SEM-EDS logo

Aparatura PDF
Wyposażenie Naukowo-Dydaktycznej Pracowni Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy stanowią:
  • elektronowy mikroskop skaningowy Hitachi S-3700N
  • system EDS Noran SIX
  • dwie napylarki do węgla i złota z pomiarem grubości warstwy

 

 

Mikroskop może pracować w warunkach zmiennej próżni, dzięki czemu możliwym jest prowadzenie obserwacji preparatów zarówno napylonych, jak też preparatów bez jakiegokolwiek specjalistycznego przygotowania (pod warunkiem, że nie będą zawierały substancji lotnych).

Duża komora urządzenia umożliwia włożenie próbek o wielkości do 15-17 cm średnicy. Zamontowany do mikroskopu detektor EDS typu ultradry o zdolności rozdzielczej (FWHM) 129 eV służy badaniu składu chemicznego wybranych fragmentów próbki. Badania te są wykonywane zarówno metodą wzorcową (wzorce firmy SPI), jak też bezwzorcową (pół-ilościową).

 

Zamontowane w laboratorium dygestorium umożliwia suszenie próbek z zastosowaniem substancji chemicznych.


Możliwość pracy w warunkach wysokiej oraz niskiej próżni, duża komora urządzenia oraz obecność mikroanalizatora czyni to urządzenie przydatnym w badaniach morfologii kryształów i skał, mikroorganizmów, roślin i ich pyłków, mikroporowatości, struktury malowideł i patyn pokrywających zabytki, biżuterii oraz określaniu składu chemicznego naturalnych i syntetycznych minerałów, stopów metali, malowideł, wyrobów jubilerskich itd.