Konferencje PTK

 • 1. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZNEGO. Toruń 16. IX. 2002. Zjazd PTK połączony był z dwudniową konferencją zatytułowaną Kognitywistyka – program badań i nowych technologii nauczania.
 • Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Sekretarza Departamentu Stanu MEN i S Prof.dra hab. Tomasza Gobana-Klasa oraz JM Rektora UMK Prof. dra hab. Jana Kopcewicza.
 • 2.  ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZNEGO. Toruń 13.V.2003. Zjazd PTK połączony był z dwudniową konferencją zatytułowaną Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji
 • 3. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZNEGO. Toruń 12.X.2004. Zjazd PTK poąłczony był z konferencją zatytułowaną „Informacja, reprezentacja, system poznawczy”
 • 4.  ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZNEGO. Toruń 24.V.2005
 • 1. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne „Funkcje umysłu” – 17-19 listopada 2005 w Będlewie. (http://www.zeik.wns.amu.edu.pl/pkk.html)
 • 2. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne „Umysł w świecie – Świat w umyśle” (połączone z 5. ZJAZDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZEGO) – 1-2 grudnia 2006 w Poznaniu. (http://main2.amu.edu.pl/~zjazdptk/)
 • 3. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne „Sposoby działania umysłu i metody ich badania” (połączone z 6. ZJAZDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZEGO) – 18-19 kwietnia 2008 w Poznaniu. (https://main3.amu.edu.pl/~zjazdptk/2008/201.html)
 • 4. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne (połączone z 7. ZJAZDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZEGO) – 3-4 grudnia 2010 w Poznaniu. (http://www.staff.amu.edu.pl/~zjazdptk/2010/index.html)
 • 5. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne (połączone z 8. ZJAZDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZEGO) – 3-4 czerwca 2011 w Poznaniu. (http://www.staff.amu.edu.pl/~zjazdptk/2011/index.html)
 • 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego Umysł w świecie znaków,
  Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 28-29 listopada 2013 (http://zjazdptk.wordpress.com/)
 • 10. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące, 25-27.IX.2014 Szczecin (http://zjazdptk.szczecin.pl)