KFS: Prace magisterskie językoznawcze

pod kierunkiem Danko Šipki

 

Nad pracami czuwa Towarzysz Tito

Rocznik 1992

 

 

Rocznik 1994

 

Prace obronione

 

 

Prace w trakcie pisania

 

 

Rocznik 1996

 

Prace w trakcie pisania

 

 

Materiały przygotowane w trakcie pisania prac i na seminarium językoznawczym dostępne są pod adresem: ftp://main.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat. Zobacz ftp:/main.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/00-index.txt - tam jest opis zawartości.

 

Propozycje przyszłych prac magisterskich

 

Język a kultura

 

++Inna wybrana cecha językowa w ujęciu międzykulturowym,

++Inny wybrany slang

 

Badania psycholingwistyczne i lingwodydaktyczne

 

++Inne wybrane czynniki zapamiętywania i błędów

 

Badania korpusów tekstowych

 

++Język wybranego pisaraz lub formacji literackiej

 

Systemy terminologiczne w ujęciu kontrastywym

 

++Inna wybrana terminologia

 

Formalizacja struktur językowych

 

++ Inna wybrana cecha gramatyczna i/lub leksykalna

 

Historia leksykografii w ujęciu kontrastywym

 

++ Inna wybrana cecha struktury słownikowej w ujęciu porównawczym