Projekty

  • Autozoil - program do kompleksowego sprawdzania tekstów pisanych w (La)TeX-u, głównie prac magisterskich i naukowych
  • PSI-Toolkit - projekt, mający na celu stworzenie otwartych narzędzi do przetwarzania języka naturalnego, realizowany w ramach grantu, w którym brałem udział
  • LanguageTool - regułowy korektor gramatyczny i stylistyczny dla języka polskiego
  • Hipisek - system odpowiadania na pytania w języku polskim

Zasoby

  • CLIP - lista publicznie dostępnych zasobów i narzędzi przetwarzania języka naturalnego dla języka polskiego
  • PlEWiC (in English)- korpus polskich błędów językowych pozyskanych z historii edycji zmian na Polskiej Wikipedii

Dydaktyka

  • EduWiki - wiki wykorzystywane na WMiI UAM
  • OLAT - platforma e-learningowa wykorzystywana na WMiI UAM

Warte uwagi