© SKNG 2010

Sekcja geografii społeczno-ekonomicznej

Opiekunem sekcji społeczno-ekonomicznej jest dr Tomasz Kossowski. Kierownikiem jest Filip Bebenow (III rok geografii). Sekcja liczy dziś ponad 20 członków (w tym 2 doktorantów): Filip Bebenow, Radosław Bul, Magdalena Ciesielska, Łukasz Czapliński, Dominika Dębińska, Sylwia Dusza, Aneta Gołąbek, Paweł Gońda, Janusz Górny, Urszula Gracz, Magdalena Guderska, Magda Kaźmierczyk, Bartłomiej Kołsut, Magdalena Krakowska, Aneta Króliczak, Katarzyna Kubiak, Radosław Kulupa, Artur Michalak, Daria Miraszewska, Daniel Nitschke, Stefan Ogorzałek, Katarzyna Oleszczuk, Alicja Pawłowska, Barbara Stanek, Agata Staszak, Agnieszka Zabarska.
Członkowie realizują projekty badawcze związane z szeroko pojętą geografią społeczno-ekonomiczną – geografii ludności, osadnictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa, usług, a także geografii politycznej. Sekcja ściśle współpracuje z Sekcją Gospodarki Przestrzennej.
W ostatnim czasie (2007 – 2010) realizowano główne projekty badawcze, angażujące uwagę większości członków Sekcji Geografii Społeczno-Ekonomicznej:

  • inwentaryzację działalności usługowej miasta i gminy Międzyzdroje,
  • pozatechniczne aspekty rewitalizacji linii kolejowej 357 Sulechów – Luboń k. Poznania (w tym dla celów turystycznych),
  • projekt „Kampus UAM – stan i perspektywy”,
  • opracowanie rozdziałów związanych z działalnością człowieka w geograficznej monografii miasta i gminy Międzyzdroje.
Poza tym rozwijamy pracę indywidualną, której wyniki członkowie Sekcji prezentują podczas wielu konferencji naukowych i warsztatów badawczych.

Z HISTORII SEKCJI SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ

Badania z zakresu szeroko pojętej geografii społeczno - ekonomicznej były prowadzone przez Koło Geografów już w okresie przedwojennym. W tamtym czasie działalność młodych geografów koncentrowała się głównie na tym, by jak najwięcej się nauczyć i poznać. Organizowano liczne wycieczki, poznawano metody pracy naukowej oraz podejmowano się prób samodzielnych opracowań naukowych. Po drugiej wojnie światowej zaczęła zaznaczać się tendencja do prac w grupach specjalistycznych. Warto zauważyć, że prace w sekcji społeczno - ekonomicznej prowadzone są nieprzerwanie od 1945 roku. Często badania prowadzono w ramach tzw. grup problemowych razem z pozostałymi sekcjami. Nierzadko też studenci podejmowali się indywidualnych prac naukowych. Członkowie sekcji przez te wszystkie lata aktywnie uczestniczyli w życiu SKNG: organizowali wyjazdy, wycieczki, brali udział w seminariach oraz w obozach naukowych (od 1973 r. na Wolinie). Sekcja Geografii Społeczno – Ekonomicznej prowadziła prace badawcze już na pierwszym obozie naukowym na wyspie Wolin w 1973 roku. Członkowie sekcji podjęli się próby scharakteryzowania przebiegu procesu rozwoju ludności Lubinia w okresie powojennym. W kolejnych latach oceniano wykorzystanie miejsc noclegowych w różnych okresach roku w domach wczasowych FWP. Badano także terytorialne pochodzenie wczasowiczów. W roku 1976 sekcja ekonomiczna wzięła aktywny udział w akcji „Gmina terenem racjonalnego kształtowania środowiska człowieka”. Pierwsze badania objęły teren gminy Kołczewo, której wyodrębnienie w podziale administracyjnym wg geografów było bezcelowe (w tym samym roku gminę zlikwidowano). Kolejne badania były prowadzone na terenie gminy Wolin. Dotyczyły m.in. kierunków użytkowania gruntów rolnych oraz oceny istniejącej sieci usług. W latach 1979 - 2001 prace badawcze dotyczyły gminy Dziwnów. Sekcja opracowywała zagadnienia z zakresu osadnictwa, ludności, rolnictwa, przemysłu i turystyki. Podsumowaniem badań była praca dotycząca perspektyw rozwoju gminy Dziwnów. Kolejne badania skoncentrowały się wokół Wolińskiego Parku Narodowego. Członkowie sekcji społeczno - ekonomicznej prowadzili badania nad ruchem oraz zagospodarowaniem turystycznym WPN. Ponadto badania objęły także problem dostępności komunikacyjnej Parku oraz zróżnicowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze projektowanej otuliny WPN. Przedmiotem badań sekcji w latach 2006 - 2009 była struktura społeczno - ekonomiczna Miasta i Gminy Międzyzdroje oraz Miasta i Gminy Wolin. Obecnie trwają prace redakcyjne nad monografią Międzyzdrojów – uaktualnionym w stosunku do wersji z 1989 roku kompleksowym opisie jednostki. Sekcji Geografii Społeczno – Ekonomicznej przypadły w udziale rozdziały związane z działalnością człowieka. W ostatnich latach podejmowano się niejednokrotnie dość trudnych badań dotyczących m.in. konfliktów na linii miasto Międzyzdroje - Woliński Park Narodowy oraz oceny działalności władz WPN przez społeczność lokalną. Podczas ponad 30 - letniej pracy sekcji społeczno - ekonomicznej na wyspie Wolin badania były systematycznie prowadzone w czasie dwutygodniowych obozów naukowych oraz kilkakrotnie w ciągu roku akademickiego.OPIEKUNOWIE I KEROWNICY SEKCJI (LATA 1973 - 2010)


Rok akademicki Opiekun Kierownik
1973/74 mgr Wiesław Maik Ryszard Drobniak
1974/75 mgr Wiesław Maik Ryszard Drobniak
1975/76 mgr Tadeusz Koralewski Tadeusz Stryjakiewicz
1976/77 mgr Tadeusz Koralewski Jarosław Jurek
1977/78 mgr Tadeusz Koralewski Jarosław Jurek
1978/79 mgr Tadeusz Stryjakiewicz Jan Muszyński
1979/80 mgr Tadeusz Stryjakiewicz Mirosława Hetmańczyk
1980/81 mgr Tadeusz Stryjakiewicz Mirosława Hetmańczyk,
Krystyna Horwacik
1981/82 mgr Tadeusz Stryjakiewicz Krystyna Horwacik
1982/83 mgr Tadeusz Stryjakiewicz Zbigniew Adamczak
1983/84 mgr Tadeusz Stryjakiewicz Tomasz Kaczmarek
1984/85 mgr Jarosław Jurek Tomasz Kaczmarek
1985/86 dr Tadeusz Stryjakiewicz Andrzej Żurawski,
Paweł Krawczyk
1986/87 dr Tadeusz Stryjakiewicz Danuta Cichecka
1987/88 dr Tadeusz Stryjakiewicz Robert Kozak
1988/89 dr Tadeusz Stryjakiewicz Paweł Churski
1989/90 dr Tadeusz Stryjakiewicz Artur Judkowiak
1990/91 dr Tadeusz Stryjakiewicz Ewa Ejchorszt
1991/92 dr Tadeusz Stryjakiewicz Marek Hałasiński
1992/93 dr Tadeusz Stryjakiewicz Marek Hałasiński
1993/94 dr Tadeusz Stryjakiewicz Dorota Matuszewska
1994/95 dr Tadeusz Stryjakiewicz Paweł Pyrzyński
1995/96 dr Tadeusz Stryjakiewicz Paweł Pyrzyński
1996/97 dr Tadeusz Stryjakiewicz Krzysztof Olejniczak
1997/98 dr Tadeusz Stryjakiewicz Krzysztof Olejniczak
1998/99 dr Tadeusz Stryjakiewicz Krzysztof Stachowiak
1999/00 dr Tadeusz Stryjakiewicz Krzysztof Stachowiak
2000/01 mgr Tomasz Kossowski Krzysztof Stachowiak
2001/02 mgr Tomasz Kossowski Marek Ewertowski
2002/03 mgr Tomasz Kossowski Marek Ewertowski
2003/04 mgr Tomasz Kossowski Paweł Drozdowski
2004/05 dr Tomasz Kossowski Paweł Drozdowski
2005/06 dr Tomasz Kossowski Sylwia Dusza
2006/07 dr Tomasz Kossowski Sylwia Dusza, Magda Baszko
2007/08 dr Tomasz Kossowski Radosław Kulupa
2008/09 dr Tomasz Kossowski Radosław Kulupa,
Filip Bebenow
2009/10 dr Tomasz Kossowski Filip Bebenow