęć z języka polskiego. Propozycja trzecia. EM 2/99, s. 37-38
- Wykorzystanie pakietów multimedialnych w edukacji humanistycznej. EM 4/01, s. 44-49

Talarczyk Monika
- Scenariusz lekcji języka polskiego dla II klasy gimnazjum. EM 2/02, s. 46-47

Tarnaś Maciej
- Projekty europejskiej edukacji zdalnej. EM 1/96, s. 27-29

Tomalak Maria
- Zastosowanie systemu edukacyjnego PUS w nauczaniu integralnym. EM 2/98, s. 34-35

Virus
- Rzeczywistość wirtualna. Pionierzy. EM 1/96, s. 43-44
- Rzeczywistość wirtualna. DYBY. EM 2/96, s. 41
- Rzeczywistość nie całkiem wirtualna. Śmiercionośny Internet. EM 1/97, s. 37-38
- Rzeczywistość wirtualna. Superdiagnoza. EM 2/97, s. 32-33
- Rzeczywistość wirtualna. Rewelacyjna klipodydaktyka. EM 3/97, s. 52-53
- Rzeczywistość wirtualna. Paparazzi - androidy mediów. EM 4/97, s. 37-38
- Rzeczywistość wirtualna. Diabeł w mediach. EM 1/98, s. 49-50
- Rzeczywistość wirtualna. Tytulatura wirtualna. EM 2/98, s. 41-42
- Rzeczywistość wirtualna. Bon edukacyjny, czyli pieniądz wirtualny. EM 3/98, s. 41-42
- Rzeczywistość wirtualna. Multikino. EM 4/98, s. 51-52
- Rzeczywistość wirtualna. Oranżowanie reformy. EM 1/99, s. 65-66
- Rzeczywistość wirtualna. Numeromania, czyli człowiek z kodu. EM 2/99, s. 44-45
- Rzeczywistość wirtualna. Nicowanie. EM 3/99, s. 54
- Rzeczywistość wirtualna. Magia liczb. EM 4/99, s. 35-36
- Rzeczywistość wirtualna. Audiotela - edukacja. EM 1/00, s.41-42
- Rzeczywistość (nie)wirtualna. Historia nauczycielką życia. EM 2/00, s. 48
- Rzeczywistość wirtualna. Nowe, niezwykłe miary. EM 3/00, s. 54
- Rzeczywistość wirtualna. Magia Wielkich Liter. EM 4/00, s.54
- Rzeczywistość wirtualna. Megagigamarket. EM 1/01, s. 45-47
- Rzeczywistość wirtualna. Dyplomowanie kapturowe. EM 2/01, s. 53-54
- Rzeczywistość wirtualna. Supermowa balonowa. EM 3/01, s. 46-47
- Rzeczywistość wirtualna. Analfabeta funkcjonalny. EM 4/01, s. 49-50
- Rzeczywistość wirtualna. Android audialny, czyli bezuszny. EM 1/02, s. 51-53
- Rzeczywistość wirtualna. Odwieczna wojna poezji i prozy. EM 2/02, s. 50
- Rzeczywistość wirtualna. Android naddźwiękowy EM 4/02, s. 44-45

Warguła Krustyna
- Zadania dydaktyczne mediów w pracy projektowej na lekcjach języka obcego. EM 2/01, s. 37-41

Witkowski Ireneusz
- Konspekt lekcji matematyki w kl. VII z zastosowaniem mediów. EM 2/97, s. 26-27
- Moda szkolna a edukacja. EM 2/98, s. 39-41

Wojdon Joanna
- Gry, które uczą historii. EM 1/02, s. 45-48

Wołodźko Andrzej
- Komputer w kształceniu uczniów szkół rolniczych. EM 1/02, s. 48-49

Wróżyńska Halina
- Stanowienie celów operacyjnych w bloku humanistycznym. EM 2/00, s. 41-43

Zając Piotr
- Program komputerowy "Alarm" jako element obudowy medialnej podręcznika do przysposobienia obronnego. EM 1/99, s. 61-65
(współautor: Tadeusz Pękała)

Zeman Elżbieta
- Zapoznanie uczniów z multimediami. EM 3/98, s. 39-40

Żuławski Andrzej
- Uniwersytet wirtualny. EM 4/97, s. 25-28


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu