Publikacje

Artykuły naukowe:

1. "An application of Dirichlet convolution in proving some inequalities from elementary number theory'', Elemente der Mathematik, vol. 34/3 (1979), str. 59-61;
2. ,,A note on multiplicative functions'', Functiones et Approximatio, IX (1980), str. 23-24;
3. ,,On recurrence characterization of rational arithmetic functions'', Functiones et Approximatio, IX (1980), str. 45-47;
4. ,,On some expansions of p-adic functions'', Acta Arithmetica, LI (1988), str. 233-245;
5. ,,On the Cebysev inequality for arithmetic functions'',Functiones et Approximatio, XVIII (1989), str. 99-104;
6. ,,A p-adic analogue of the Legendre system'', Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai, 51. Number Theory, Budapest (Hungary), 1987, str. 939-950;
7. ,,On a p-adic analogue of the Legendre system'', Proceedings of the Regional Mathematical Conference, Kalsk, September 1988, Section: Algebra and Number Theory, str. 65-69;
8. (z Pentti Haukkanenem) ,,On the usual product of rational arithmetic functions'', Colloquia Mathematicum, vol. LIX (1990), Fasc. 2, str. 191-196;
9. (z Pentti Haukkanenem) ,,On Generating Functions for Powers of Reccurence Sequences'', The Fibonacci Quarterly, 29(4), (1991), str. 329-332;

Książki:

1.,,Zadania z algebry abstrakcyjnej", UAM, Wydział Matematyki i Informatyki, Poznań, 1996, 183 str;
2. ,,Zadania z funkcji analitycznych", UAM, Wydział Matematyki i Informatyki, Poznań, 1999, 94 str;
3. ,,Algebra abstrakcyjna w zadaniach", PWN, Warszawa, 2000, 393 str;

Artykuły popularnonaukowe:

1. ,,O pewnym hokus pokus w kombinatoryce'', Delta 2, (1988), str.10-12;
2. ,,O funkcjach arytmetycznych i splocie Dirichleta'', Delta 3, (1989), str. 10-11.