Seria książek

UMYSŁ. Prace z Filozofii i Kognitywistyki

Seria „UMYSŁ. Prace z Filozofii i Kognitywistyki” ma na celu przybliżenie Czytelnikowi fascynujących zagadnień filozoficznych związanych ze świadomością i procesami poznawczymi. Umysł ludzki nie był nigdy w historii badany tak intensywnie i wnikliwie, jak w ostatnich trzech dziesiątkach lat. Klasyczne pytania o naturę umysłu i świadomości uzyskują obecnie naukowe podstawy formalne, pojęciowe i bazę empiryczną. Przyczyniło się do tego powstanie interdyscyplinarnej nauki o procesach poznawczych (cognitive science). W serii ukazują się prace łączące jej dokonania z krytyczną refleksją filozoficzną. Poszczególne pozycje serii rekomendowane są przez Komitet Redakcyjny: Andrzej Klawiter (UAM, Poznań), Zbysław Muszyński (UMCS, Lublin), Robert Piłat (IFiS PAN, Warszawa), Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku), Urszula Żegleń (UMK, Toruń).

Dotychczas opublikowano:

 • J. Kim, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R. Poczobut, Warszawa 2002.
 • S. Krajewski, Twierdzenie Godla i jego interpretacje filozoficzne, Warszawa 2003.
 • U. Żegleń, Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi teoriami umysłu, Toruń 2003.
 • F. Dretske. Naturalizowanie umyslu, tłum. B. Świątczak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004
 • J. Bremer, Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005
 • R.W. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
 • R. Piłat, Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii i filozofii umysłu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006
 • Formy reprezentacji umysłowych, pod red. R. Piłata, M. Walczaka, Sz. Wróbla, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006
 • R. Piłat, O istocie pojęć, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007
 • K. Mainzer, Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii umysłu i ludzkości. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007. [Streszczenie]
 • J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. [Spis treści]
 • Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, pod red. M. Miłkowskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008. [Spis treści]
 • A. Gut, O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009
 • D. Wiener, Antycypacja a procesy emocjonalne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009
 • M. Urbański, Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009. [Książka w repozytorium AMUR]
 • P. Łupkowski, Test Turinga. Perspektywa sędziego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010. [Książka w repozytorium AMUR]
 • M. Witek, Spór o podstawy teorii czynności mowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. [Spis treści]
 • A. Schetz, Biologiczny eksternalizm w teoriach percepcji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014. [Opis i spis treści]
 • M. Reuter, Umysł konfabulujący. Analiza kognitywistyczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014. [Wstęp] [Spis treści]

RRR Kognitywistyka

Seria „RRR Kognitywistyka” to cykl tomów prezentujących

wystapienia na organizowanych w Lublinie seminariach o nazwie RRR – kognitywistyka. Redakcji tomów podjęli się Henryk Kardela (Instytut Anglistyki UMCS) oraz Zbysław Muszyński i Maciej Rajewski (Instytut Filozofii UMCS)

 • RRR Kognitywistyka 1 (2005): Kognitywistyka: problemy i perspektywy, Lublin: Wydawnictwo UMCS. [spis treści 1]| [spis treści 2]
 • RRR Kognitywistyka 2 (2006): Podobieństwo, Lublin: Wydawnictwo UMCS. [spis treści]