Prenumerata

Kwartalnik "Edukacja Medialna" dostępny jest w prenumeracie. Zamówienia można składać w ciągu całego roku, od dowolnego numeru pisma.

Wysokość biżącej prenumeraty wynosi 32zł za 2003 r.

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

 • Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
  ul. Stawna 8/6, 61-759 Poznań
  PKO-BP I O/Poznań
  10204027-776527-270-11
 • Rejonowy Urząd Poczty
  ul. Jagiellońska 6, 86-950 Bydgoszcz
  Bank Pocztowy S.A.
  Centrum Rachunków Skonsolidowanych
  13200019-990011-17004-201001-10380-0
  z dopiskiem "PRENUMERATA"

Aby dokonać prenumeraty, należy wypełnić blankiet pocztowy lub bankowy z zaznaczeniem liczby zamawianych egzemplarzy i dokonać wpłaty. Zaprenumerowane egzemplarze przesyłane są na adres prenumeratora przesyłką pocztową zwykłą jako druk.

Numery archiwalne można zamówić wyłącznie w Wydawnictwie eMPi2. Oferta ważna do wyczerpania nakładu.

 Prenumeratę można również zamówić pocztą elektroniczną w Wydawnictwie eMPi2.

 

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Wacław Strykowski
Redakcja:
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
ul. Słowackiego 20, 60-823 Poznań
tel. (061) 829-28-31, fax (061) 829-28-30
e-mail: kaniews@main.amu.edu.pl
Wydawca:
Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
ul. Stawna 8/6, 61-759 Poznań
tel. (061) 851-76-61, fax (061) 853-06-76


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu