Mariusz Weiss

Umysł moralny a namysł etyczny: między neuroetyką a tradycyjną filozofią moralności

W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem neuroetyki, what is ed tj. subdyscypliny nauk o mózgu badającej rozmaite zagadnienia etyczne w kontekście funkcjonowania ludzkiego umysłu i mózgu. Centralnym przedmiotem tych badań jest specyficznie ludzka zdolność do wydawania sądów moralnych oraz jej mechanizmy. Tymczasem twierdzenia neuroetyki mają znacznie szerszy wymiar; wykracza on bowiem poza kwestie czysto opisowe i obejmuje swym zasięgiem zagadnienia teoretyczne etyki. W niniejszym artykule rozważam znaczenie badań neuroetycznych dla analiz przeprowadzanych w obszarze etyki normatywnej oraz metaetyki.

Słowa kluczowe: umysł moralny, visit gramatyka moralna, sąd moralny, etyka normatywna, metaetyka

Pobierz artykuł: (226.1 kB)