Z teorii mediów

Barżykowska Agnieszka
- Telewizja lokalna jako regionalne medium edukacyjne. EM 2/01, s.28-31

Branecka Maria
- Nowe zadania MEN w zakresie wyposażania placówek oświatowych. EM 3/97, s. 25-28
Dziedzina EDUKACJA MEDIALNA w "Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących". EM 3/97, s. 22-25

Burewicz Andrzej
- Jak nauczać i uczyć się chemii z pomocą podręcznika mutimedialnego. EM 2/02, s. 14-21 (współautor: Hanna Gulińska)

Ciechowska Magdalena
- Kształtowanie wizerunku polityków w mediach EM 4/02, s. 29-32 (współautor: Marek Sokołowski)

Czyż Anna
- Wirtualny Uniwersytet EM 4/02, s. 20-29

Dziurlikowska Kazimiera
- Czytanie ze zrozumieniem w epoce książki elektronicznej. EM 4/01, s. 28-30

Figaj-Nowak Henryka
- Karykatura i alegoria w nauczaniu historii. EM 2/00, s. 34-38

Gąsowski Jerzy
- Podręczniki a problemy agresji. EM 2/00, s. 30-34

Goban-Klas Tomasz
- Szewc bez butów, czyli (re)edukacja medialna w Ameryce. EM 4/98, s. 4-7

Goźlińska Elżbieta
- Czy szkolnictwo zawodowe reformuje się? EM 4/97, s. 23-25

Gulińska Hanna
- Jak nauczać i uczyć się chemii z pomocą podręcznika mutimedialnego. EM 2/02, s. 14-21 (współautor: Andrzej Burewicz)

Gurbiel Ewa
- Sieć Komputerowa - nowe medium w edukacji szkolnej. EM 2/97, s. 15-20 (współautor: Helena Krupicka)

Haman Janusz
- Telewizyjny Uniwersytet Otwarty. EM 1/02, s. 21-25 (współautor: Wojciech Wiśniewski)

Iwanicka Agnieszka
- Muzyka nastolatków - rozrywka, czy coś więcej? EM 4/00, s. 41-43

Kaniewska Maria
- Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokratycznym. EM 4/01, s. 23-28 (współautor: Wacław Strykowski)

Kąkolewicz Mariusz
- Encyklopedie multimedialne. EM 1/96, s. 22-27
- O potrzebie i realizacji edukacji medialnej w szkołach. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 11-15

Kłos Jan
- Mechanizmy działania propagandy. EM 4/00, s. 28-34

Kołodziejska Jadwiga
- Książka - demokracja - edukacja. EM 2/98, s. 9-13

Konieczna Ewelina
- Film jako źródło wartości moralnych poszukiwanych przez dziecko w wieku szkolnym. EM 1/99, s. 19-20
- Baśń filmowa jako pomost pomiędzy tradycją kultury a współczesną kulturą medialną. EM 2/01, s. 22-28
- Potter contra Pokemon. O problemie adaptacji w multimediach. EM 1/02, s. 29-32

Kowalik Stanisław
- Komputer jako szansa lub zagrożenie dla rozwoju psychicznego człowieka. EM 3/98, s. 4-10

Krok Ewa
- Zdalne nauczanie w dobie społeczeństwa informacyjnego. EM 3/01, s. 17-21

Krupicka Helena
- Sieć Komputerowa - nowe medium w edukacji szkolnej. EM 2/97, s. 15-20 (współautor: Ewa Gurbiel)
Kwiek Jadwiga
- Faktyczne i wyimaginowane zagrożenia wynikające ze stosowania mediów. EM 3/97, s. 15-19
- Baśń w rozwoju dziecka a sposób wykorzystania jej w reklamie. EM 4/99, s. 20-23
- Kto się boi "Miasteczka South Park"? EM 4/00, s. 20-27

Leszczuk-Fiedziukiewicz Anna
- Reklamowanie na ekranie, czyli dlaczego dzieci lubią oglądać reklamy. EM 1/99, s. 15-18
- "Pigułka reklamowa da ci to, czego pragniesz", czyli o mechanizmach działania reklamy. EM 2/99, s. 25-29
- Rodzina to jest siła...! Wizerunek rodziny w polskiej reklamie telewizyjnej. EM 3/99, s. 36-42
- "Kindermarketing" po polsku - reklama dla dziecka?. EM 1/00, s. 23-29
- Wizerunki dziecka w polskiej reklamie - wabik czy konsument?. EM4/00, s. 34-41
- Gramy w reklamę, czyli o żonglowaniu jezykiem, komunikacją, zakazami i sztuką. EM 2/02, s. 24-28

Lipowski Mikołaj Ł.
- Wokół technologii kształcenia. EM 2/96, s. 28-30

Łuszczek Krzysztof
- Rozwój i sposób obrazowania telewizyjnego talk-show. EM 2/02, s. 22-24
- Telenowela telewizyjna baśń dla dorosłych EM 4/02, s. 33-35

Melosik Zbyszko
- Mass media i amerykanizacja. EM 2/96, s. 10-17

Morbitzer Janusz
- Pedagogiczne konsekwencje budowania społeczeństwa informacyjnego. EM 3/00, s. 28-36

Muffoletto Robert
- Edukacja medialna, czyli wprowadzenie czyjegoś świata do klasy szkolnej. EM 2/97, s. 4-7

Niedzicki Wiktor
- Czy media mają podwójne oblicze? EM 4/99, s. 24-28
- Kto mieczem wojuje ... EM 4/02, s. 15-19

