Administracyjna

Tom 6/nr 2 2012 – tom pod redakcją Marcina Miłkowskiego: „Wokól modularnosci umyslu”

Spis treści

 1. Maciej Witek, troche „Jakie skojarzenia ma umysl obliczeniowy?
  Obrona tezy o izolacji informacyjnej systemu wczesnego widzenia” (24.01 W SKŁADZIE)

 2. Marcin Milkowski, „Jak wyrózniac moduly umyslowe? Problemy ze specjalizacj i konfirmacji” (24.01 W SKŁADZIE)
 3. Marcin Gokieli, „Modularnosc a natywizm” (24.01 W SKŁADZIE)
 4. Andrzej Stepnik, „Emocje a integracja modulów w psychologii ewolucyjnej” (24.01 W SKŁADZIE)

  Pozostałe teksty w tomie:

  1. Maciej Komosinski, Adam Kupś, Realizacja modelu skalarnego postrzegania upływu czasu w sztucznych sieciach neuronowych (11.12. GOTOWY DO SKŁADU, ZAAKCEPTOWANY)

  Planowana publikacja: styczeń 2013?

  Tom 7/nr 1 2013

  Spis treści – do uzupełnienia

  Planowana publikacja: ?

  Tom 8/nr 1 2013

  Spis treści – do uzupełnienia

  Planowana publikacja: ?

  Pozostałe teksty przesłane do SKFU i ich status (BC)

  I. Teksty, które zostały poprawione przez autorów; od poprzedniego sekretarza nie mam potwierdzenia, że zostały przekazane do druku; proszę o sprawdzenie

  [po korekcie autorskiej] BŁAŻEJ SKRZYPULEC, Co mamy na myśli mówiąc, że teoria filozoficzna…

  [po korekcie autorskiej] ANDRZEJ KRASOWSKI, Biologiczne rozumienie pojęć człowiek I zwierzę…

  II. Teksty bez recenzji (nie spłynęły od recenzentów)

  [???] JÓZEF BREMER, System reprezentujący a system pojęciowy…

  [???] KATARZYNA KOBOS, Pozapojęciowe czynniki abstrakcyjne

  [???] JOANNA MANCZAK, Czytanie jako wieloetapowy proces… (REZYGNACJA – PŁ)

  [???] SŁAWOMIR SZTAJER, Religioznawstwo kognitywne: jego mozliwości i…

  III. Teksty bez recenzji (recenzenci nie zostali wyznaczeni?)

  [brak recenzenta?] PAULA OGRODOWICZ, Przetwarzanie przysłów w chorobie Alzheimera

  [brak recenzenta?] ADA PAŁKA, Anamorfoza jako przykład pułapki malarza

  [brak recenzenta?] GRZEGORZ KRÓLICZAK, SZYMON BIDUŁA, Nietypowa lateralizacja funkcji (TEKST OPUBLIKOWANY W SKFU 6(1) – PŁ)

  TEKSTY, KTÓRE ZNALZAŁEM NA SKRZYNCE SKFU@AMU.EDU.PL I ICH STATUS JEST DLA MNIE NIEJASNY

  (PŁ 15 list 2012)

  1. Joanna Luc Samowiedza czy samokreacja – O konsekwencjach niefaktualno ści pytań o siebie dla problemu samowiedzy Sun, 28 Oct 2012
  2. Ada Pałka Anamorfoza jako przykład pułapki malarza 5 May 2012 (ponowne zapytanie o losy tekstu 28.08)
   1. (BC 19 list 2012)

    1. RE: Joanna Luc – po recenzji: akceptacja z rew. bez ponownej recenzji ? recenzja wysłana do autora; deadline dla autora 30.11.12
    2. RE: Ada Pałka – poprzedni sekretarz twierdzi, że tekst w recenzji; skoro jednak Państwu nic o tym nie wiadomo, proponuję wyznaczyć nowego recenzenta
    3. Na googledocs/drive zamieszczam arkusz ze szczegółowymi informacjami
     login: redakcja.skfu; hasło bez zmian