Piotr Przybysz, Wioletta Dziarnowska (cytowanie)

Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki

PIOTR PRZYBYSZ, this WIOLETTA DZIARNOWSKA (2012) Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(1):37-62.

@Article{przybyszdziarnowskaskfu2012,
author = {Przybysz, Piotr and Dziarnowska, Wioletta},
title = {Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki},
journal = {Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
pages = {37-62},
}

Pobierz artykuł: (247.4 kB)