Home

Zapraszam Cię do pobytu na stronie, dzięki której dzielę się moimi zainteresowaniami naukowymi i nie tylko.

Znajdziesz tutaj informacje oficjalne o mnie (ABOUT) i moją działalność naukową (PAPERS & CONFERENCES). Kolejne zakładki poświęcam dydaktyce (TEACHING), sprawom Instytutu Psychologii UAM (IP OFFICE) oraz współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami lub zespołami praktyków (IN COLLABORATION).

Emilia


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *