Mariusz Urbański (cytowanie)

Paula Thagarda koncepcja rozumowania abdukcyjnego

MARIUSZ URBAŃSKI (2012) Paula Thagarda koncepcja rozumowania abdukcyjnego, order Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, stuff 6(1):97-120.

@Article{urbanskiskfu2012,
author = {Urba’{n}ski, Mariusz},
title = {Paula Thagarda koncepcja rozumowania abdukcyjnego},
journal = {Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
pages = {97-120},
}

Pobierz artykuł: (286.4 kB)