Programowanie obiektowe

DPOB LI0, I rok informatyka, 2015L, grupa 1CB, wtorki 15:30-17:00, wtorki (nieparzyste) 17:15-18:45, sala D1

Informacje ogólne

Ćwiczenia

C++

1. Przypomnienie elementów języka 24.02.2015    
2. Struktury 24.02.2015  
3. Wprowadzenie do klas 03.03.2015    
4. Dziedziczenie 10.03.2015    
5. Polimorfizm 10.03.2015  
6. Konstruktory 17.03.2015    
7. Operatory i konwersja typów 24.03.2015    
8. Szablony i przyjaźń 24.03.2015    
9. Biblioteka STL 31.03.2015      
10. Kolokwium C++ 14.04.2015

Java

11. Wprowadzenie do języka 14.04.2015    
12. Klasy i pakiety 21.04.2015  
13. Dziedziczenie 28.04.2015      
14. Interfejsy 28.04.2015    
15. Wyjątki 05.05.2015    
16. Klasy generyczne 12.05.2015    
17. Interfejsy użytkownika 12.05.2015    
19. Kolokwium Java 26.05.2015  

Ruby

18. Wprowadzenie do języka Ruby 19.05.2015    
20. Obiektowość 26.05.2015  
21. Dziedziczenie, domieszki 02.06.2015  
22. Wybrane elementy języka Ruby 09.06.2015    
23. Tworzenie i testowanie kodu 09.06.2015    

Aktualności

  • 14.06.2015 r. - przypominam o możliwości nadsyłania zadań z języka Ruby (ćwiczenia 22, zadanie 06)
  • 14.06.2015 r. - aktualna punktacja zawiera propozycje ocen
  • 14.06.2015 r. - aktualizacja obliczania oceny końcowej
  • 04.06.2015 r. - aktualna punktacja uwzględnia dotychczasowe zadania domowe
  • 02.06.2015 r. - aktualna punktacja zawiera wyniki kolokwium z języka Java
  • 30.04.2015 r. - termin oddawania zadań domowych z zajęć 13./14. zostaje przedłużony o jeden tydzień
  • 16.04.2015 r. - zamieszczono listę z propozycjami projektów
  • 15.04.2015 r. - aktualna punktacja zawiera wyniki kolokwium z języka C++