Redakcja

Czasopismo redaguje zespół w składzie:

Wacław Strykowski - redaktor naczelny
Józef Pielachowski - zastępca redaktora naczelnego
Maria Kaniewska - sekretarz redakcji
Irena Lewandowska - redakcja stylistyczna
Krystyna Strzelecka - menedżer czasopisma
Mariusz K±kolewicz - członek
Elżbieta Matyjaszczyk - członek
Marian Pietraszewski - członek

 

Redakcja:
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
ul. Słowackiego 20, 60-823 Poznań
tel. (061) 829-28-31, fax (061) 829-28-30
e-mail: kaniews@main.amu.edu.pl
Wydawca:
Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
ul. Stawna 8/6, 61-759 Poznań
tel. (061) 851-76-61, fax (061) 853-06-76


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu