Curriculum vitae

Data urodzenia: Gryfice 12.12.1949
Studia doktoranckie: 1972-1980, Wydział Matematyki i Chemii UAM
Praca doktorska: ,,Pewne własności funkcji arytmetycznych'', napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Stasia
Stanowisko adiunkta: od 1980-go roku, badania naukowe w zakresie teorii liczb ze szczególnym uwzględnieniem teorii funkcji p-adycznych
Stanowisko starszego wykładowcy: od 1996-go roku