SEM-EDS logo

Zespół badawczy
W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
Instytut Geologii
dr hab. Jacek Michniewicz - KIEROWNIK PRACOWNI SEM-EDS
dr Danuta Nawrocka
dr Małgorzata Mrozek-Wysocka
Instytut Geoekologii i Geoinformacji

dr Monika Lutyńska