Ożarski Piotr
- Od zachwytu do uzależnienia. EM 4/01, s. 30-32

Petterson Rune
- Media w procesie nauczania - uczenia się w świetle badań. EM 3/97, s. 9-12
- Alfabetyzacja w nowym tysiącleciu. EM 3/00, s. 24-28

Pielachowski Józef
- Edukacja medialna - przedmiot szkolny czy luźne zapisy? (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 16-17
- Społeczeństwo informacji i mediów. EM 2/97, s.
12-14
- Możliwości edukacyjne społeczeństwa informacyjnego. EM 3/97, s. 13-15
- Informatyka jako przedmiot szkolny w programie i planach nauczania szkół średnich Europy. EM 3/97, s. 19-22
- Udział edukacji medialnej w kształtowaniu sylwetki absolwenta polskiej zreformowanej szkoły. EM 4/97, s. 20-23

Pietraszewski Marian
- Edukacja medialna w szkole jutra. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 4

Rutkowski Leon
- Akustyka w szkole. EM 2/96, s. 23-27

Sawicka Anna
- Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza. EM 3/01, s.10-16

Skrzypczak Józef
- Miejsce podręcznika we współczesnej szkole. EM 1/96, s. 9-13
- Metody i narzędzia oceny podręczników szkolnych. EM 2/96, s. 17-22
- Treści programowe przedmiotu edukacja medialna. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 8-11
- Podręcznik a inne środki dydaktyczne. "Obudowa" podręcznika. EM 2/97, s. 8-12
- Samodzielna "obudowa" podręcznika; podstawy projektowania materiałów dydaktycznych (część pierwsza). EM 4/97, s. 7-11
- Samodzielna "obudowa" podręcznika; podstawy projektowania materiałów dydaktycznych (część druga). EM 1/98, s. 4-8
- Podręcznik w roli narzędzia kontroli wiedzy ucznia (część pierwsza). EM 2/98, s. 14-19
- Podręcznik w roli narzędzia kontroli wiedzy ucznia (część druga). EM 3/98, s. 11-17
- Podręcznik w roli narzędzia kontroli wiedzy ucznia (część trzecia). EM 4/98, s. 7-13
- Charakter i rola ilustracji w podręczniku szkolnym. EM 1/99, s. 4-10
- Tak zwany "system organizacyjno-metodyczny" podręcznika i jego elementy. EM 2/99, s. 18-24
- Wokół pojęcia modelu-wzorca podręcznika i jego odwzorowania (trochę teorii). EM 3/99, s. 21-26
- O tzw. podręcznikach programowanych słów kilka (cz. 1). EM 3/00, s. 37-42
- O tzw. podręcznikach programowanych słów kilka (cz. 2). Programy tzw. mieszane. EM 4/00, s. 14-19
- O tzw. podręcznikach programowanych słów kilka (cz. 3). EM 1/01, s. 22-29

Socha Rafał M.
- Wykorzystanie sieci Internet w szkołach średnich. EM 3/99, s. 26-35

Sokołowski Marek
- Telewizyjny świat agresji. EM 4/98, s. 13-22
- Historia na ekranie - konteksty, mity, interpretacje. EM 2/00, s.25-30
- Kształtowanie wizerunku polityków w mediach EM 4/02, s. 29-32 (współautor: Magdalena Cichowska)

Sowińska Bożena
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych (wyniki badań). EM 1/02, s. 36-38

Strykowska Justyna
- Dojrzewanie w kulturze mediów. EM 4/97, s. 17-20
- Modelowanie jako mechanizm wyjaśniający oddziaływanie mediów. EM 2/00, s. 38-41

Strykowski Wacław
- Media i edukacja. EM 1/96, s. 4-8
- Rola mediów w edukacji. EM 2/96, s. 4-10
- Edukacja medialna - nowość wśród obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 5-7
- Kształcenie multimedialne w pracy szkoły. EM 3/97, s. 4-8
- Pedagogika medialna. EM 4/97, s. 4-7
- Media w edukacji: kierunek prac badawczych. EM 2/98, s. 4-9
- Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokratycznym. EM 4/01, s. 23-28 (współautor: Maria Kaniewska)

Śliwerski Bogusław
- Media a edukacja szkolna. Zagrożenia czy szanse? EM 4/97, s. 12-16

Talarczyk Monika
- Reality show - rzeczywistość czy show? EM 4/01, s. 32-35
- Szkolne echa studiów nad płcią kulturową. EM 2/02, s. 29-31

Wach-Kąkolewicz Anna
- Gry komputerowe - niewinna zabawa czy zagrożenie ? EM 1/01, s. 30-34
- Kształcenie zdalne przez Internet. EM 1/02, s. 25-29

Watoła Anna
- Komputer w przedszkolu.EM 3/01, s. 21-23

Wawrzak-Chodaczek Mirosława
- Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła. EM 1/01, s. 34-37

Wiśniewski Wojciech
- Telewizyjny Uniwersytet Otwarty. EM 1/02, s. 21-25 (współautor: Janusz Haman)

Wrońska Marta
- Telewizja jako medium oddziaływania na dzieci i młodzież. EM 1/98, s. 9-14
- Podwójne oblicze mediów - "podstępne" wyzwanie telewizji. EM 1/99, s. 11-15

Wszołkowski Eugeniusz
- Wykorzystywanie szkolnych pracowni komputerowych. EM 3/01, s. 23-26

Zając Antoni
- Multimedialne infostrady. EM 1/96, s. 14-21

Żarkiewicz-Pacek Aleksandra
- Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym. EM 1/02, s. 32-35

 


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu