Indeks autorów


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z ŻA

AMBROZIAK HALINA
Specjalna Szkoła Podstawowa w Żyrardowie
- Reedukacja indywidualna dzieci upośledzonych umysłowo z wykorzystaniem komputera. Scenariusz zajęć. EM 3/01, s. 42-45

ARASZKIEWICZ WIESŁAWA
Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach
- Kreatywne scenariusze i nie tylko ... . EM 2/00, s. 60-61

ARCISZEWSKA EWA
Departament Doskonalenia Nauczycieli MEN
-Doskonalenie nauczycieli a ewaluacja jakości pracy szkoły. EM4/01, s.19-22

B

BANACH CZESŁAW
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
- Reforma systemu edukacji w Polsce wyzwaniem i nadzieją. EM 1/99, s. 21-27
- Założenia rozwoju edukacji do roku 2020. EM 4/01, s.5-10 (współautor: Czesław Kupisiewicz)

BARŻYKOWSKA AGNIESZKA
Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Telewizja lokalna jako regionalne medium edukacyjne. EM 2/01, s.28-31

BATOROWSKA HANNA
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
- Komputer w bibliotece szkolnej - snobizm czy konieczność? EM 3/97, s. 72-73

BERDYŃSKA BEATA
Szkoła Podstawowa nr 27 w Szczecinie
- Od koncepcji do realizacji Szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie. EM 1/02, s. 56-57 (współautor: Anna Sawicka)

BERNSDORF-MELANOWICZ BARBARA
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu
- Naszym zdaniem - rekomendacje podręczników do języka polskiego. EM 1/97, s. 52-57 (współautor: Klemens Stróżyński)

BIS MONIKA
Zespół Szkół Zawodowych w Stalowej Woli
- Budowa i układ graficzny książki. EM 2/98, s. 36-38
- Czasopismo źródłem wiedzy i informacji. EM 1/99, s. 57-60
- Edukacja czytelnicza w klasie I liceum technicznego. Konspekt zajęć. EM 2/99, s. 42-43
- Scenariusze zajęć edukacji czytelniczej w klasie I liceum technicznego. EM1/00, s. 47-50

BOROWSKA ALINA
Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku
- Gazety i czasopisma jako mass media. EM 1/01, s. 49-50

BORYSIK ELŻBIETA
Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
- Praca ze zdolną młodzieżą w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. EM 3/01, s. 41-42

BRANECKA MARIA
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
- Nowe zadania MEN w zakresie wyposażania placówek oświatowych. EM 3/97, s. 25-28
- Próba modernizacji wyposażenia szkół. EM 3/97, s. 71 (współautor: Bożena Skrajnowska)

BRAUN-GAŁKOWSKA MARIA
Katolicki Uniwersytet Lubelski

- Treść programów emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych - raport z badań (część 1). EM 1/03, s. 17-21 (współautor: Aleksandra Gala, Iwona Ulfik-Jaworska)

BRELIŃSKA KRYSTYNA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- XII Konferencja "Informatyka w szkole" Lublin 11-14 września 1996. EM 2/96, s. 73-77
- Sprawozdanie z XIII Konferencji "Informatyka w szkole". EM 4/97, s. 58-60

BRYCKI BOGDAN
Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego w Krakowie
- Festiwal filmów naukowych w Krakowie. EM 3/98, s. 56-59

BULCZYŃSKI JAROSŁAW
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni

- Lekcja na stronie WWW EM 4/02, s. 38-40

BUREWICZ ANDRZEJ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Podręcznik chemii na dysku CD-ROM. EM 2/96, s. 53-56 (współautor: Hanna Gulińska)
- Pakiet wideoprogramów do nauczania chemii w szkołach podstawowych. EM 2/97, s. 28-32 (współautor: Hanna Gulińska)
- Strategia zdalnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. EM 2/01, s. 11-13
- Jak nauczać i uczyć się chemii z pomocą podręcznika multimedialnego. EM 2/02, s. 14-21 (współautor: Hanna Gulińska)

C

CHACHLIKOWSKA ALDONA
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
- Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przygotowaniu medialnym studentów i pracowników. EM 4/00, s. 51-53 (współautor: Helena Olszewska)

CELLARY WOJCIECH
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

- Przemiany społeczne i gospodarcze a edukacja. EM 1/03, s. 5-8

CHRUŚCIEL DANUTA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie
- Lekcja języka polskiego w klasie VI. EM 1/01, s.47- 49

CICHOWSKA MAGDALENA
- Kształtowanie wizerunku polityków w mediach EM 4/02, s. 29-32 (współautor: Marek Sokołowski)

CIEŚLAK MAŁGORZATA
Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku
- I etap reformy edukacji narodowej w ocenie nauczycieli i dyrektorów szkół. EM 1/01, s. 19-21 (współautor: Danuta Retkowska)

CZYŻ ANNA
- Wirtualny Uniwersytet EM 4/02, s. 20-29

D

DAŁEK KRYSTYNA
Uniwersytet Warszawski
- Indywidualizacja nauczania matematyki z użyciem środków multimedialnych. EM 2/97, s. 23-25

DENDZIK DOROTA
III Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
- Lekcja matematyki w pracowni multimedialnej. EM 2/02, s. 31-35

DENEK KAZIMIERZ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Wewnątrz szkolne ocenianie osiągnięć ucznia. EM 1/00, s. 8-13
- Ogląd kształcenia z perspektywy rynkowej. EM 2/01, s. 4-10

DĘBOWSKI ZDZISŁAW
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

- Czym jest marketing usług edukacyjnych? Zarys problematyki na podstawie książki K.P. Mazura "Marketing usług edukacyjnych". EM 3/02, s. 54-55

DOBRZAŃSKA ANNA
Gimnazjum nr 2 w Prudniku
- Scenariusz lekcji. Temat: Wielki pokaz mody książkowej - szata zewnętrzna książki. EM 4/00, s.57-58

DYLAK STANISŁAW
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
-Association for Educational Communications & Technology (USA). EM 1/96, s. 52-53
- Wczesnoszkolna edukacja medialna w Podstawach programowych. EM 1/98, s. 27-30 (współautor: Ryszard Pęczkowski)

Dziedzina EDUKACJA MEDIALNA w "Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących". EM 3/97, s. 22-25

DZIURLIKOWSKA KAZIMIERA
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
- Czytanie ze zrozumieniem w epoce książki elektronicznej. EM 4/01, s.28-30

F

FIGAJ-NOWAK HENRYKA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Karykatura i alegoria w nauczaniu historii. EM 2/00, s. 34-38

FILIPIAK WIESŁAWA
Przedszkole nr 6 we Wrześni
- Czy można inaczej? EM 1/96, s. 33-35, (współautor: Arleta Nowak)

FROŁOW JAKUB
Targi Książki Szkolnej "Edukacja"
- Targi Książki - Edukacja - Reforma szkolnictwa. 6 Targi Książki Szkolnej "Edukacja". EM 1/99, s. 80

FRYSKA MARIA
Wojewódzki Ośrodek metodyczny w Poznaniu
- Początki były trudne. EM 3/97, s. 58-60

G

GALA ALEKSANDRA
Katolicki Uniwersytet Lubelski

- Treść programów emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych - raport z badań (część 1). EM 1/03, s. 17-21 (współautor: Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska)

GAPSKI WŁODZIMIERZ
Szkoła Podstawowa w Drawsku
- Dyrektor szkoły a edukacja medialna. EM 3/98, s. 32-34

GĄSOWSKI JERZY
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Podręczniki a problemy agresji. EM 2/00, s. 30-34

GŁUSZCZAK MAGDALENA
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
- Multimedialna baza mediów edukacyjnych. EM 2/98, s. 49

GOBAN-KLAS TOMASZ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- Szewc bez butów, czyli (re)edukacja medialna w Ameryce. EM 4/98, s. 4-7
- Szkoła w erze cyfrowej, czyli poza lekcję, książkę i kredę. EM 4/00, s. 9-13

GOTOJUCH STEFAN
Dwujęzyczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
- EUROPlus+ w szkole. EM 2/96, s. 36-39

GOŹLIŃSKA ELŻBIETA
Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych CODN w Warszawie
- Jak pracownia Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych CODN popularyzuje media wspomagające kształcenie zawodowe. EM 2/97, s. 68-70
- Czy szkolnictwo zawodowe reformuje się? EM 4/97, s. 23-25

GROMADECKA-SUTKIEWICZ MAŁGORZATA
Akademia Medyczna w Poznaniu
- Komunikacja niewerbalna - z kasetą łatwiej. EM 3/99, s. 58-61

GRUBA JOANNA
Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych. EM 1/98, s. 39-42

GULIŃSKA HANNA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Pakiet wideoprogramów do nauczania chemii w szkołach podstawowych. EM 2/97, s. 28-32 (współautor: Andrzej Burewicz)
- Podręcznik chemii na dysku CD-ROM. EM 2/96, s. 53-56 (współautor: Andrzej Burewicz)

- Jak nauczać i uczyć się chemii z pomocą podręcznika multimedialnego. EM 2/02, s. 14-21 (współautor: Andrzej Burewicz)

GURBIEL EWA
Uniwersytet Wrocławski
- Sieć Komputerowa - nowe medium w edukacji szkolnej. EM 2/97, s. 15-20 (współautor: Helena Krupicka)

H

HALLADA MAREK
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
- Multimedialna "Oksfordzka encyklopedia świata - od prehistorii do 1800 r.". EM 3/97, s. 60-61
- Multimedialna encyklopedia techniki "Jak to działa". EM 1/98, s. 66-68

HAMAN JANUSZ
Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
- Telewizyjny Uniwersytet Otwarty. EM 1/02, s. 21-25 (współautor: Wojciech Wiśniewski)

HENKE ALEKSANDRA
Zespół Szkół Mechanicznych w Słupsku
- Wykorzystanie Internetu w nauczaniu rysunku technicznego. EM 3/01, s.37-39

HUESMANN L. ROWELL
Uniwersytet Michigan

- Przemoc na ekranach i przemoc prawdziwa [wybór]. EM 3/02, s. 15-18

I

IWANICKA AGNIESZKA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Muzyka nastolatków - rozrywka, czy coś więcej? EM 4/00, s. 41-43

IZDEBSKA JADWIGA
Uniwersytet w Białymstoku

- Młodzież - media elektroniczne. Nowa przestrzeń edukacyjna. EM 1/03, s. 22-26

J

JACHOWSKI WOJCIECH
student Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Internet bez Internetu, czyli jak niewielkim kosztem można uczyć korzystania z globalnej sieci komputerowej. EM 4/98, s. 49-51
- Multimedialny potop. EM 3/99, s. 55-56

JAGIELSKA-JUDEK EWA
Absolwentka Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej
- Podyplomowe Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej. EM 3/01, s. 64-65 (współautorki: Maria Monika Klein, Urszula Woźniczak)

JANUSZKIEWICZ FRANCISZEK
- Profesor Leon Leja. Wspomnienie. EM 1/97, s. 1-2

JAROSZ BOŻENA
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
- Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego. EM 4/98, s. 64-65
- Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym". EM 4/99, s. 69-70
- Wykorzystanie sieci Internet przez młodzież. EM 3/00, s. 50-53

JAROTA-HALIK BARBARA
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Sieradzu
- Nauczanie ekonomiki handlu i towaroznawstwa w systemie blokowym z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. EM 3/01, s. 39-41 (współautor: Aleksandra Plesiak)

JASIŃSKA IWONA
Gimnazjum nr 1 we Wrześni
- Jak program "Układ okresowy pierwiastków" może pomóc w nauczaniu chemii? EM 2/01, s. 41-43

JĘDRYCHOWSKI WOJCIECH
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczna w Warszawie
- Działalność Redakcji Realizacji Wielomedialnych WSiP. EM 2/96, s. 45-48

JULKOWSKA VIOLETTA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Pomysły na scenariusz lekcji historii w klasie VI szkoły podstawowej. EM 3/98, s. 36-37
- Niezbędne minimum kompetencji dydaktycznych nauczyciela humanisty w zreformowanej szkole. EM 1/00, s. 13-16 (współautor: Izabela Skórzyńska)
- Historia dla nowej generacji.EM 2/00, s. 6-11
- Media w warsztacie nauczyciela historii. EM 2/00, s. 49
- Programy multimedialne o tematyce historycznej. EM 2/00, s. 50-54 (współautor: Danuta Konieczka - Śliwińska)
- Zdjęcia lotnicze w edukacji historycznej. EM 2/02, s. 39-44 (współautor: Włodzimierz Rączkowski)

JUREK MONIKA
Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
- Europejski program "Leonardo da Vinci" w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. EM 1/02, s. 15-18

JUREK ZENON
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
- Projektory wizyjne. EM 2/98, s. 52-53

JUSZCZYK STANISŁAW
Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Edukacja w cyberprzestrzeni (część I). EM 1/98, s. 51-56
- Edukacja w cyberprzestrzeni (część II). EM 2/98, s. 43-47

K

KACZMAREK IRENA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
- Program "Kreator" na lekcjach z języka polskiego w klasie III. EM 4/00, s. 49-50
- Hospitacja diagnozująca jako przykład monitoringu rozwoju ucznia. EM 2/01, s. 17-19

KACZMAREK LONGINA
Zespół Szkół w Obrzycku
- W jakim zakresie media wpływają na kształt edukacji w XXI wieku. EM 4/00, s. 55-56

KACZMAREK ŻANETTA
Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu
- Lekcja matematyki w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera. EM 1/97, s. 25-27
- Jaki podręcznik do pierwszej klasy. EM 2/97, s. 44-47
- Spójrz w lustro..., uśmiechnij się i bądź grzeczny, czyli ciekawostki z USA. EM 4/97, s. 35-37
- Propozycje obudowy medialnej wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. EM 4/98, s. 40-42
- Uwierzyć i osiągnąć sukces, czyli o zajęciach korekcyjno-wyrównawczych w zreformowanej szkole. EM 1/00, s. 17-22
- Konspekt zajęć korekcyjno-wyrównawczych klasy I-III (edukacja matematyczna). EM1/00, s. 36-37

KANIEWSKA MARIA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Książki o mediach. EM 1/96, s. 58-60
- Konferencje o mediach. EM 1/96, s. 68
- Książki o mediach. Przegląd. EM 2/96, s. 65-69
- Książki o mediach. Przegląd. EM 1/97, s. 62-64
- Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 1/97, s. 69-70
- Książki o mediach. Przegląd. EM 2/97, s. 54-55
- Międzynarodowa konferencja naukowa "Media a edukacja". EM 2/97, s. 56-59
- Książki o mediach. Przegląd. EM 3/97, s. 63-66
- Konferencje o mediach. EM 3/97, s. 74
- Książki o mediach. Przegląd. EM 4/97, s. 52-54
- Książki i czasopisma o mediach. Przegląd. EM 1/98, s. 69-72
- Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 1/98, s. 72-73
- Książki i czasopisma o mediach. Przegląd. EM 2/98, s. 58-60
- II Międzynarodowa Konferencja "Media a Edukacja". EM 2/98, s. 67-72
- Książki i czasopisma o mediach. Przegląd. EM 3/98, s. 52-55
- Książki o mediach. Przegląd. EM 4/98, s. 60-63
- Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (sprawozdanie). EM 4/98, s. 65-66
- Książki o mediach. Przegląd. EM 1/99, s. 71-76
- Książki o mediach. Przegląd. EM 2/99, s. 52-54
- Książki o mediach. Przegląd. EM 3/99, s. 61-65
- Książki o mediach. Przegląd. EM 4/99, s. 61-66
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 1/00, s. 60-64
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 3/00, s.60-63
- Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji "Media a Edukacja". EM 3/00, s.66-70
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 4/00, s. 61-67
- Skomplikowane prawo. (Relacja z konferencji wydawców). EM 4/00, s. 67-68
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. Em 1/01, s. 55-59
- "Nowowieczne" Towarzystwo (sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych). EM 1/01, s. 66-67
- Książki o mediach. Przegląd. EM 2/01, s. 60-64
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 3/01, s. 57-61
- Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokratycznym. EM 4/01, s. 23-28 (współautor: Wacław Strykowski)
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 4/01, s. 56-60
- Medienforum NRW 2001. EM 4/01, s. 60-61
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 1/02, s. 58-61
- Forum Kommunikationskultur 2001 "Medien und Demokratie". EM 1/02, s. 65-67
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 2/02, s. 55-59
- Kompetencje medialne w epoce integrowania się światów medialnych Medienkompetenz im Zeitalter konvergierender Medienwelten. EM 2/02, s. 60-61
- IV Międzynarodowa Konferencja "Media a edukacja w dobie integracji". EM 2/02, s. 63-66
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 3/02, s. 56-58
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 4/02, s. 56-60
- Książki o mediach i o reformie edukacji. Przegląd. EM 4/02, s. 63-64

KANTOWSKI JACEK
Szkoła Podstawowa w Redzikowie
- Jak skomputeryzować szkołę nie czekając na dotację. EM 4/99, s. 14-20

KARKOSZ-GIELNIK MARIA
Gimnazjum nr 11 w Poznaniu
- Konspekt lekcji ze sztuki dla klasy I gimnazjum "Zwierciadło natury - burza w malarstwie i w muzyce". EM 3/02, s. 39-41

KAROLAK MIROSŁAW
Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
- Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej. EM 2/02, s. 51-52 (współautor: Halina Sopicka)

KARTUSZYŃSKA BARBARA
Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence
- Modele z modeliny w nauczaniu ochrony środowiska. EM 1/99, s. 60-61 (współautor: Danuta Kitowska)

KĄKOLEWICZ MARIUSZ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Encyklopedie multimedialne. EM 1/96, s. 22-27
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. I). EM 2/96, s. 58-61
- O potrzebie i realizacji edukacji medialnej w szkołach. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 11-15
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. 2). EM 1/97, s. 43-47
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. 3). EM 2/97, s. 39-41
- Komputer dla berbecia. EM 2/97, s. 42-44
- Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela (cz. 4). EM 3/97, s. 54-57
- Technologie informacyjne w Podstawach programowych. EM 4/97, s. 39-43
- Kompetencje szczegółowe w edukacji medialnej - propozycje zadań dla II etapu kształcenia. EM 2/98, s. 24-33
- Nowoczesne narzędzia w pracy nauczyciela - Mikroskopy i Video Flex firmy Ken-A-Vision. EM 2/98, s. 50-51
- Targi "Infosystem", "Multimedia", "Poligrafia".EM 2/98, s. 73-74
- Infrastruktura szkolna, media i technologia kształcenia a wymagania reformy edukacji. EM 3/98, s. 27-32
- Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum - kompetencje szczegółowe z propozycjami zadań. EM 1/99, s. 37-47
- Międzynarodowe Targi Edukacyjne. EM 1/99, s. 79
- Edukacja medialna - nowa dziedzina kształcenia. EM 4/99, s. 41-46
- Edukacja medialna - scenariusz lekcji. EM 4/99, s. 48-49
- Wyjazd studyjny członków PTTiME do Bretanii. EM 4/99, s. 68
- Edukacja medialna - scenariusz lekcji.EM 1/00, s. 51-52
- Film jako źródło historyczne. EM 2/00, s. 63-64
- Promowanie wizerunku szkoły (cz. 1). EM 1/01, s. 7-11
- Promowanie wizerunku szkoły (cz. II - wyniki badań). EM 4/01, s.15-19
- Komputery w szkole... I co dalej? EM 1/02, s. 38-41

KĘDZIERSKA ANNA
Szkoła Podstawowa w Marzeninie
- Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. EM 4/01, s. 51-52

KIELICH MARIA
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Wł. Łokietka w Poznaniu
- Savoir vivre w klasie III. EM 1/96, s. 36-38
- Savoir vivre w klasie III. EM 2/96, s. 32-34

KISIEL MIROSŁAW
Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Komputer na lekcjach muzyki w szkole. EM 4/98, s. 53-58

KITOWSKA DANUTA
Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence
- Wykorzystanie modeli surowców i produktów przemysłu spożywczego w nauczaniu chemii. EM 1/97, s. 28-30
- Modele z modeliny w nauczaniu ochrony środowiska. EM 1/99, s. 60-61 (współautor: Barbara Kartuszyńska)
- Scenariusz lekcji chemii w klasie 1 Technikum Ochrony Środowiska. EM 2/99, s. 38-41

KLEIN MARIA MONIKA
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Pile
- Nagrywamy słuchowisko radiowe. EM 3/00, s. 57
- Podyplomowe Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej. EM 3/01, s. 64-65 (współautorki: Ewa Jagielska-Judek, Urszula Woźniczak)

KLEMBA GRAŻYNA
Gimnazjum nr 1 w Skierwniewicach
- Wędrówki po naszym mieście. Projekt zajęć pozalekcyjnych. EM 47-50

KŁOS JAN
Katedra Etyki Społecznej i Politycznej KUL
- Mechanizmy działania propagandy. EM 4/00, s. 28-34

KŁOSIŃSKA TATIANA
Uniwersytet Opolski

- Kształcenie wczesnoszkolne wobec oferty multimedialnych programów edukacyjnych. EM 3/02, s. 23-28 (współautor: Stanisława Włoch)

KOŁODZIEJSKA JADWIGA
Biblioteka Narodowa w Warszawie
- Książka - demokracja - edukacja. EM 2/98, s. 9-13

KOMOROWSKI TADEUSZ
Poznań
- Zastosowanie mediów w technikum Kolejowym w Poznaniu. EM 3/97, s. 45-47
- Media w Zespole Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu. EM 1/98, s. 36-38
- Reforma, a prawo oświatowe. EM 1/99, s. 51-55
- Prawo a reforma systemu edukacji. EM 1/03, s. 12-16

KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA DANUTA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Zastosowanie wytycznych Programu KREATOR w edukacji obywatelskiej (scenariusz zajęć).EM 2/00, s. 44-47
- Programy multimedialne o tematyce historycznej. EM 2/00, s. 50-54 (współautor: Violetta Julkowska)

KONIECZNA EWELINA
Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Film jako źródło wartości moralnych poszukiwanych przez dziecko w wieku szkolnym. EM 1/99, s. 19-20
- Przygotowanie do odbioru filmu w procesie edukacji medialnej. EM 1/00, s. 52-55
- Baśń filmowa jako pomost pomiędzy tradycją kultury a współczesną kulturą medialną. EM 2/01, s. 22-28
- Potter contra Pokemon. O problemie adaptacji w multimediach. EM 1/02, s. 29-32

Konkurs i wystawa prac uczniów. EM 1/97, s. 71

KOSTKA MONIKA
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
- Kształcenie nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej. EM 2/99, s. 13-17

KOSTRZEWSKI JANUSZ
Związek Polskich Artystów Fotografików
- Fotografia w edukacji - fikcja czy rzeczywistość. EM 1/02, s. 43-44

KOWALIK STANISŁAW
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Komputer jako szansa lub zagrożenie dla rozwoju psychicznego człowieka. EM 3/98, s. 4-10

KOZIEJ SŁAWOMIR
Akademia Świętokrzyska w Kielcach

- Rola multimediów w edukacji XXI wieku. EM 3/02, s. 31-36
- Komputer i Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej EM 4/02, s. 35-37

KRALEWSKA MAŁGORZATA
Centrum Komputerowo-Jezykowe w Kwidzynie
- Centrum Komputerowo-Językowe. EM 2/98, s. 60-62

KROK EWA
Uniwersytet Szczeciński
- Zdalne nauczanie w dobie społeczeństwa informacyjnego. EM 3/01, s. 17-21

KROPACZEWSKA URSZULA
II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
- Wideo na lekcji języka angielskiego. EM 2/02, s. 48-49
- Piosenka na lekcji języka angielskiego. EM 3/02, s. 42-43

KRUCZEK TOMASZ
student Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Manga po polsku. EM 1/97, s. 59-60

KRUPICKA HELENA
Uniwersytet Wrocławski
- Sieć Komputerowa - nowe medium w edukacji szkolnej. EM 2/97, s. 15-20 (współautor: Ewa Gurbiel)

KRZYSIAK ZBIGNIEW
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wykorzystanie programu AutoCAD do nauki rysunku technicznego. EM 1/97, s. 32-35

KUCHARSKA KRYSTYNA
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu
- Projekt Centrum Informacji w Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu. EM 1/00, s. 56-60

KUJAWSKA MARIA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Scenariusz lekcji historii w klasie VIII. EM 2/96, s. 34-35
- Historia inaczej... EM 3/98, s. 49-50
- Podręcznik historii, z którego warto się uczyć! EM 2/99, s. 50-51
- Edukacja historyczna w reformowanej szkole. EM 2/00, s. 1-2
- O standardach wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych po ukończeniu gimnazjum. EM 2/00, s. 4-6
- Multimedialny podręcznik do historii dla gimnazjalistów. EM 2/00, s. 57-58
- "Trylogia" historyczna dla zreformowanej szkoły. EM 2/00, s. 58- 59
- Dialog(i) w kulturze. EM 1/02, s. 62

KUKLIS DANUTA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce
- Wykorzystanie Internetu w nauczaniu matematyki. EM 1/01, s. 37-40

KULESZA ELŻBIETA
Zaspół Szkolno - Przedszkolny w Golczewie
-Internet w małej miejscowości. EM 3/02, s. 36-37

KUPISIEWICZ CZESŁAW
Uniwersytet Warszawski
- Założenia rozwoju edukacji do roku 2020. EM 4/01, s.5-10 (współautor: Czesław Banach)

KURKOWSKI ZDZISŁAW
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Na razie jeszcze magnetofon - propozycja pomocy audialnej na lekcje "Muzyki". EM 3/97, s. 47-52
- Jeśli nie magnetofon to... EM 4/97, s. 28-35
- Technika na lekcjach muzyki. EM 1/98, s. 56-63
- Jak to (nie)działa. EM 2/98, s. 56-58
- Nadzieja wobec bezradności. EM 2/98, s. 65-66
- Goniąc nowoczesność: multimedia w wychowaniu muzycznym. EM 2/99, s. 45-50
- Recenzja programu komputerowego "Uczę się muzyki". EM 4/99, s. 50-52

KWIATKOWSKA IZABELA
Uniwerstet w Bielefeldzie

- Wirtualne uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA (część 1). EM 1/03, s. 35-43

KWIEK JADWIGA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Bilans świata dla świata bardziej ludzkiego (refleksje z Brukseli). EM 2/96, s. 62-63
- Faktyczne i wyimaginowane zagrożenia wynikające ze stosowania mediów. EM 3/97, s. 15-19
- Media jako zagrożenie - młodzieżowa sesja popularno-naukowa. EM 4/97, s. 55-57
- "Media a edukacja" - zaproszenie do współpracy. Odpowiedzialność mediów za dehumanizację i brutalizację stosunków społecznych. EM 4/97, s. 64
- Baśń w rozwoju dziecka a sposób wykorzystania jej w reklamie. EM 4/99, s. 20-23
- Pożegnanie przyjaciela, prof. dr. Dietera Baackego. EM 4/99, s. 66-67
- Kto się boi "Miasteczka South Park"? EM 4/00, s. 20-27

L

LEKIEWICZ ZDZISŁAW
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

- Interaktywna satelitarna telewizja edukacyjna - pierwsze doświadczenia, pierwsze problemy. EM 3/02, s. 44-47 (współautor: Marian Walczak)

LEMISIEWICZ RENATA
Szkoła Podstawowa w Włynkówku
- Utrwalanie dodawania i odejmowania w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera. EM 1/00, s. 38-40

LESIEWICZ BARBARA
Szkoła Podstawowa w Lublinie

- Biegający, śpiewający Pitagoras. EM 3/02, s. 59 (współautor: Irena Surmacz)

LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ ANNA
Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN w Warszawie
- Reklamowanie na ekranie, czyli dlaczego dzieci lubią oglądać reklamy. EM 1/99, s. 15-18
- "Pigułka reklamowa da ci to, czego pragniesz", czyli o mechanizmach działania reklamy. EM 2/99, s. 25-29
- Rodzina to jest siła...! Wizerunek rodziny w polskiej reklamie telewizyjnej. EM 3/99, s. 36-42
- "Kindermarketing" po polsku - reklama dla dziecka?. EM 1/00, s. 23-29
- Wizerunki dziecka w polskiej reklamie - wabik czy konsument?. EM4/00, s. 34-41
- Gramy w reklamę, czyli o żonglowaniu językiem, komunikacją, zakazami i sztuką. EM 2/02, s. 24-28

LEWANDOWSKA IZABELA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Lekcje historii z wykorzystaniem komputera. EM 4/99, s. 28-33

LIPOWSKI MIKOŁAJ Ł.
Uniwersytet Warszawski
- Wokół technologii kształcenia. EM 2/96, s. 28-30

LITEWKA JOLANTA
Szkoła Podstawowa nr 310 w Warszawie
- Media wobec obiektywnej rzeczywistości. Scenariusz lekcji ścieżki czytelniczej i medialnej w klasie V, opracowany zgodnie z modelem programu KREATOR. EM 3/01, s. 50-53

Ł

ŁAGANOWSKA RENATA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu
- Jak wykorzystać zjawisko reklamy na lekcjach języka polskiego? EM 4/98, s. 43-45

ŁASIŃSKI GABRIEL
Wrocław
- Nowoczesny system prezentacji. EM 2/96, s. 52

ŁĘSZCZAK DAMIAN
Szkoła Podstawowa w Chmielniku
- W drodze do Europy. EM 2/02, s. 12-14 (współautor: Anna Rogacz-Siwińska)

Łukanowska Natalia
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Wykorzystanie mediów we wspomaganiu osób z dysfunkcją wzroku EM 4/02, s. 41-43

ŁUSZCZEK KRZYSZTOF
Katolicki Uniwersytet Lubelski
- Rozwój i sposób obrazowania telewizyjnego talk-show. EM 2/02, s. 22-24
- Telenowela telewizyjna baśń dla dorosłych EM 4/02, s. 33-35

M

MACH ARTUR
Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu
- Mierzenie jakości pracy szkoły - procedura hospitowania zajęć. EM 2/01, s. 14-17

MACIEJEWSKA JADWIGA
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Sieradzu
- Komputer w nauczaniu rachunkowości. EM 1/97, s. 30-31

MACULEWICZ WIESŁAWA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej
-Projektowanie wizytówek przez uczniów. EM 1/02, s. 50-51

MAŁUSZEK MIROSŁAW
Szkoła Podstawowa nr 5 w Koninie
- Program wychowawczy szkoły (na przykładzie programu Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie). EM 3/00, s. 13-20

MAMROŁ ANDRZEJ
Uniwersytet Opolski

- Opinie nauczycieli na temat realizacji treści edukacji medialnej w szkole podstawowej. EM 1/03, s. 58-61

MARKOWSKA MAŁGORZATA
Szkoła Podstawowa nr 12 w Poznaniu
- Scenariusz lekcji matematyki w klasie VIII. EM 1/96, s. 39-42

MARUSZEWSKA IWONA
Wydawnictwo UAM Poznań

- VI Poznańskie Dni Książki Naukowej. EM 1/03, s. 64-65 (współautor: Halina Oszmiańska)
- Targi Książki w Krakowie. EM 1/03, s. 65

MATYJASZCZYK ELŻBIETA
Przedszkole nr 54 w Poznaniu
- Międzynarodowy system edukacyjny PUS w nauczaniu wczesnoszkolnym. EM 1/96, s. 55-57
- Paleta w efektywnym nauczaniu. EM 2/96, s. 31-32
- Matematyka konkretna. EM 1/97, s. 22-24
- Piramida pomaga w nauce. EM 2/97, s. 20-21
- Wystawa książki szkolnej. EM 2/97, s. 64-65
- Klocki do rozwijania logicznego myślenia. EM 3/97, s. 57-58
- "Uzdolnienia twórcze i intelektualne - problemy, koncepcje, perspektywy". EM 3/97, s. 73-74
- Karty dydaktyczne w nauczaniu wczesnoszkolnym. EM 4/97, s. 51-52
- Media w naturalnej nauce języka. EM 3/98, s. 34-36
- Wykorzystanie Kompaktu Alfa w edukacji wczesnoszkolnej. EM 4/98, s. 39-40
- Gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym. EM 2/99, s. 30-31
- Mapy magnetyczne w edukacji. EM 3/00, s. 43-44
- Projektoskop w pracy nauczyciela. EM 4/00, s. 47-48
- Co warto wiedzieć o zabawach twórczych "NIKI". EM 1/01, s. 50-51
- Dlaczego PRYMUS zachwyca dzieci? EM 4/01, s. 43-44
- Wykorzystanie cyfrowego aparatu fotograficznego w szkole. EM 2/02, s. 44-45

MELOSIK ZBYSZKO
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Mass media i amerykanizacja. EM 2/96, s. 10-17

Międzynarodowa Konferencja Dziecko w świecie przyrody i nauki. EM 1/97, s. 71-72

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media a Edukacja". EM 2/96, s. 77-80

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media a Edukacja". EM 4/97, s. 62-63

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media a Edukacja". EM 4/99, s. 72-76

MENZ MARIUSZ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Szkoła - medium wobec mediów. EM 2/00, s. 20-25
- Poszukiwanie nowych dróg. EM 2/00, s. 61-63

MIĄSO JANUSZ
Uniwersytet Rzeszowski

- Antropologia kulturowa a edukacja medialna. EM 3/02, s. 28/-31

MICHALIK-SZERSZEŃ ELŻBIETA
Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu
- Media w kształceniu medycznym. EM 2/01, s. 49-53 (współautor: Elżbieta Powierza)

MILANOWSKI JERZY
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
- Wdrażanie nowych technologii w niemieckich szkołach. EM 2/97, s. 60-63

MIŁOWSKA BEATA
Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole
-Scenariusze zajęć profilaktycznych. EM 1/03, s. 46-47

MITKA-MARSZALIK HANNA
- III Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej. EM 2/02, s. 61-62

MŁODZIKOWSKA BOGUSŁAWA
Szkoła Podstawowa w Gnieźnie
- Media i oświata w Belgii. EM 1/96, s. 64-67

MONIAK AGNIESZKA
studentka Uniwersytetu w Rennes - Francja
- Francuska "rewolucja" komputerowa. EM 2/98, s. 54-56

MORBITZER JANUSZ
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
- Pedagogiczne konsekwencje budowania społeczeństwa informacyjnego. EM 3/00, s. 28-36

MUFFOLETTO ROBERT
Uniwersytet Northern Iowa - USA
- Edukacja medialna, czyli wprowadzenie czyjegoś świata do klasy szkolnej. EM 2/97, s. 4-7

MUSIAŁ DOROTA
Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim
- Projekt integracji technologii informacyjnej z innymi przedmiotami nauczania. EM 3/01, s. 35-37

MUSZYŃSKI HELIODOR
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Uczeń - przedmiot czy podmiot w procesie kształcenia ogólnego. EM 3/98, s. 18-22

N

NIEDZICKI WIKTOR
Telewizja Polska S.A.
- Czy media mają podwójne oblicze? EM 4/99, s. 24-28
- Edukacja medialna - tarcza czy miecz? EM 1/02, s. 53-55
- Kto mieczem wojuje ... EM 4/02, s. 15-19

NOWAK ARLETA
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
- Czy można inaczej? EM 1/96, s. 33-35, (współautor: Wiesława Filipiak)

NOWAK ZBIGNIEW
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
- Pomysł na wykorzystanie Internetu w szkole. EM 2/01, s. 36

NOWAKOWSKA-BURYŁA ILONA
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Wykorzystanie komputera w edukacji przyrodniczej. EM 3/00, s. 45-47
- Postawy dzieci wobec mediów. EM 1/03, s. 31-34

O

OLCHOWSKI WOJCIECH
student Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Tylko pomyśl... EM 4/99, s. 33-35

OLEJNICZAK TOMASZ
Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
- Odczucia nauczycieli w przededniu reformy edukacji. EM 3/99, s. 18-20
- Przygotowujemy kadrę do zadań wynikających z reformy oświaty EM 4/02, s.13-15

OLESZKO TERESA
UMCS w Lublinie
-Media w przedszkolu. EM 4/01, s.41-43

OLĘDEREK BOŻENA
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie. EM 1/96, s. 49-50

OLSZEWSKA HELENA
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
- Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przygotowaniu medialnym studentów i pracowników. EM 4/00, s. 51-53 (współautor: Aldona Chachlikowska)

OSTROWSKI KAZIMIERZ
Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy
- Autorski program wychowania fizycznego. EM 2/01, s. 43-45

OSZMIAŃSKA HALINA
Wydawnictwo UAM Poznań

- VI Poznańskie Dni Książki Naukowej. EM 1/03, s. 64-65 (współautor: Iwona Maruszewska)

OŻARSKI PIOTR
Wojwódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
- Od zachwytu do uzależnienia. EM 4/01, s. 30-32

P

PANASIUK BERNARD
Gimnazjum w Zamościu
- Multimedialny Komputer w nauczaniu muzyki. EM 3/00, s. 47-49

PELCZAR WOJCIECH
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
- Perspektywy i zagrożenia edukacji medialnej w procesie kształcenia polonistycznego w szkole. EM 3/99, s. 42-47

PETTERSON RUNE
Szwecja
- Media w procesie nauczania - uczenia się w świetle badań. EM 3/97, s. 9-12
- Alfabetyzacja w nowym tysiącleciu. EM 3/00, s. 24-28

PĘCZKOWSKI RYSZARD
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
- Wczesnoszkolna edukacja medialna w Podstawach programowych. EM 1/98, s. 27-30 (współautor: Stanisław Dylak)

PĘKAŁA TADEUSZ
Zespół Szkół Zawodowych w Lipsku
- Lekcja otwarta przysposobienia obronnego. EM 3/97, s. 41-44
- Edukacyjny program "Testy". EM 3/97, s. 62-63- Program komputerowy "Alarm" jako element obudowy medialnej podręcznika do przysposobienia obronnego. EM 1/99, s. 61-65
(współautor: Piotr Zając)
- Zarządzanie kryzysowe w formie multimedialnej. EM 3/99, s. 50-53
- Wychowanie komunikacyjne w formie multimedialnej zabawy. EM 2/01, s. 58-60

PIEKAR MARIOLA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

- Konspekty zajęć zintegrowanych w klasie II szkoły podstawowej z wykorzystaniem technologii informacyjnej EM 4/02, s. 53-55

PIELACHOWSKI ADAM
Poznań
- Internet rajem dla klientów. EM 4/98, s. 59-60
- Satelita zamiast komórki? Przyszłość telefonii satelitarnej. EM 1/99, s. 69-71

PIELACHOWSKI JÓZEF
Poznań
- Dyrektor szkoły a media edukacyjne. EM 1/96, s. 30-32
- Media w praktyce. EM 2/96, s. 1-2
- Seminaria nauczycielskie Rady Europy poświęcone mediom w Edukacji. EM 2/96, s. 69-73
- Edukacja medialna - przedmiot szkolny czy luźne zapisy? (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 16-17
- Zastosowanie faxu jako europejskiego medium edukacyjnego. EM 1/97, s. 18-22
- Społeczeństwo informacji i mediów. EM 2/97, s.
12-14
- 11 lat nauczycielskiej fascynacji informatyką. EM 2/97, s. 50-53
- Możliwości edukacyjne społeczeństwa informacyjnego. EM 3/97, s. 13-15
- Informatyka jako przedmiot szkolny w programie i planach nauczania szkół średnich Europy. EM 3/97, s. 19-22
- Udział edukacji medialnej w kształtowaniu sylwetki absolwenta polskiej zreformowanej szkoły. EM 4/97, s. 20-23
- Tworzymy program nauczania (część pierwsza). EM 1/98, s. 16-18
- Komputerowe wzmacnianie zmysłów. EM 1/98, s. 64-66
- Tworzymy programy nauczania (część druga). EM 2/98, s. 20-23
- Generacja WWW. EM 2/98, s. 47-48
- Lekcja "kompetencyjna". EM 3/98, s. 22-26
- Wirtualny bliźniak Helsinek. EM 3/98, s. 47-48
- Jakość celów uczniowskich warunkiem wysokiej jakości kształcenia i wychowania. EM 4/98, s. 22-28
- Klasa szkolna, czyli kluczowe miejsce osiągania celów programu szkoły. EM 1/99, s. 28-36
- Klasa szkolna, czyli kluczowe miejsce osiągania celów programu szkoły (cz. II). Jak konstruować konspekt zajęć. EM 2/99, s. 9-13
- Jak porozumieć się w sprawie programu wychowawczego gimnazjum. EM 3/99, s. 9-14
- Czym jest edukacja czytelnicza? EM 4/99, s. 37-40
- Edukacja czytelnicza i medialna - scenariusze zajęć lekcyjnych. EM 1/00, s. 42-43
- Prasa i czasopismo - ramowy scenariusz zajęć edukacyjnych. EM 1/00, s. 44-47
- Koncepcja organizacji i planowania mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej (cz. 1). EM 3/00, s. 8-12
- Wyrównywanie szans edukacyjnych, czyli kto komu powinien dorównać. EM 3/00, s.21-24
- Rozwój i awans zawodowy nauczyciela. EM 4/00, s. 1-2
- Koncepcja organizacji i planowania mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej (cz. 2). EM 4/00, s. 4-8
- Nauczyciel a reforma edukacji - zmiana roli zawodowej i sytuacji prawnej. EM 3/01, s. 5-10
- Co jest treścią nauczycielskiego programowania, planowania, projektowania? EM 4/01, s.10-14
- Wybieranie optymalnego programu nauczania przez nauczycieli. EM 1/02, s. 11-15
- Sami klienci, czyli recepta na jakość szkoły. EM 2/02, s. 5-12
- Wychowanie - jak je programować w szkole?. EM 3/02, s. 11-14
- Książka i czytelnictwo - czy to już odwrót? EM 3/02, s. 48-52
- Jak opracować i nadzorować szkolny program profilaktyki. EM 1/03, s. 9-11

PIETRASZEWSKI MARIAN
Wydawnictwo eMPi2 w Poznaniu
- Edukacja medialna w szkole jutra. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 4
- Od redakcji. EM 3/97, s. 1-2
- Z nową reformą oświaty w nowe tysiąclecie. EM 1/98, s. 14-15
- Od redakcji. EM 3/98, s. 1-2
- Gimbida rusza. EM 2/99, s. 1-2
- Nagroda Edukacja 2000. EM 3/00, s. 1-2
- Targi czy przetargi książki? EM 1/02, s. 1-2

PIOTROWSKI MIROSŁAW
Szkoła Podstawowa w Grodysławicach
- Zastosowanie komputerów w nauczaniu historii. EM 2/99, s. 31-36

PLESIAK ALEKSANDRA
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Sieradzu
- Nauczanie ekonomiki handlu i towaroznawstwa w systemie blokowym z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. EM 3/01, s. 39-41 (współautor: Barbara Jarota-Halik)

POCZĘSNA JANINA
Politechnika Śląska
- Przygotowanie przyszłych nauczycieli przedmiotów technicznych do wykorzystania mediów w procesie kształcenia. EM 4/98, s. 35-39

POKRZYCKA LIDIA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Metodyka nauczania edukacji medialnej w Podyplomowym Studium Wiedzy o Społeczeństwie UMCS. EM 1/03, s. 61-62

POMIRSKA ZOFIA
Uniwersytet Gdański
- Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową. EM 2/01, s. 32-35

PONIATOWSKA JOANNA
Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
- Scenariusz zajęć interdyscyplinarnych z informatyki i plastyki realizowanych w kl. VI. EM 1/03, s. 44-45 (współautor: Antonina Poniewozik)

PONIEWOZIK ANTONINA
Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

- Scenariusz zajęć interdyscyplinarnych z informatyki i plastyki realizowanych w kl. VI. EM 1/03, s. 44-45 (współautor: Joanna Poniatowska)

POWIERZA ELŻBIETA
Zespół Szkół Medycznych w Poznaniu
- Media stosowane w szkołach medycznych. EM 2/96, s. 48-49
- Media w kształceniu medycznym. EM 2/01, s. 49-53 (współautor: Elżbieta Michalik-Szerszeń)

PULAK IRENA
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
- Sprawozdanie z 10 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym". EM 1/01, s. 60-61
- "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym". EM 1/02, s. 63- 64
- Sprawozdanie z 12. ogólnopolskiego sympozjum naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym" EM 4/02, s. 60-61

PUSZCZEWICZ BARBARA
Telewizja Polska S.A. w Warszawie
- Wiedza w 1213 pigułkach. EM 1/98, s. 30-35

Q

QUITTNER JOSHUA
USA
- Inwazja na naszą prywatność. EM 4/97, s. 47-49

R

RACZEK EWA
Przedszkole nr 36 w Poznaniu
- Przedszkole na targach. EM 1/96, s. 60-61

RĄCZKOWSKI WŁODZIMIERZ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Zdjęcia lotnicze w edukacji historycznej. EM 2/02, s. 39-44 (współautor: Violetta Julkowska)

RETKOWSKA DANUTA
Szkoła Podstawowa nr 5 Turku
- I etap reformy edukacji narodowej w ocenie nauczycieli i dyrektorów szkół. EM 1/01, s. 19-21 (współautor: Małgorzata Cieślak)

RIPPEL RAFAŁ
Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Opolu
- Multimedia w edukacji polonistycznej. EM 2/01, s. 55-58

ROGACZ-SIWIŃSKA ANNA
Szkoła Podstawowa w Chmielniku
- W drodze do Europy. EM 2/02, s. 12-14 (współautor: Damian Łęszczak)

RUTKOWSKI LEON
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Akustyka w szkole. EM 2/96, s. 23-27

S

SAPIŃSKI FELIKS
Vulcan Sp. z o.o. we Wrocławiu
- Vulcan dla szkoły. EM 1/96, s. 50-52

SAWICKA ANNA
Gimnazjum nr 8 w Szczecinie
- Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza. EM 3/01, s.10-16
- Od koncepcji realizacji Szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie. EM 1/02, s. 56-57 (współautor: Beata Berdyńska)

SIKORSKA OLCHA
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
- Tłok w Collegium Maius. EM 4/98, s. 67

SIKORSKA-FALBIRERSKA MAŁGORZATA
Szkoła Podstawowa w Mchach

- Kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach WDN. EM 1/03, s. 54-56

SKÓRKA STANISŁAW
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
- Zastosowanie hipermediów w dydaktyce (na przykładzie "Wirtualnej historii książki"). EM 3/98, s. 43-47

SKÓRZYŃSKA IZABELA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Pytanie o dialog... EM 1/97, s. 64-65
- Scenariusz lekcji dla klasy VII szkoły podstawowej. EM 4/98, s. 46-47
- Niezbędne minimum kompetencji dydaktycznych nauczyciela humanisty w zreformowanej szkole. EM 1/00, s. 13-16 (współautor: Violetta Julowska)
- W poszukiwaniu przestrzeni spotkania. O "innym" i teatrze w edukacji. EM 2/00, s.11-19
- Uczeń i nowa humanistyka. EM 2/00, s. 65-67

SKRAJNOWSKA BOŻENA
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
- Próba modernizacji wyposażenia szkół. EM 3/97, s. 71 (współautor: Maria Branecka)

SKRZEK STANISŁAW
- Multimedialna Encyklopedia Powszechna Fogra 2000. EM 4/99, s. 57-58

SKRZYPCZAK JÓZEF
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Miejsce podręcznika we współczesnej szkole. EM 1/96, s. 9-13
- Metody i narzędzia oceny podręczników szkolnych. EM 2/96, s. 17-22
- Treści programowe przedmiotu edukacja medialna. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 8-11
- Podręcznik a inne środki dydaktyczne. "Obudowa" podręcznika. EM 2/97, s. 8-12
- Samodzielna "obudowa" podręcznika; podstawy projektowania materiałów dydaktycznych (część pierwsza). EM 4/97, s. 7-11
- Samodzielna "obudowa" podręcznika; podstawy projektowania materiałów dydaktycznych (część druga). EM 1/98, s. 4-8
- Podręcznik w roli narzędzia kontroli wiedzy ucznia (część pierwsza). EM 2/98, s. 14-19
- Podręcznik w roli narzędzia kontroli wiedzy ucznia (część druga). EM 3/98, s. 11-17
- Podręcznik w roli narzędzia kontroli wiedzy ucznia (część trzecia). EM 4/98, s. 7-13
- Charakter i rola ilustracji w podręczniku szkolnym. EM 1/99, s. 4-10
- Tak zwany "system organizacyjno-metodyczny" podręcznika i jego elementy. EM 2/99, s. 18-24
- Wokół pojęcia modelu-wzorca podręcznika i jego odwzorowania (trochę teorii). EM 3/99, s. 21-26
- O tzw. podręcznikach programowanych słów kilka (cz. 1). EM 3/00, s. 37-42
- O tzw. podręcznikach programowanych słów kilka (cz. 2). Programy tzw. mieszane. EM 4/00, s. 14-19
- O tzw. podręcznikach programowanych słów kilka (cz. 3). EM 1/01, s. 22-29

SŁOPIEŃ STANISŁAW
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
- Europejska współpraca szkół w zakresie infrastruktury informatycznej nauki (EUNIS). EM 3/97, s. 68-71

SMOLEŃ-PRZYBYLSKA ALFREDA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- 30 lat Zakładu Technologii Kształcenia UAM w Poznaniu. EM 1/96, s. 44-48
- Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 1/96, s. 54
- Konferencje o mediach. EM 1/98, s. 78
- Konferencje o mediach. EM 2/98, s. 74-76
- Konferencje o mediach. EM 3/98, s. 60-61
- Konferencje o mediach. EM 4/98, s. 68
- Konferencje o mediach. EM 1/99, s. 80-81
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/99, s. 57-59
- Sala imienia Profesora Leona Leji. EM 3/99, s. 69-70
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/99, s. 70-71
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 4/99, s. 71-72
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 1/00, s. 70 -71
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/00, s. 68-69
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/00, s.71-72
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 1/01, s. 68
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/01, s. 65-67
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/01, s.66
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 1/02, s. 68
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 2/02, s. 67-68
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 3/02, s. 59
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 4/02, s. 62
- Konferencje o mediach (i nie tylko). EM 1/03, s. 66

SOBECKA-SZCZEŚNIAK KLAUDIA
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 13 w Poznaniu
- Programy do nauki pisania i czytania dla dzieci. EM 4/99, s. 52-54
- Miejsce zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zreformowanej szkole. EM 1/02, s. 19-20

SOBIEŃ ALDONA
Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Bydgoszczy
- Polacy nie gęsi, swój ... Internet mają. EM 3/01, s. 31-34

SOBKOWIAK WŁODZIMIERZ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Słownik z dostępem fonetycznym w nauce języka angielskiego. EM 1/98, s. 42-44

SOBKÓW JOANNA
Wydawnictwo eMP2 w Poznaniu
- Wyjazd studyjny członków PTTiME do Wilna. EM 3/01, s. 63-64

SOCHA RAFAŁ M.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Internet w edukacji europejskiej. EM 4/97, s. 44-47
- Internet. Nie tylko dla polonistów. EM 3/98, s. 51-52
- Wykorzystanie sieci Internet w szkołach średnich. EM 3/99, s. 26-35
- Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. EM 3/99, s. 68
- Pracownia internetowa w każdej szkole. EM 4/99, s. 12-13
- Gazety i czasopisma on-line. EM 4/99, s. 59-61

SOKOŁOWSKI MAREK
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
- Audiowizja i kościół. EM 3/97, s. 29-34
- Telewizyjny świat agresji. EM 4/98, s. 13-22
- Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej. EM 1/00, s. 33- 35
- Historia na ekranie - konteksty, mity, interpretacje. EM 2/00, s.25-30
- Kształtowanie wizerunku polityków w mediach Em 4/02, s. 29-32 (współautor: Magdalena Cichowska)

SOPICKA HALINA
Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
- Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej. EM 2/02, s. 51-52 (współautor: Mirosław Karolak)

SOSNOWSKA WIOLETTA
Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu
- Wykorzystanie gustu w nauczaniu języków obcych. EM 1/98, s. 44-49

SOSNOWSKI JAN
Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu
- Współpraca polsko-niemiecka inspiracją do nowoczesnego kształcenia w szkołach włókienniczo-odzieżowych. EM 2/96, s. 50-51
- "Grafis" system do konstruowania odzieży. EM 1/97, s. 60-61
- Seminarium na temat komputerowego konstruowania odzieży w polskich szkołach zawodowych. EM 2/97, s. 66-68
- Doskonalenie kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży. EM 1/98, s. 77

SOSNOWSKI TOMASZ
Uniwersytet w Białymstoku
- Modele ojcostwa w wybranych programach telewizyjnych. EM 3/02, s.19-22

SOWIŃSKA BOŻENA
Gimnazjum w Mroczy
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych (wyniki badań). EM 1/02, s. 36-38
- Biblioteki szkolne w Interkl@sie. EM 1/02, s. 41-43
- Przygotowanie "Encyklopedii szkoły" jako przykład pracy z uczniami metodą projektu. EM 3/02, s. 37-39

STANISZEWSKA GRAŻYNA
- Drodzy Czytelnicy! EM 3/01, s. 1-2

STASZAK BOGUMIŁA
Gimnazjum w Golinie
- Realizacja ścieżki edukacja europejska w Publicznym Gimnazjum w Golinie. EM 2/01, s. 19-21

STEFANOWSKI RYSZARD
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Oddział Wielkopolski
-Program kształcenia nauczycieli w dziedzinie informatyki "Intel - Nauczanie ku Przyszłości". EM 4/01, s. 35-39

STĘPIEŃ ANNA
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Katowicach
- Komputer - przyjaciel czy wróg? EM 2/02, s. 36-38

STRÓŻYŃSKI KLEMENS
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu
- Naszym zdaniem - rekomendacje podręczników do języka polskiego. EM 1/97, s. 52-57 (współautor: Barbara Bernsdorf-Melanowicz)
- Partnerstwo na CD-ROM. EM 4/99, s. 54-56
- Technologia informacyjna dla humanistów. EM 1/01, s. 41-45
- Podręczniki - problem wyboru. EM 3/01, s. 53-56

STRUŚ MARIA
Szkoła Podstawowa nr 12 w Poznaniu
- Scenariusz dnia aktywności dzieci w klasie pierwszej. EM 3/97, s. 38-40

STRYKOWSKA JUSTYNA
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
- Telewizja i nastolatki. EM 2/96, s. 64-65
- Konflikty w rodzinie a media. EM 3/97, s. 34-37
- Dojrzewanie w kulturze mediów. EM 4/97, s. 17-20
- Wychowanie w zreformowanej szkole. EM 1/99, s. 48-50
- Jak kształtować umiejętności skutecznego porozumiewania się. EM 3/99, s. 15-17
- Modelowanie jako mechanizm wyjaśniający oddziaływanie mediów. EM 2/00, s. 38-41

STRYKOWSKI WACŁAW
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Nasze czasopismo. EM 1/96, s. 1-2
- Media i edukacja. EM 1/96, s. 4-8
- Rola mediów w edukacji. EM 2/96, s. 4-10
- Edukacja medialna - nowość wśród obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących. (Dyskusja w sprawie edukacji medialnej w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących). EM 1/97, s. 5-7
- Słowo wstępne. EM 2/97, s. 1-2
- Kształcenie multimedialne w pracy szkoły. EM 3/97, s. 4-8
- Pedagogika medialna. EM 4/97, s. 4-7
- Reformowanie edukacji. EM 1/98, s. 1-2
- Media w edukacji: kierunek prac badawczych. EM 2/98, s. 4-9
- Po pedagogikę medialna do Poznania. EM 1/99, s. 1-2
- Projektowanie zajęć dydaktycznych w świetle założeń reformy. EM 2/99, s. 4-8
- Studium Podyplomowe Edukacji Czytelniczej i Medialnej. EM 3/99, s. 1-2
- Poznawanie uczniów ważnym ogniwem pracy nauczyciela. EM 3/99, s. 4-8
- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media a Edukacja". EM 4/99, s. 1-2
- Podstawy teoretyczne kształcenia i wychowania w zreformowanej szkole. EM 4/99, s. 4-11
- Wpływ mediów na edukację XXI wieku. EM 1/00, s. 1-2
- Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu. EM 1/00, s. 4-7
- Operacyjne formatowanie celów kształcenia. EM 3/00, s.4-8
- Jaka edukacja w XXI wieku? EM 1/01, s. 1-2
- Standardy wyposażenia i obudowy medialnej elementem reformy edukacji.EM 1/01, s. 4-7
- Drodzy Czytelnicy. EM 2/01, s. 1-2
- Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokratycznym. EM 4/01, s. 23-28 (współautor: Maria Kaniewska)
- Jak zmieniać edukację? W świetle raportów oświetowych. EM 1/02, s. 5-11
- Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej EM 4/02, s. 5-13

STRZELECKA KRYSTYNA
Wydawnictwo eMPi2 w Poznaniu
- Targi książki szkolnej "Edukacja '97". EM 2/97, s. 63-64
- Od redakcji. EM 4/97, s. 1-2
- "Edukacja '98". EM 2/98, s. 62-63
- Targi w Wiedniu. EM 1/99, s. 78
- Czy pojawią się w szkołach nowoczesne podręczniki. EM 3/00, s.58-59

SUCHOŃSKI ADAM
Uniwersytet Opolski
- Standardy obudowy medialnej dla potrzeb edukacji historycznej na przykładzie wybranych państw europejskich. EM 4/98, s. 29-34
- Podwójne obrazy w szkolnej edukacji historycznej. EM 4/00, s. 44-46

SURMACZ IRENA
Szkoła Podstawowa w Lublinie

- Biegający, śpiewający Pitagoras. EM 3/02, s. 59 (współautor: Barbara Lesiewicz)

SYSŁO MACIEJ M.
Uniwersytet Wrocławski
- Technologia informacyjna a edukacja medialna. EM 1/98, s. 19-27

SZCZEPANIEC HALINA
Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie
- Zastosowanie komputera w pracy domowej uczniów w ramach lekcji chemii. EM 3/98, s. 38-39
- Zastosowanie komputera przy pisaniu referatów w ramach lekcji chemii. EM 3/99, s. 48-50

SZCZEPAŃSKA EWA
Gimnazjum i Liceum w Szamotułach

- Edukacja filmowe w praktyce szkolnej i nowych programach nauczania języka polskiego w szkołach kończących się maturą EM 4/02, s. 45-52

SZCZERBA EWA
Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie

- Komputerowe wspomaganie w rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. EM 1/03, s. 48-51

SZCZERBA JOANNA
studentka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie
- Moje pierwsze ABC. EM 1/97, s. 58

SZCZOTKIEWICZ ROMUALD
Szkoła Podstawowa w Giewartowie
- Skąd brać środki na media? EM 1/97, s. 36-37

SZYMKO DANUTA
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
- Internet - medium (nie)osiągalne dla niewidomych. EM 1/99, s. 67-69
- Scenariusz zajęć edukacji czytelniczej w klasie IV szkoły podstawowej. EM 3/00, s. 55 (współautor: Iwona Wolicka)

Ś

ŚLIWERSKI BOGUSŁAW
Uniwersytet Łódzki
- Media a edukacja szkolna. Zagrożenia czy szanse? EM 4/97, s. 12-16

ŚMIGIELSKI JERZY
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu
- Metoda projektów w edukacji. EM 2/01, s. 46-49

T

TABOŁ SEBASTIAN
Uniwersytet Opolski

- Cyberuzależnienia. EM 1/03, s. 26-31

TABOR - WITOŃ LILIANA
Zespół Szkół Zawodowych w Tarnobrzegu
- Scenariusz zajęć z języka polskiego. Propozycja pierwsza. EM 4/98, s. 48-49
- Scenariusz zajęć z języka polskiego. Propozycja druga. EM 1/99, s. 56-57
- Scenariusze zajęć z języka polskiego. Propozycja trzecia. EM 2/99, s. 37-38
- Wykorzystanie pakietów multimedialnych w edukacji humanistycznej. EM 4/01, s. 44-49

TALARCZYK-GRUBAŁA MONIKA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Reality show - rzeczywistość czy show? EM 4/01, s. 32-35
- Scenariusz lekcji języka polskiego. EM 4/01, s. 52-53
- Szkolne echa studiów nad płcia kulturową. EM 2/02, s. 29-31
- Scenariusz lekcji języka polskiego dla II klasy gimnazjum. EM 2/02, s. 46-47
- Film animowany w szkole - propozycje dydaktyczne. EM 1/03, s. 51-53

TALARCZYK ZOFIA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
- Przykład realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej. EM 4/01, s. 54-56

TAMBERG SŁAWOMIR
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
- CD-ROM dla dzieci. EM 2/97, s. 48-49

TARNAŚ MACIEJ
Uniwersytet Warszawski
- Projekty europejskiej edukacji zdalnej. EM 1/96, s. 27-29

7 Targi Książki Edukacyjnej EDUKACJA 2000. EM 1/00, s. 70

TEREBECKA BEATA
Poznań
- Krakowskie "wspominki"... EM 1/99, s. 77
- Edukacja '99 raz jeszcze. EM 2/99, s. 56

TERELAK ŁUCJA
Szkoła Podstawowa w Damnie
- Moja Rekomendacja: Program Power Point. EM 4/00, s.59-60

TOMALAK MARIA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie
- Zastosowanie systemu edukacyjnego PUS w nauczaniu integralnym. EM 2/98, s. 34-35

TOMALSKA HALINA
Wyższa Szkoła Biznesu Louis Universitet w Nowym Sączu
- O najnowszych tendencjach w dydaktyce historii. EM 2/ 00, s. 54-56

TOMCZAK KRZYSZOF
Wydawnictwo eMP2
-Informatyka w szkole w innych dziedzinach nauczania. EM 4/01, s. 61-62

TOPOL PAWEŁ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Kilka słów o SuperMemo. EM 2/96, s. 56-58
- Komputery multimedialne. EM 1/97, s. 39-42

TYRAŁA PAWEŁ
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- Symulatory lotnicze - wyrafinowane narzędzia dydaktyczne. EM 1/97, s. 47-52
- Strategie pedagogiczne w dydaktyce symulacji lotniczej. EM 2/97, s. 34-37

U

ULFIK-JAWORSKA IWONA
Katolicki Uniwersytet Lubelski

- Treść programów emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych - raport z badań (część 1). EM 1/03, s. 17-21 (współautor: Maria Braun-Gałkowska, Aleksandra Gala)

V

VIRUS
- Rzeczywistość wirtualna. Pionierzy. EM 1/96, s. 43-44
- Rzeczywistość wirtualna. DYBY. EM 2/96, s. 41
- Rzeczywistość nie całkiem wirtualna. Śmiercionośny Internet. EM 1/97, s. 37-38
- Rzeczywistość wirtualna. Superdiagnoza. EM 2/97, s. 32-33
- Rzeczywistość wirtualna. Rewelacyjna klipodydaktyka. EM 3/97, s. 52-53
- Rzeczywistość wirtualna. Paparazzi - androidy mediów. EM 4/97, s. 37-38
- Rzeczywistość wirtualna. Diabeł w mediach. EM 1/98, s. 49-50
- Rzeczywistość wirtualna. Tytulatura wirtualna. EM 2/98, s. 41-42
- Rzeczywistość wirtualna. Bon edukacyjny, czyli pieniądz wirtualny. EM 3/98, s. 41-42
- Rzeczywistość wirtualna. Multikino. EM 4/98, s. 51-52
- Rzeczywistość wirtualna. Oranżowanie reformy. EM 1/99, s. 65-66
- Rzeczywistość wirtualna. Numeromania, czyli człowiek z kodu. EM 2/99, s. 44-45
- Rzeczywistość wirtualna. Nicowanie. EM 3/99, s. 54
- Rzeczywistość wirtualna. Magia liczb. EM 4/99, s. 35-36
- Rzeczywistość wirtualna. Audiotela - edukacja. EM 1/00, s.41-42
- Rzeczywistość (nie)wirtualna. Historia nauczycielką życia. EM 2/00, s. 48
- Rzeczywistość wirtualna. Nowe, niezwykłe miary. EM 3/00, s. 54
- Rzeczywistość wirtualna. Magia Wielkich Liter. EM 4/00, s.54
- Rzeczywistość wirtualna. Megagigamarket. EM 1/01, s. 45-47
- Rzeczywistość wirtualna. Dyplomowanie kapturowe. EM 2/01, s. 53-54
- Rzeczywistość wirtualna. Supermowa balonowa. EM 3/01, s. 46-47
- Rzeczywistość wirtualna. Analfabeta funkcjonalny. EM 4/01, s. 49-50
- Rzeczywistość wirtualna. Android audialny, czyli bezduszny. EM 1/02, s. 51-53
- Rzeczywistość wirtualna. Odwieczna wojna poezji i prozy. EM 2/02, s. 50
- Rzeczywistość wirtualna. Szczęki androida, czyli stomatologia ewolucyjna. EM 3/02, s. 47-48
- Rzeczywistość wirtualna. Android naddźwiękowy. EM 4/02, s. 44-45
- Rzeczywistość wirtualna. O wyższości przedmiotów nad innymi częściami mowy, czyli o nieograniczonej kreatywności urzędników. EM 1/03, s. 56-57

W

WACH-KĄKOLEWICZ ANNA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Gry komputerowe szansą edukacji jutra?. EM 1/00, s.30-32
- Wizualne projektowanie informacji - sprawozdanie z sympozjum. EM 1/00, s.64-65
- Gry komputerowe - niewinna zabawa czy zagrożenie ? EM 1/01, s. 30-34
- Alfabetyzacja wizualna - Konferancja 2001. EM 1/01, s. 64-65
- Kształcenia zdalne przez Internet. EM 1/02, s. 25-29

WALCZAK MARIAN
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

- Interaktywna satelitarna telewizja edukacyjna - pierwsze doświadczenia, pierwsze problemy. EM 3/02, s. 44-47 (współautor: Zdzisław Lekiewicz)

WALKIEWICZ MARIA
Gimanzjum w Książkach
- Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej oraz edukacji filozoficznej realizowany w pracowni komputerowej. EM 2/02, s. 52- 55

WARGUŁA KRYSTYNA
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
- Zadania dydaktyczne mediów w pracy projektowej na lekcjach języka obcego. EM 2/01, s. 37-41

WATOŁA ANNA
Uniwersytet Śląski
- Komputer w przedszkolu.EM 3/01, s. 21-23

WAWRZAK-CHODACZEK MIROSŁAWA
Uniwersytet Wrocławski
- Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła. EM 1/01, s. 34-37

WAWRZKIEWICZ KRYSTYNA
Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie
- Unia Europeiska wczoraj, dziś, jutro... EM 1/02, s. 64-65

WAWRZYNIAK-DORABIAŁA MAŁGORZATA
Gimnazjum w Warcie
- Encyklopedie Multimedialne PWN. EM 1/01, s.51-52

WEGNER-MARUSZEWSKA IWONA
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Reminiscencje z 41 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. EM 1/96, s. 61-63
- Targi książki. EM 1/97, s. 66-68
- Spotkanie z książką naukową. EM 1/98, s. 73-74
- Wiosenne spotkania z książką we Wrocławiu. EM 2/98, s. 63-64
- Dni książki nad Brdą. EM 3/98, s. 60
- O spotkaniach z książką naukową - wiosennych i jesiennych. EM 3/99, s. 65-67
- Róg obfitości z książką naukową (i nie tylko). EM 1/00, s. 65-69
- Wiosenny urodzaj, czyli o targach książki. EM 3/00, s.63-65
- Uniwersyteckie publikacje za granicą. Spotkanie z wielkim światem książek we Frankfurcie. EM 1/01, s. 62-63
- Wiosna z książką. EM 2/01, s. 64-65
- Targi małe i duże. EM 3/01, s. 61-62

WIĘCH JAN
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
- VI Giełda Szkolnictwa Zawodowego. EM 4/97, s. 60-61

WIŚNIEWSKI WOJCIECH
Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
- Telewizyjny Uniwersytet Otwarty. EM 1/02, s. 21-25 (współautor: Janusz Haman)

WITKOWSKI IRENEUSZ
Szkoła Podstawowa w Chmielinku
- Konspekt lekcji matematyki w kl. VII z zastosowaniem mediów. EM 2/97, s. 26-27
- Wystawa prac uczniów z techniki i informatyki. EM 2/97, s. 65-66
- Moda szkolna a edukacja. EM 2/98, s. 39-41
- Seminarium "Konstruowanie programów nauczania". EM 2/99, s. 54
- Media w szkołach francuskich. EM 2/99, s. 55
- Jak w praktyce można zrealizować edukację medialną w szkole podstawowej. EM 4/99, s. 47-48
- Program rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Chmielniku. EM 1/01, s. 11-18

WŁOCH STANISŁAWA
Uniwersytet Opolski

- Kształcenie wczesnoszkolne wobec oferty multimedialnych programów edukacyjnych. EM 3/02, s. 23-28 (współautor: Tatiana Kłosińska)

Wojna o Internet. EM 2/96, s. 42-45

WOJDON JOANNA
Uniwersytet Wrocławski

- Gry, które uczą historii. EM 1/02, s. 45-48

WOJTUŚ DOROTA
Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
- Wpływ zastosowania technologii informatycznych na zmianę roli nauczyciela. EM 4/01, s. 39-41

WOLICKA IWONA
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Świnoujściu
- Scenariusz zajęć edukacji czytelniczej w klasie IV szkoły podstawowej. EM 3/00, s. 55 (współautor: Danuta Szymko)

WOŁODŹKO ANDZRZEJ
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Komputer w kształceniu uczniów szkół rolniczych. EM 1/02, s. 48-49

WOŹNICZAK URSZULA
Absolwentka Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej
- Podyplomowe Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej. EM 3/01, s. 64-65 (współautorki: Ewa Jagielska-Judek, Maria Monika Klein)

WROŃSKA MARTA
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
- Telewizja jako medium oddziaływania na dzieci i młodzież. EM 1/98, s. 9-14
- Podwójne oblicze mediów - "podstępne" wyzwanie telewizji. EM 1/99, s. 11-15

WRÓŻYŃSKA HALINA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaiu
- Stanowienie celów operacyjnych w bloku humanistycznym. EM 2/00, s. 41-43

WSZOŁKOWSKI EUGENIUSZ
Kuratoriu Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile
- Wykorzystywanie szkolnych pracowni komputerowych. EM 3/01, s. 23-26

WYRWA EMILIA
Gimnazjum nr1 w Turku
- Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej w klasie gimnazjum. EM 3/00, s. 56

WYRWA MACIEJ
Szkoła Podstawowa nr 12 w Poznaniu
- Wykorzystanie programu Virtual Network Computing na lekcjach informatyki. EM 1/01, s. 53-55

Z

ZAJĄC ANTONI
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
- Multimedialne infostrady. EM 1/96, s. 14-21
- V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Media w kulturze, nauce i oświacie". EM 1/98, s. 75-76

ZAJĄC PIOTR
Politechnika Warszawska
- Program komputerowy "Alarm" jako element obudowy medialnej podręcznika do przysposobienia obronnego. EM 1/99, s. 61-65
(współautor: Tadeusz Pękała)

ZEMAN ELŻBIETA
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Gdyni
- Zapoznanie uczniów z multimediami. EM 3/98, s. 39-40

ZESPÓŁ FUNDACJI EDUKACJI EKONOMICZNEJ
- ABC Interklasy. EM 3/01, s. 27-30

ZIEMBIŃSKI ANDRZEJ
student Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie
- Przemoc w mediach - gry komputerowe. EM 3/99, s. 56-58

Ż

ŻARKIEWICZ-PACEK
Uniwersytet Śląski
- Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym. EM 1/02, s. 32-35

ŻELICHOWSKA MARTA
studentka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie
- Program telewizyjny "Luz". EM 1/96, s. 57-58

ŻUŁAWSKI ANDRZEJ
Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie
- Uniwersytet wirtualny. EM 4/97, s. 25-28

 

Zamów pismo pocztą elektroniczną

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Wacław Strykowski
Redakcja:
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
ul. Słowackiego 20, 60-823 Poznań
tel. (061) 829-28-31, fax (061) 829-28-30
e-mail: kaniews@main.amu.edu.pl
Wydawca:
Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
ul. Stawna 8/6, 61-759 Poznań
tel. (061) 851-76-61, fax (061) 853-06-76


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu