About


e-mail: soroko@amu.edu.pl
tel. (work) 0 61 829 2305

Curriculum vitae CV Emilia SOROKO EN

Imię i nazwisko: Emilia Soroko

Data i miejsce urodzenia: 1979-06-23 Poznań

Adres miejsca pracy: 60-568 Poznań, find ul. Szamarzewskiego 89a, Instytut Psychologii UAM, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej; Pok. 109

Kwalifikacje naukowe:

2003 – magister psychologii; UAM, Poznań; praca magisterska: pt. ?Regulacja i dysregulacja emocji a zaburzenie osobowości borderline? (pod kierunkiem prof. Lidii CIERPIAŁKOWSKIEJ).

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii; UAM, Poznań; praca doktorska: ?Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania? (promotor: prof. Władysław J. PALUCHOWSKI; recenzenci: prof. Anna SUCHAŃSKA, prof. Maria STRAŚ-ROMANOWSKA)

Stanowiska uniwersyteckie i miejsca pracy:

2003-2004    psycholog szkolny (nauczyciel kontraktowy), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie Nowotomyskim

2003-2007    Międzywydziałowe Studia Doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, UAM

2007 – 2008    adiunkt, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu, Pracownia Komputerowych Systemów Interpretacyjno?Diagnostycznych (od lutego 2008 ? Zakład Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki)

2008 – dziś    adiunkt, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej

Funkcje uniwersyteckie:

2005 – 2014    Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Programowych i Innych Trybów Kształcenia z Zakresu Psychologii / Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Studiów Stacjonarnych

Zainteresowania naukowe:

Zaburzenia osobowości, diagnoza kliniczna, narracja, autonarracja, analiza treści, badania jakościowe w psychologii,  psychoanaliza, metafora w psychologii, psychoterapia psychodynamiczna

Udział w projektach badawczych:

Grant nr N N106 052537 – grant własny, kierownik projektu – Autonarracyjność wypowiedzi oraz typy autonarracji u osób o różnym poziomie organizacji osobowości. (2009-2014)

Grant KBN nr 2 H 01F 037 23 – pracownik pomocniczy – pomoc przy konstruowaniu metody badawczej (styczeń-czerwiec 2003) oraz kodowanie wyników (styczeń 2004). Osobowościowe uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniami osobowości borderline. Kierownik projektu: prof. Lidia CIERPIAŁKOWSKA, główny wykonawca: dr Dominika GÓRSKA

Prowadzone zajęcia:

Kierunki zewnętrzne (ćwiczenia):
Psychologia kliniczna, Psychologia ogólna; Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej;

Kierunki zewnętrzne (wykład):
Psychologia kliniczna, Pomoc psychologiczna

Psychologia (ćwiczenia i konwersatoria):
Strategie terapeutyczne, Psychoterapia grupowa, Podstawowe umiejętności diagnostyczne ? rozmowa i obserwacja; Podstawowe umiejętności diagnostyczne ? techniki testowe; Diagnoza psychologiczna ? studium przypadku; Podstawy diagnozowania funkcjonowania grup i systemów, Podstawy diagnozowania działania jednostki, Diagnoza psychologiczna ? podstawowe kompetencje; Wprowadzenie do psychologii, Typy umysłu, Warsztaty twórczości, Warsztaty umiejętności społecznych, Warsztaty uczenia się, Trening komunikacji, Metody generowania i analizy autonarracji, Podstawowe umiejętności pomagania.

Psychologia (wykład):
Narracje w psychologii, Narracje w psychologii klinicznej, Narratives in psychopathology

Studia podyplomowe:
Autoprezentacja w procesie rekrutacji (Studium Podyplomowe – Psychologia w zarządzaniu; Instytut Psychologii UAM).
Postępowanie diagnostyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną ? Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska).

Funkcje pozauczelniane:

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów

Comments are closed.