Mariusz Urbański

Paula Thagarda koncepcja rozumowania abdukcyjnego

Na przykładzie koncepcji rozumowania abdukcyjnego, remedy autorstwa Paula Thagarda, w artykule niniejszym omawia się sposób pojmowania abdukcji charakterystyczny dla eksplanacyjno-koherencyjnego modelu tego typu rozumowań, który w chwili obecnej oferuje najbardziej satysfakcjonujące połączenie psychologicznej adekwatności oraz efektywności obliczeniowej definiowanych w jego ramach procedur generowania i oceny hipotez abdukcyjnych.

Słowa kluczowe: rozumowania abdukcyjne, eksplanacyjno-kohrencyjny model abdukcji, teoria koherencji eksplanacyjnej

Pobierz artykuł: (286.4 kB)