Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego 

przy współudziale

KKS Lech Poznań S.A.

Marcelin Management Sp. z o.o.

uprzejmie zaprasza na

18. konferencję naukową PTPS

nt.

Kryminalizacja dopingu w sporcie

28. czerwca 2017 r. g. 10.00

Miejsce konferencji:
Poznań, INEA Stadion, ul. Bułgarska 17,
Sala konferencyjna KKS Lech Poznań, I trybuna im. Anioły, poziom „0”

Program konferencji

Warunki udziału w konferencji

Zgłoszenie udziału w konferencji

Sylwetki referentów

 Usytuowanie miejsca konferencji

 herb z gwiazdką bez tła

 

logo MM tlo

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Działając w trybie określonym w § 9 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS), Zarząd Towarzystwa zwołuje XIII. Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Poznaniu w dniu 28. czerwca 2017 r. po zakończeniu 18. Konferencji naukowej PTPS nt. „Kryminalizacja dopingu w sporcieˮ (przypuszczalnie ok. godz. 16.00), w sali konferencyjnej KKS Lech Poznań, usytuowanej na INEA Stadion (ul. Bułgarska 17), I trybuna im. Anioły, poziom „0”.

 Porządek XIII. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS

Projekty uchwał XIII. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS

Sprawozdanie Zarządu PTPS za 2014-2016

Sprawozdanie Zarządu PTPS za 2016

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Bilans PTPS za 2016

Rachunek zysków i strat za 2016

Informacja do bilansu PTPS za 2016

Środki PTPS 31.12.2016

                  

 

WOBEC LICZNYCH PRZYPADKÓW ZWROTU KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ DO CZŁONKÓW PTPS

 ZARZĄD PTPS ZWRACA SIĘ DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW PTPS Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ

O PRZEKAZANIE STOWARZYSZENIU

- POCZTĄ, DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNIE –

AKTUALNYCH ADRESÓW, NUMERÓW TELEFONÓW ORAZ

ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

Adres c/o:

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

ul. Św. Marcin 90
PL 61-809 Poznań
Tel./Fax: +(0)-61-829 41 20
ptps@amu.edu.pl

Adres strony:

http://www.amu.edu.pl/~ptps/

Rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 3 w Poznaniu
SWIFT: WBKPPLPP
Nr r-ku: 56 1090 1359 0000 0000 3501 8591

Regon: 630678332
NIP: 778-13-16-663
Nr KRS: 00000 77452