Aktualności

27 luty 2017

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do przygotowywanego tomu 10 Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu.
Teksty powinny prezentować zagadnienia związane z procesami poznawczymi, zarówno od strony empirycznej lub teoretycznej. Do profilu czasopisma pasują prace z zakresu:

 • Filozofii umysłu
 • Neuronauki
 • Psychologii poznawczej
 • Logiki

Prace prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji lub sekretarza.

17 marca 2014 | Zaproszenie na konferencję

biohum2014

27 maj 2013 | Zaproszenie! Call for papers!

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do przygotowywanych numerów tematycznych. W piśmie publikowane są: rozprawy teoretyczne z wyraźnie postawioną tezą, opracowania i raporty z własnych badań empirycznych a także prace przeglądowe. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji polskich lub obcojęzycznych książek, których tematyka mieści się w profilu pisma.

Przyjmujemy artykuły napisane zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w zakładce: Dla autorów.

Przygotowywane numery SKFU poświęcone będą następującym problemom:

Natura przekonań 1/2014, termin nadsyłania tekstów – 15 grudnia 2013:

 • baza przekonaniowa;
 • źródła przekonań;
 • uzasadnienie przekonań;
 • sprzeczność/niesprzeczność przekonań;
 • racjonalność przekonań;
 • rewizja i zmiana przekonań;
 • stopniowalność przekonań;
 • rodzaje przekonań;
 • system/zbiór przekonań;
 • teorie przekonań;
 • przekonania a emocje;
 • przekonania a sądy;
 • przekonania a prawda;
 • przekonana a pewność;
 • przekonania a wiedza;
 • przypuszczenie;
 • uznanie;
 • wątpienie.

Spór o treść mentalną 2/2014, termin nadsyłania tekstow – 30 maja 2014:

 • dostęp do treści mentalnych;
 • ekspresja treści mentalnej;
 • normatywność treści;
 • naturalizacja treści;
 • treść wąska i szeroka;
 • treść pojęciowa i niepojęciowa;
 • język a treść mentalna;
 • status treści mentalnej;
 • modalność treści mentalnej;
 • eksplanacyjna rola treści mentalnej;
 • przyczynowanie mentalne;
 • reprezentacja i jej natura;
 • spór reprezentacjonizm ? antyreprezentacjonizm.

Kontrowersje wokół pojęcia intencjonalności 1/2015 ? termin nadsyłania tekstów – 15 grudnia 2014:

 • aboutness;
 • intencjonalność świadomości fenomenalnej;
 • intencjonalność pierwotna i wtórna;
 • intencjonalność społeczna;
 • intencjonalność działania;
 • intencjonalność postaw propozycjonalnych;
 • intencjonalność wyrażeń języka;
 • intencjonalność a znaczenie;
 • intencjonalność a referencja;
 • intencjonalność a reprezentacja;
 • intencjonalność a treść mentalna;
 • intencjonalność a intensjonalność;
 • przedmiot intencjonalny;
 • problem naturalizacji intencjonalności;

Bliższe informacje uzyskać można u koordynatora ww. tomów dr. Andrzeja Dąbrowskiego (email: a.dabrowski@iphils.uj.edu.pl)

2 luty 2013 | Tom 6/Numer 2 (2012) opublikowany

Studia z Kognitywistyki i Filozofii UmysłuTom 6/Numer2 (2012)

ISSN 2082-7083

W tomie:

 • Realizacja modelu skalarnego postrzegania upływu czasu w sztucznych sieciach neuronowych
 • Jak wyróżniać moduły umysłowe? Problemy ze specjalizacją i konfirmacją
 • Multimodularyzm, emocje a kwestia integracji modułów
 • Jakie skojarzenia ma umysł obliczeniowy? Obrona tezy o izolacji informacyjnej systemu wczesnego widzenia

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI

 

Zobacz również wcześniejsze tomy

7 listopada 2012 | Nowy e-mail kontaktowy redakcji

Informujemy o zmianie e-maila kontaktowego redakcji SKFU. Obecny e-mail to: redakcja.skfu@gmail.com

7 listopada 2012 | Tom 6/Numer 1 (2012) opublikowany

Studia z Kognitywistyki i Filozofii UmysłuTom 6/Numer1 (2012)

ISSN 2082-7083

W tomie:

 • Aksjomaty ekstremalne i zamierzone teorii.
 • Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki.
 • Emocje i procesy poznawcze zaangażowane w wydawanie sądów moralnych. Dane z neuroobrazowania.
 • Umysł moralny a namysł etyczny: między neuroetyką a tradycyjną filozofią moralności.
 • Paula Thagarda koncepcja rozumowania abdukcyjnego.
 • Kognitywistyczne ujęcia konfabulacji: podejście pamięciowe vs. epistemiczne.
 • Lateralizacja języka i gestów: metody badań, zależności oraz uwarunkowania anatomiczne.

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI

 

Zobacz również wcześniejsze tomy

15 luty 2012 | Tom 5/Numer 1 (2011) opublikowany

Studia z Kognitywistyki i Filozofii UmysłuTom 5/Numer1 (2011)

ISSN 2082-7083

W tomie:

 • Język emocji a język ironii w pragmatyce eksperymentalnej
 • Multimodalny model mentalny znaczeń w instrukcyjnych aktach dialogowych
 • Logiczne dzieci czy dziecinna logika? Pragmatyka teoretyczna a pragmatyka eksperymentalna na przykładzie badań nad rozwojem implikatur skalarnych
 • Zastosowanie pojęcia narzędzia do analiz języka. Język jako narzędzie zradykalizowane
 • Rozmowa z Melvynem Goodalem przeprowadzona przez Piotra Przybysza i Joannę Szwabe: Czy można widzieć i nie być tego świadomym?

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI

 

Zobacz również wcześniejsze tomy

1 grudnia 2010 | Tom 4/Numer 1 (2010) opublikowany

Studia z Kognitywistyki i Filozofii UmysłuTom 4/Numer1 (2010)

ISSN 2082-7083

W tomie:

 • Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu
 • Samokontrola: własności, funkcje, mechanizmy i ograniczenia
 • Modele umysłowe i błędy w rozumowaniu
 • Bierna zasobowa regulacja zakresu aktywności umysłowej oderwanej od zadania
 • Iluzja sprawczej funkcji intencji działania a mechanizm ustanawiania i osiągania celu

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI

 

Zobacz również wcześniejsze tomy

 

5 lipca 2010 | Tom 3 (2009) opublikowany

Studia z Kognitywistyki i Filozofii UmysłuTom 3 (2009)

ISSN 2082-7083

W tomie:

 • Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu.
 • Reprezentacje w systemach klasycznych i koneksjonistycznych.
 • Procesy wyobrażeniowe on-line.
 • Widzieć krawędzie, dotykać głębi, czyli współczesne rozważania dotyczące pytania Molyneux.
 • Ekotypy poznawcze człowieka.

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI

 

Zobacz również wcześniejsze tomy