Afiliacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Matematyki i Informatyki
Pracownia Systemów Informacyjnych
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

stanowisko: doktorant

Kontakt

pokój: B2-36

dyżury: poniedziałki 11:30-12:30, wtorki 11:30-12:30

email: romang [at] amu [dot] edu [dot] pl