Redakcja

Redaktor naczelny: Andrzej Klawiter

Z-ca red. naczelnego: Józef Bremer

Sekretarz redakcji: Michał Wyrwa

Redaktorzy merytoryczni: Andrzej Dąbrowski, Wioletta Dziarnowska, Sebastian Kołodziejczyk, Marek Kowalczyk, Piotr Przybysz, Mariusz Urbański, Maciej Witek

Redaktor działu recenzji: Tomasz Komendziński

Redaktor techniczny: Maja Kittel

Redaktor językowy: Magdalena Reuter

Redaktor elektroniczny: Maciej Raś

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Psychologii UAM oraz Instytut Filozofii UJ.