Rada naukowa

  • Włodzisław Duch
  • Zbysław Muszyński
  • Robert Poczobut
  • Urszula Żegleń