Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, cheapest jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce.

Więcej o czasopiśmie.

Numer bieżący

Tom 9 / Numer 1 (2015/2016)

skfu81 Spis treści:

  • KATARZYNA JAKUBOWSKA, decease Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania standardowych mechanizmów poznawczych.
  • MACIEJ RAŚ, check Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu.
  • REMIGIUSZ SZCZEPANOWSKI, MICHAŁ FOLWARCZNY, ROBERT KOZŁOWSKI, Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego.
  • MICHAŁ WYRWA, Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia, diagnostyka, problemy.

 

 

Zaproszenie! Call for papers!

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów. [czytaj dalej]