© SKNG 2010

Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Stanisława Pawłowskiego
zaprasza na ogólnopolską konferencję studenckich kół naukowych pt.
Program konferencji

Komunikat 1

Komunikat 2

Formularz zgłoszeniaStudenckie Koło Naukowe Geografów zostało założone w roku akademickim 1922/1923. Pierwszym Opiekunem Koła był prof. Stanisław Pawłowski - wybitny geograf, uczony, założyciel poznańskiego ośrodka geograficznego. Na I Zjeździe Jubileuszowym z okazji 50-lecia istnienia Koło przyjęło imię Profesora Stanisława Pawłowskiego.

Praca naukowa Koła opiera się na działalności w ramach sekcji specjalistycznych. Sekcje w większości odpowiadają strukturze Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Umożliwia to powiązanie pracy naukowej Koła z podstawowymi kierunkami badawczymi rozwijanymi na Wydziale.

Wszystkie sekcje specjalistyczne prowadzą działalność w zakresie poznawania metod badawczych, a także w zakresie formułowania i podejmowania określonych problemów naukowych. Studenci realizujący zadania badawcze zawsze mogą liczyć na opiekę naukową pracowników Wydziału.

Aktualna praca badawcza i organizacyjna SKNG jest bardzo zróżnicowana, obejmuje wiele interesujących inicjatyw (szczegóły na stronach poszczególnych sekcji). Bardzo ważnym elementem w działalności Koła są systematyczne cykle badawcze (od 1973 r.) na wyspie Wolin, a szczególnie na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Działalność Koła ma nie tylko charakter naukowy, ale także poznawczy. Organizowane są liczne wyjazdy oraz ekspedycje zagraniczne.

Marek Kamiński specjalnie dla SKNG Poznań: